fbpx

Kategoria: Blogi

Varaston suunnittelu ja toteutus

Kaupan toimitusketjun ohjauksen kannalta keskeisin toiminto on varasto ja tuotantoyrityksillä varaston lisäksi tuotanto. 

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja. Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa. Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Kysyntä ohjaa toimitusaikataulujen pohjalta varastojen sijaintia ja siellä tuotettavia palveluja. Varastointi on usein varsin pirstaleinen kokonaisuus johtuen asiakaslupauksien määrästä ja niihin liittyvistä aikatauluista. Esimerkkeinä mm. keskusvarasto, alueellinen varasto, kaupintavarasto asiakkaalla, varaosa-varasto, kausivarasto, ulkoistetut varastot, toimittajavarastot, maahantuoja varastot, asiakasvarastot.

Varaston suunnittelu vaatii tontti- ja tilasuunnittelua, valikoimanhallintaa, tuoteominaisuuksien huomioimista, säilytysratkaisuja, automaatioasteen määrittelyä, tavaran käsittelylaitteistoa, keräilyteknologioita, layout suunnittelua, ohjauksen pelisääntäjä, virtautuksenhallinnan menetelmiä, työturvallisuutta, vaarallisten aineiden käsittelyä jne.

Varastointi ei ole koskaan optimaalinen, vaan sitä pitää säätää jatkuvasti niin tilojen, välineiden kuin toimintatapojen suhteen. Henkilöstön hallinta on merkittävässä roolissa, koska varaston kustannuksista 55 % tulee työvoimakustannuksista.

Varastoihin keräytyy muiden toimitusketjujen toimijoiden ongelmat.

Näitä ovat mm. toimittajien virheet, ylisuuret asiakaslupaukset, virtautuksen heilunta (piiskavaikutusilmiö), menekkivaikeudet, nimikkeiden hävittäminen, tuotetiedot ja tuotteen tunnistaminen.

Varastojen tai sen osan ulkoistaminen edellyttää varaston muuton hallintaa, informaatiokanavien ja yhteistyön pelisääntöjen rakentamista. Palveluostamisen osaamisen ja hallinnan merkitys korostuu.

Yrityksen varastointi mahdollistaa asiakaslupauksien mukaisen toimituskyvyn omalta osaltaan. Toisaalta toimittamisen virheet hankaloittavat asiakassuhteen ylläpitoa. Varastoinnissa teknologioiden ja automaation määrä on kasvussa.

Asiakkaat haluavat integroitua entistä enemmän toimittajan varastojärjestelmiin varmistaakseen toimitusten sujumisen. Varaston suunnittelu ja toteutus on ensiarvoisen tärkeää koko tuotanto- ja toimitusketjun kannalta.

Kirjoittaja Hannu Soininen

 

Tutustu Hannu Soinisen uuteen koulutukseen:

Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv)

Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa 20.-21.01.2021

Mahdollisuus osallistua myös etänä!

2020-11-04T11:25:42+00:00marraskuu 4th, 2020|

Hankintatoimen ja ostamisen perusteet digiaikana

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden toimituskyvyn varmistaminen on hankinnan keskeisin tavoite.

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja. Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa. Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Tarjonnan ja kysynnän viimeaikaiset nopeat muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä haasteita onnistuneen hankinnan suorittamiseen. Yritykset etsivät kustannushyötyjä hankinnan uudelleen kilpailuttamisen kautta ja pyrkivät parantamaan kilpailukykyään sitä kautta tai parantamaan lyhyenajan maksuvalmiuttaan.

Olemme siirtyneet ”shoppailusta eli ostelusta” kohti ammattimaista hankinnan strategiseen johtamiseen perustuvaa hankintatoimea, jossa ostamisen on kurinalaista pitkäjänteistä toimittajamarkkinoiden kehittämistä. Toimittajien kanssa tehtävä vuorovaikutus lisääntyy ja rutiineja pyritään automatisoimaan sekä tavoiteltavat hyödyt pyritään maksimoimaan.

Olen valmistellut tästä ajankohtaisesta aiheesta uuden, erittäin käytännönläheisen kaksipäiväisen koulutuksen. Näin digiaikana siihen on mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Koulutuksen tavoitteena on luoda selkeä käsitys hankintatoiminnan kokonaisuudesta ja siellä ostajan roolista, tehtävistä, työkaluista ja tavoitteista osana laajempaa kokonaisuutta. Samalla huomioidaan ostamisen kehityssuunnat ja varaudutaan operatiivisen ostamisen haasteisiin ja ongelmien selvittelyn toteutustapoihin.

Ostajat arvioivat, että noin 30 % työajasta menee poikkeamien selvittelyyn, joten paljon on vielä tehtävää ostamisen kehittämisessä.

Teknologian kehittyminen luo mahdollisuuksia ostamisen organisointiin ja työskentelytapoihin toimittaja- ja asiakasrajapintoihin ja samalla vapauttaa aikaa syvempään yhteistyöhän kuin aikaisemmin. Toisaalta hankintakanavien hallinta, neuvottelutaidot, valintaperusteet ja auditoinnit ja ovat yhä edelleen suuressa arvossa.

Perustietojen osaaminen on tärkein osa ammattitaidon perustaa. Siitä on hyvä edetä ditaalisen ajan ammattilaiseksi ja organisaation tärkeäksi avainhenkilöksi.

Kirjoittaja Hannu Soininen

 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu heti:

Hankintatoimen ja ostamisen perusteet digiaikana (2 pv)
25.-26.11.2020
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Mahdollisuus osallistua myös etänä!

2020-11-04T08:03:06+00:00marraskuu 3rd, 2020|Tags: , |

Pilaatko vaikuttavuutesi etänä?

Toimitusjohtaja, johtamisaktivisti Toni Hinkka on Suomen tunnetuin ja arvostetuin johtamisen ammattimentori ja vaikuttamisen taidon kouluttaja. Hän on katsonut ja analysoinut satoja etäkokouksia ja webinaareja, etsien esimerkkejä hyvästä ja ei niin hyvästä.

Menisitkö tärkeään tapaamiseen paperipussi päässä ja epäselvästi mumisten? Kohtaisitko kollegasi hiukset harottaen? Pukeutuisitko aamutakkiin tai oloasuun? 

En muista, olenko koskaan bisnestapaamisessa kohdannut yllä kuvattua. Tai varmasti muistaisin, jos olisin.

Koronakriisi on siirtänyt meidät etätyöhön. Valtaosa vaikuttaa olevan etänä ihan pihalla. Ikään kuin luontainen positiivisen vaikuttamisen tarve olisi poistunut.

Massojen taantuessa positiivinen erottautuminen on helpompaa kuin koskaan. Kun vain ymmärtää, että vaikuttamisen tarve on vahvempi kuin koskaan ja tiedostaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Etävaikuttamisessa meiltä poistuu kolme viidestä aistista. Näin ollen kuulon ja näön merkitys ja vaikuttavuus vain korostuvat. Kiinnitä siis erityistä huomiota siihen, miten sinä kuulut ja miten sinut nähdään.

Aistimme, hermostomme ja aivomme ovat rakennettu siten, että ne haluavat säästää energiaa. Esivanhemmillamme kun oli aika usein puutetta energiasta.

Mitä vaikeampaa meidän on seurata toisen ihmisen viestintää, sitä enemmän aivomme rasittuvat. Kasvanut energiankulutus herättävät meissä kaksi tunnetta: En tykkää ja en luota. Alamme siis alitajuntaisesti epäillä toisen sanomaa. Sitten ryhdymme tietoisesti etsimään epäilyllemme todisteita. Ja kyllähän me niitä löydämme, kun herkistymme havainnoimaan.

Toinen mikä herättää epäilyn, on viestinnän ristiriidat. Eli jos sanat, sävyt ja kehonkieli eivät kerro samaa asiaa.

Kun haluat vaikuttaa ja vakuuttaa, tee viestintäsi seuraaminen mahdollisimman vaivattomaksi ja yhtenäiseksi. Siinä se salaisuus.

Etänä tämän varmistaminen on helpompaa kuin koskaan. Hän, jolla on kohtuullinen mikrofoni ja vähin taustahäly erottuu vastaanottajien korviin selkeimmin. Häntä, jolla on kohtuullinen kamera, valaistus, kuvakulma ja tausta sekä koko ylävartalo näkyvissä, on miellyttävintä seurata. Kannettavan oma kamera ja mikrofoni ovat yleensä luokattoman surkeita. Muutaman kympin investoinnilla saat jo selkeän etulyöntiaseman moisia käyttäviin. Valaistuksen saat ilmaiseksi auringosta, kunhan ikkuna on kasvojesi edessä.

Kirjoittaja Toni Hinkka

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Tonin uuteen etäkoulutukseen:

Älä mokaa etäpalavereissa – opi etävaikuttamisen parhaat käytännöt (1/2 pv)

2020-05-25T12:00:28+00:00toukokuu 25th, 2020|Tags: , , , |

Mitä ohjeita antaisit juuri aloittelevalle johtajalle?

Katsotaanpa, missä minun ajatukseni juuri tällä hetkellä menevät. 

Valmentaja, esimies, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy. Antilla on jo 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnasta ja hän on valmentanut ihmisiä menestymään omassa myynti- ja johtamistyössään toistakymmentä vuotta. Taustalla on käytännön menestyksekästä kulttuurin luomista vuosikymmenien varrelta. Kiitetty kouluttaja ja Menestyvä johtaja -kilpailussakin palkittu Antti kertoo: Kehittämälläni konseptilla olen saanut aikaiseksi upeita tuloksia taloudellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisen pääoman muodossa. Tulokset puhukoot puolestaan!

En väitä olevani oikeassa missään näistä, mutta kokemukseni on osoittanut näissä olevan vinhaa perää. Kannattaa siis kokeille, ainakin siihen asti, kunnes keksitään yhdessä jotain parempaa.

Miten voisin auttaa? 

Hyvä johtaja on kuin taitava asiakaspalvelija. Luoksesi tullaan, koska tiedetään, että sinuun voi luottaa ja sinulta saa apua. Jos tämä on se mistä sinut tunnetaan, olet jo hyvällä polulla. Kun kysymme tämän kysymyksen, onkin sillä jo suurempi vaikutus, kuin sillä, että vain taputamme ohi kulkiessa olkapäälle. Meitä ympäröivät ihmiset joko lisäävät meihin virtaa tai väsyttävät meidät.

Ole sinä se joka antaa virtaa. Johtajan tehtävä ei ole lisätä tuskaa, vaan helpottaa sitä.

 

Ota selvää ja pyydä apua.

Minkälaisia ihmisiä sinulla on ympärilläsi? Miten he vaikuttavat sinuun ja ympäristöön? Tykkäätkö siitä, miten asiat ovat? Mitä he osaavat ja mistä innostuvat? Miten he käsittelevät asioita ja ajattelevat kaikesta? Ole sinä johtajana se ajatusten kätilö, joka saa ihmiset kartalle ja haluamaan tehdä oikein, paremmin ja esiintymään enemmän edukseen.

Tervehdi ja tapaa ihmisiä, kerro tuntemuksistasi ja ajatuksistasi, herätä ihmiset ajattelemaan ja näytä suuntaa. Opettele kysymään hyviä kysymyksiä, jotta avaat niillä lukkoja ja ovia, jotka muuten jäisivät kiinni. Tule herkäksi ihmisten käytökselle, äläkä kulje kenestäkään ohi kun jokin asia mietityttää, niin sinua kuin työkaveriasi.

Muista, että olettamus on kaikkien epäonnistumisten äiti. Muista että ihmisten käytös on kuitenkin aina vain tienviitta tutkimaan niitä sokeita pisteitä. Etsi näitä sokeita pisteitä. Ne ovat niitä paikkoja, joissa ihmiset toistuvasti näkevät itsensä tai tilanteensa totuudenvastaisesti.

Kokemus ei ole aina mukavin opettaja, mutta harkiten arvioitu kokemus voi jo ollakin.

 

Luokaa yhdessä ja valvokaa yhdessä.

Yhdelläkään työpaikalla ei ole tulevaisuutta ilman siellä työskentelevien ihmisten antamia panostuksia. Strategiaa ei voi toteuttaa, jos ihmiset eivät tiedä mikä se on tai ymmärrä sitä alkuunkaan. Arvot ja pelisäännöt ja kaikki tärkeä jää vitseiksi, mikäli ne on jonkun toisen tekemiä, eikä kukaan ymmärrä miksi näin tehdään. Yhdessä luotu on paras perehdytys ja oikeudenmukainen tapa kutsua älykkäät työkaverit mukaan alusta lähtien. Tulettehan lopulta samaan ratkaisuun joka tapauksessa. Vai väittääkö joku, että velkatilin saldo on jotenkin epäselvä, jos sitä katsoo joku muu kuin sinä?

Monella työpaikalla kerrotaan, että yritettiin sitä ja tätä, mutta menestys jäi ohueksi, koska ihmiset eivät olleetkaan mukana. Se on sillä lailla, että omaa lasta puolustetaan ja toisten lapset jää ilman joululahjoja, mikäli valita pitää. Tuo kannattaa muistaa, kun seuraavan kerran kuulet sanan muutosvastarinta. Sitoutuminen on suorassa suhteessa siihen, kuinka paljon oikeasti on jokaisen omaa otettu mukaan. Kun siellä on fiksumpia ajatuksia, niin ne pitää saada mukaan.

Pitää oppia neuvottelemaan hyviä sopimuksia, jotta ei tule niin pahoja pettymyksiä ja saadaan ihmisten omatunto ohjaamaan päätöksentekoa.

Viisaus ei asu kulmahuoneessa ja sen viisauden tulee uskaltaa kävellä sisälle, kun jokin asia mietityttää.

 

Muista velvollisuutesi ja auttakaa toisianne muistamaan tärkeät asiat.

Kun johtajalta kysytään, että mitä on johtaminen, saadaan yleensä vastauksena vain hiljaisuutta. Mitä isompi yleisö, sitä huutavampi hiljaisuus. Miten voi olla, että sellaisetkin henkilöt, jotka ovat pitkään kertoneet muille, mitä he tekevät seuraavaksi, ovat hiljaa. Aivan, häpeä ja nolostuksen mahdollisuus nostaa päätään. Jotain mikä tulee kitkeä pois työyhteisöstä, mikäli halutaan pitää ilma raikkaana.

Johtajan tehtävä on varmistaa tulevaisuus, varmistaa, että ihmiset kokevat olevansa turvassa, eikä kukaan koe olevansa sorsittu omassa työyhteisössään. Aina ei ole helppoa olla selvillä siitä todellisesta tilanteesta, sinun velvollisuutesi on vääntää tarvittaessa rautalangasta. Sinä siis olet selvillä tai teet selväksi. Älä kuitenkaan unohda olla ihminen ja inhimillinen kaiken keskellä.

Se, että annat tukevaa olkapäätä sitä tarvitsevalle ja kirjoitat samalla varoitusta työtehtävien laiminlyömisestä, eivät sulje pois toisiaan. Johtaja ei miellytä ja kerro sitä mitä ihmiset haluavat kuulla, vaan johtaja tekee oikein ja pitää huolen, että kaikki tietävät mikä on oikein. Samalla voi kasvattaa ihmisiä haluamaan olla parempia. Vai haluaisitko elää maailmassa, jossa joudut pelkäämään, että lapsesi kuolee koulumatkalla auton alle, kun poliisi ei puutu punaisia päin ajaviin? Taidetaan olla aika nopeasti samaa mieltä, vaikka olisitkin saamassa juuri sakon punaisia päin ajamisesta.

Samat säännöt kaikille, vai mitä? #Tasapuolinen palkitseminen ja hyvä työilmapiiri.

 

Pyri parhaimpaasi, vanhemmoi vastuuta ja auta muita tekemään samoin.

Pidä huolta, että paremman tulevaisuuden imu kutsuu ihmisiä. Tällä työpaikalla halutaan olla, koska elämä on parempaa, tulevaisuus näyttää valoisalta ja on kiva tulla töihin. Kasvetaan ihmisinä, ammattilaisina ja ajattelijoina arvoon arvaamattomaan. Ole sinä se esimies, joka voi katsoa ylpeydellä ylöspäin omia johdettaviaan, koska olet tehnyt itsesi tarpeettomaksi kasvattaessasi huipputiimin.

Muista, että peilineuronien vuoksi ihmiset samaistuvat ympäristöönsä salaman nopeasti. Siksi hyvinvoinnin hetkessä johtaminen on tärkeämpää, kuin pitkän tähtäimen täydelliset suunnitelmat, jotka lopulta vain sinä tiedät ja muistat. Parempi hyvä suunnitelma tänään, kuin täydellinen ei koskaan. Ihmiset tarvitsevat sinua tässä ja nyt.

Kokeile seuraavassa palaverissasi seuraavaa.

Hymyilet leveästi ja katselet muita ihmisiä. Kun joku sanoo, että kylläpäs näytit iloiselta ja tiedustelevat syytä, vastaat vain, että olet niin iloinen kun teidän kanssanne on niin kiva tehdä töitä. Näet pian heidän kohottelevan kulmiaan ja katselevan toisiaan, kuin hakien sanoillesi vahvistusta työkavereiden ilmeistä, sinulle takaisin hymyillen. Kohotit juuri tuolla hymyillen sanomallasi lauseella huoneen tunnelmaa enemmän kuin useimmat esimiehet tekevät uransa aikana millään olalle taputtelulla.

Johtaminen on lopulta asennekysymys ja pitää muistaa, että tuo on jotain, minkä johtaja valitsee ihan itse. Kun sinä sanot hississä kaikille, myös tuntemattomille, hyvää huomenta kuuluvalla äänellä, mutta et kuitenkaan vaadi samaa katsekontaktin välttelijöiltä, voihan olla että tulit juuri sysänneeksi heidät polulle, jolla haluavat pian tervehtiä itsekin.

Ihmiset auttavat mielellään toisiaan, kunhan vain molemmat voittavat!

Kirjoittaja: Antti Nevalainen

Lisää Antin ajatuksia ja käytännöllisiä vinkkejä kuulet näissä kevään koulutuksissamme. Lue lisää ja ilmoittaudu nyt!

Vastuuton työkäyttäytyminen  28.04.2020 Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

Tasapuolinen palkitseminen ja hyvä työilmapiiri 28.05.2020 Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Työhyvinvointi ja yhteistyö – avain parempaan työilmapiiriin (1 pv) 03.06.2020 Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

 

2020-02-11T12:23:14+00:00helmikuu 11th, 2020|

Täytyykö johtajan olla ensin hyvä seuraaja, jotta voisi olla hyvä johtaja?

Valmentaja, esimies, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy. Antilla on jo 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnasta ja hän on valmentanut ihmisiä menestymään omassa myynti- ja johtamistyössään toistakymmentä vuotta. Taustalla on käytännön menestyksekästä kulttuurin luomista vuosikymmenien varrelta. Kiitetty kouluttaja ja Menestyvä johtaja -kilpailussakin palkittu Antti kertoo: Kehittämälläni konseptilla olen saanut aikaiseksi upeita tuloksia taloudellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisen pääoman muodossa. Tulokset puhukoot puolestaan!

Kysymys tulee paljastaneeksi johtamisesta sellaisen virheen, että tämän oletetaan olevan joko – tai asia. Ja niinhän se ei suinkaan ole.

Kyse on jatkuvasti molemmista. Kukaan ei tee vain toista. Tämä on sitä kuuluisaa vuorovaikutusta, jossa johtajan on tultava herkäksi ihmisten reaktioille ja osattava navigoida, kuin viestikapula johdettaviensa välillä kulloisenkin tilanteen tarpeen mukaan.

On totta, että johtaja joutuu näyttämään suuntaa.

Ei laivaa voi luotsata konehuoneesta käsin. Tarvitaan kapteeni. Mutta ei kapteenin tehtävä voi olla se, että hän joutuu käymään siellä konehuoneessa tasaisin välein huutamassa, että mitä siellä tehdään seuraavaksi. Ei, vaan kapteenista tulee seuraaja, kun konemestari näyttää taitonsa vikaherkän supermoottorin sadantuhannen hevosvoiman ulos saannissa.

Eli johtajasta tulee monta kertaa päivässä seuraaja, kun hän mukautuu organisaatioonsa kuuluvien asiantuntemukseen.

Ajattelepa aivan tavallista toimiston kokousta ja siellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Terveessä ilmapiirissä eri ihmiset ottavat puheenvuoron ja johtajan kapulan, siinä hetkessä tarvittavien taitojen mukaisesti. Vain äärimmäisen itsekeskeinen johtaja kuvittelee, että minun pitää näyttää valtaa ja johtaa muista välittämättä. Parhaimmat johtajat ovat oppineet seuraamisen jalon taidon ja pyrkivätkin saamaan ennemmin muut ääneen, kuin itsensä. Hyvät johtajat ansaitsevat paikkansa tuomalla lisäarvoa organisaation hyvinvoinnille.

Hyvä johtaja osaa keskittyä ihmisiin ja tekee parhaansa heidän huomioimisekseen.

Kehittää siis tiimiään paremmaksi ja pyrkii asiantuntijuuden huomaamisessa erinomaisuuteen. Viestikapula sille, jolla on seuraavaksi eniten annettavaa ja itse siirrytään seuraajan rooliin. Totta kai johtaja pitää kiinni työyhteisön raameista ja valvoo tasapuolista kohtelua, siinä missä poliisi valvoo yhteiskuntaa. Jonkun pitää hoitaa se aikuisen rooli ja suojella turvattomia. Mutta ajattelepa, kuinka vaikeaa olisi yrittää seurata johtajaa joka ei kuuntele, pyrkii vain jyräämään kaiken asemavaltansa alle ja ottaa aina viestikapulan muiden käsistä, vaikka olisi oma jalka poikki, eikä pystyisi juoksemaan metriäkään. On aika masentavaa yrittää seurata jotakuta ketä ei voi kunnioittaa ammattilaisena eikä ihmisenä.

Hyvä valmentaja osaa istua rauhassa katsomossa silloin, kun häntä ei tarvita ja olla häiritsemättä työrauhaa.

Tämä on taito mikä opitaan. Kyseessä on siis liukuva kytkin, kuten äänenvoimakkuus. Ei tarvitse huutaa silloin kun toinen kuulee ilmankin, ja on turha kuiskia, kun toisella on kuulosuojaimet päässä. Jokainen tietää miksi niitä pomoja kutsutaan, jotka kyykyttävät alaisiaan turhaan. On olemassa parempi vaihtoehto ja olen itsekin mennyt suu naurussa kyykkyyn ja ylös sellaisen pomon kanssa, joka haastoi kisaamaan, että kumpi tekee enemmän kyykkyjä! 😊

Esimiesten valmentaminen on avain niihin uutisiin, joissa kerrotaan miljoonasäästöistä, tuottavammasta työstä ja vähentyvistä sairaspoissaoloista. Kohti seuraavaa koulutusta siis!

Kirjoittaja Antti Nevalainen

 

Lisää Antin ajatuksia, työkaluja käytäntöön otettavaksi sekä pitkään mielessä viipyviä kokemuksia kuulet näissä kevään koulutuksissamme. Lue lisää ja ilmoittaudu nyt!

Vastuuton työkäyttäytyminen  28.04.2020 Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

Tasapuolinen palkitseminen ja hyvä työilmapiiri 28.05.2020 Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Työhyvinvointi ja yhteistyö – avain parempaan työilmapiiriin (1 pv) 03.06.2020 Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

 

Kirjoittamisen ilo on kätesi ulottuvilla

Oili Valkila, suomen kielen ja puheviestinnän maisteri (FM, MHT, logonomi). Valkilalla on yli 20 vuoden toimittajakokemus, mikä antaa varmuuden kirjoitettuun viestintään. Innostava ja asiansa osaava vetäjä tarjoaa koulutuspäivän osallistujille tehokkaat, mutta käytännölliset apuvälineet. Kouluttajana Valkila on huumoria käyttävä, sparraava ja jämäkkä.

Melkeinpä työ kuin työ vaatii nykyään taitoa viestiä – niin suullisesti kuin kirjoittaenkin. 

Moni on viime vuosina saanut työhönsä uuden lisäpiirteen: Olenkin seuraava blogipostaaja! Minun pitääkin päivittää verkkotekstit omalta osaamisalueeltani! Kauhu kasvaa ja valkoinen paperi hohtaa hyytävästi ja tyhjä word-sivu motivoi karkaamaan tekemään jotakin aivan muuta.

Kirjoittajan blokki tai valkoisen paperin kammo on täysin ymmärrettävä meillä, jotka olemme hankkineet kirjoitustaitomme koulussa aineita väsäten. Opettaja toi listan aiheita, jotka olivat samalla otsikoita. Sitten kirjoitettiin. Moni tuskastui odotellessaan turhaan inspiraatiota. Silloin ei opetettu, miten käydä kiinni kirjoittamisen prosessiin.

Koin itse aikanani vakavanlaatuisen kirjoittamisblokin ylioppilaskirjoitusteni preliminääreissä. Kaksi koetta peräkkäin, kummastakin tuloksena tyhjä paperi ja loppuun järsitty kynä! Sain sitten yllättävää apua henkilöltä, joka oli perehtynyt blokkeihin syvällisesti. Pääsin ongelman yli ja kehitin siihen lisää ratkaisuja sen jälkeen yli parikymmenvuotisen toimittajaurani aikana, sillä moni toimitusavustajanikin kärsi ajoittain blokeista.

Inspiraatio hyvä – odottelu paha

Kehitin vähitellen Tekstitehdas™-menetelmän, jolla olen onnistunut auttamaan lukuisat ihmiset eteenpäin kirjoitushaasteissaan. Menetelmä ohjaa tiukkaan tavoitteellisuuteen ja totuttaa kokoamaan kirjoittamisen pitkospuut systemaattisesti. Inspiraation kultalintua ei tarvitse jäädä odottelemaan, sillä se on voinut jo lentää etelään. Työelämässä täytyy voida kirjoittaa silloin, kun pitää. En suinkaan väheksy inspiraatiota, vain sen odottelua. Kun menetelmälläni ryhtyy kirjoittamaan, alkaa inspiraatiokin hiipiä sisään, ja kohta flow vie viestintävenettäsi.

Tätä toteutan muun muassa kirjoja kirjoittaessani: Kun aikatauluuni on merkitty kirjoittamista kello 9-13, istun pöytäni ääreen yhdeksältä alkaen kirjoittaa, ja nousen siitä yhdeltä. Toki käyn kolmen vartin välein juomassa vettä tai vessassa, mutta tauot ovat lyhyitä. Tauolta palatessa alan taas heti kirjoittaa, ja tekstiä tulee aina. Aina se ei ole täydellistä, mutta sitä tulee ja se on kohennettavissa.

Kurssilaisistani on erityisen moni kiitellyt siitä, että on saanut järjestelmällisen lähestymistavan kirjoittamiseen. Moni mainitsee palautteissaan, että kirjoittamisen pelko hävisi ja ilo tuli tilalle.

Tekstitehdas™-menetelmässä painottuu nimenomaan tuottamisen helppous enemmän kuin viimeistely. Koulussa pureuduttiin enemmän kielioppivirheisiin luovan prosessin sijaan, mutta pilkkusäännöt löydät kuitenkin helposti verkosta ja kirjoista.

Uskalla kehittää kirjoituskykysi muun osaamisesi tasolle.

Uskaltaminen on sitä, että menettää turvallisen jalansijan hetkeksi. Uskaltamatta jättäessään sen menettää lopullisesti.

Inspiraatio on vitsi, jonka runoilijat ovat keksineet tehdäkseen itsensä tärkeiksi.

– Jean Anouilh

Kirjoittaja Oili Valkila

Ilmoittaudu tästä: Kirjoita ilman inspiraatiota -kurssille, joka pidetään seuraavan kerran keskiviikkona 4.3.2020

 

2020-01-30T16:27:35+00:00tammikuu 30th, 2020|Tags: , , , |

Sisäisestä palveluprosessien rakentamisesta asiakkaan kanssa yhdessä kuvattuihin palvelupolkuihin

Krista Keränen on väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistosta aiheenaan palveluliiketoiminnan johtaminen, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu. Hän on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulussa mm. innovaatio- ja yrittäjyysjohtajana sekä vastannut palveluliiketoiminnan tutkimuksesta. Yrittäjänä hän on toiminut yli 20 vuotta.

Monille organisaatioille palveluprosessien rakentaminen on tuttua toimintaa, mutta usein niiden rakentaminen pohjautuu organisaatioiden sisäisten toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemykselle palveluiden tuottamisesta.

Olen myös nähnyt palveluprosessikuvauksia, joissa asiakas ei ole mukana ollenkaan – näin voi hyvin käydä, kun prosesseja kuvataan organisaation sisäisinä toimintoina.

Ongelmana näissä sisäisesti rakennetuissa prosessikuvauksissa on se, että ihmiset kokevat ne teknisinä toiminnan kuvauksina, jotka ns. pakko tehdä, mutta jotka kuitenkaan eivät kuvaa todellista toimintaa, koska esimerkiksi asiakkaat toimivat toisella tavalla. Jotta näin ei tapahtuisi kannattaisi ennen palveluprosessien kuvausta kuvata asiakkaiden palvelupolku/-polut ja rakentaa sen jälkeen palveluprosessit kuvaamaan sitä, miten palvelupolun palvelu tuotetaan.

Palvelupolku viestii käytännönläheisesti, miten tulee toimia

Palvelupolun pääosassa on asiakas ja asiakkaan toimintojen kuvaaminen hänen näkökulmasta. Palvelupolkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa syventää organisaation asiakasymmärrystä ja tuo esille palvelun vahvuudet sekä kipupisteet. Selkeästi ja visuaalisesti kuvatut palvelupolut viestivät niin asiakkaalle kuin palvelun tuottajallekin siitä, miten palvelu etenee ja mitä toimijoilta odotetaan. Lisäksi olemassa olevat palvelupolut auttavat uusien toimijoiden perehdyttämisessä ja palveluiden toiminnan suunnittelussa/ johtamisessa sekä palveluiden viestinnässä.

Mikä on palvelupolku?

  • Se on visuaalinen kuvaus palvelusta asiakkaan näkökulmasta ja perustuen hänen kokemukseensa palvelusta
  • Palvelupolku kuvaa palvelun ennen itse palvelutapahtumaa, sen aikana ja jälkeen
  • Palvelupolkuun liittyvät käsitteet palvelutuokio ja kontaktipiste
    • Palvelutuokio on palvelupolun keskeinen kohta, jossa asiakas kohtaa palveluntarjoajan. Jokainen palvelutuokio koostuu useista kontaktipisteistä, joiden kautta asiakas kokee, aistii ja näkee palvelun.

Rakentaminen yhteisöllistä ja energisoivaa

Palvelupolkujen rakentaminen on yhteisöllistä ja energisoivaa. Niiden rakentaminen avaa kaikkien toimijoiden silmiä ja auttaa näkemään palvelun arvon niin asiakkaan kuin myös palveluntuottajien näkökulmasta…

…ja mikä tärkeintä organisaation toiminta-/ajattelutapa siirtyy pikkuhiljaa pois tuotanto-/tuotelähtöisestä (goods logic) palvelulähtöiseen (service logic) – toimintakulttuuri muuttuu ja kilpailukyky paranee.

Kirjoittaja Krista Keränen

Lue lisää ja ilmoittaudu 22.04.2020 pidettävään koulutukseen: Palveluprosessien johtaminen

 

2020-01-28T13:16:44+00:00tammikuu 28th, 2020|Tags: , , |

Haluatko kehittyä ihmisten johtajana?

Ulla Vilkman, modernin työelämän kehittäjä ja kouluttaja - johtaminen, etäjohtaminen, vuorovaikutus

Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä, kokenut työyhteisövalmentaja ja vuorovaikutuskouluttaja. Ulla on kouluttanut työyhteisöjä vuodesta 2011 keskittyen viime vuodet erityisesti erilaisiin esimieskoulutuksiin. Hän sparraa johtoryhmille ja esimiehille osaamista johtamiseen, tiimeille toimintatapojen kehittämistä yhteistyön parantamiseksi sekä yksilöille tulevaisuuden työelämätaitoja. Hän toimii myös Timanttia Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Ullalta on ilmestynyt julkaisut Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016) sekä Hyvän johtamisen työkalupakki (Ideapakka 2017).

Johtaminen tapahtuu pääosin vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutus tapahtuu helpommin luonnostaan, kun olemme samalla toimistolla ihmisten kanssa. Hajautetusti toimivassa organisaatiossa tarvitaan myös vuorovaikutusta. Etäisyys kuitenkin vähentää kommunikointia ja muuttaa vuorovaikutusta asiakeskeisemmäksi, ellei asiaan kiinnitetä erityishuomiota.

Vuorovaikutuksesta taas tiedämme, että siinä on omat haasteensa. Esimiehenä joutuukin aina silloin tällöin tilanteeseen, jossa ihmettelee, miten toinen voi ymmärtää sanomani noin väärin. Tai miksei mikään tunnu koskaan menevän perille. Joskus on vaikea ymmärtää, miksi joku käyttäytyy kuten käyttäytyy.

Ihmisten erilaisuudesta puhutaan paljon.

Erilaisuus näyttäytyy johtamisen kaikenlaisissa tilanteissa. Se aiheuttaa haasteita samapaikkaisessa työssä, mutta erityisesti etäisyyden päästä esimiehen voi olla vaikea saada kontaktia eri aaltopituudella olevan kanssa luotua. Erilaisen käyttäytymisen ja erilaisten vuorovaikutustyylien ymmärtäminen auttaa usein ymmärtämään monia tilanteita paremmin. Esimiehellä on paremmin eväitä nähdä, mikä johtuu erilaisten näkökulmien erosta ja mikä on huonoa käytöstä.

Erilaiset vuorovaikutustyylit tarkoittavat käytännössä sitä, että ihmiset lähestyvät asioita ja ongelmia eri näkökulmista. He tarkastelevat asioita itselleen luontaisella tavalla. Jos ihmisten välillä ei ole luottamusta, ei olla valmiita tarkastelemaan asiaa toisen näkökulmasta. Tällöin keskustelu helposti jumiutuu ja syntyy ristiriitoja.

Erilainen kommunikaatiotyyli ilmenee myös siten, että annamme asioille erilaisia merkityksiä.

Esimerkiksi eräs esimies oli tottunut kysymään tiiminsä jäseniltä ”miten menee?”. Hän oli itse tarkoittanut tällä sitä, että miten myynti sujuu. Hän havahtui siihen, että vastaukset olivat kuitenkin aika erilaisia. Moni saattaa tulkita vastaavan kysymyksen kuulumisten kysymiseksi. Pieni nyanssiero, mutta todellisuudessa esimiehen saamat vastaukset voivat olla hyvin erilaisia vastaajasta riippuen. Jos vastaukset eivät ole sitä, mitä esimies hakee, syntyy helposti tyytymättömyyttä työntekijän toimintaan.

Ihmisten johtamisessa kommunikaatio on avainasemassa. Jos esimiehenä haluat johtaa ihmisiä hyvin, muista nämä kolme asiaa:

  1. Tunnista oma vuorovaikutustyylisi ja ota huomioon, miten eri tavoilla ympärilläsi olevat ihmiset sen saattavat kokea
  2. Havainnoi ympärilläsi olevien ihmisten tyyliä ja pyri ymmärtämään heidän tapaansa tarkastella asioita. Näe toisen tyylin vahvuudet.
  3. Pyri sopeuttamaan omaa tapaasi kommunikoida toisen tyyliin sopivammaksi. Vastaan tuleminen on aina kädenojennus, jota useimmat ihmiset arvostavat.

 

Kirjoittaja Ulla Vilkman

 

Monipuolisemmin hyvää ihmisten johtamista käsittelemme kevään koulutuksissa. Nämä koulutukset tarjoavat erilaisia näkökulmia ja työkaluja esimiehenä onnistumiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu nyt:

Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen

Hankalat tilanteet esimiestyössä

Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen

2021-02-04T01:33:37+00:00tammikuu 17th, 2020|Tags: , , , , |

Töpeksi aina kun voit

Kirjoittaja, Oili Valkila, on suomen kielen ja puheviestinnän maisteri, logonomi ja MHT. Hän on kerännyt laajan kokemuksensa pääasiassa viestinnän ja tiedottamisen tehtävissä niin palkkatyössä kuin yrittäjänäkin, muun muassa kaksi vuosikymmentä toimittajana. Valmentajana hänen keskeisimmät asiantuntemusalueensa ovat tekstin tehokkaan tuottamisen taito, esiintymistaito sekä työyhteisötaidot. Hän on julkaissut mm. kirjat Loista kirjoittajana, Loista puhujana sekä Hanki ihana, peloton elämä.

Osaatko hyväksyä mokasi? 

Millaista puhe-esiintymiseen liittyvää koulutusta sitten vedänkin, eniten saan kysymyksiä siitä, miten välttää mokaaminen, joutuminen jotenkin naurunalaiseksi joukon edessä.

Moni kuuntelee kauhistuneena vastaukseni: ”Et voi, joten älä suotta edes yritä!”

Oletko varma ja rauhassa itsesi kanssa vain silloin, kun tooga on ojennuksessa, kahvi tarjoillaan ajallaan, ja kaikki käy juuri niin kuin pitää?

Entä, kun joudut esiintymään yleisölle kaadettuasi tauolla kahvikupin syliisi?

Mokaaminen, tai jokin sen alalajeista (töpeksiminen, nolaaminen, möhliminen, kämmääminen, tyriminen, sössiminen, munaaminen tai tunarointi) tekee joka kerta tapahtuessaan tulevaisuutesi esiintymiset asteen helpommiksi. Töpeksiminen on hieno lahja käytettynä, ja se käytetään vain hyväksymällä. Kun on mennyt kunnolla pieleen, sitä ei pidä pilata peittelemällä eikä selittelemällä.

Sosiaaliset pelot ovat hirmuisia mörköjä.

Mieluummin kärsimme sairauttakin ja muita vastoinkäymisiä (Se ”kuolemaakin pahempi pelko” -tutkimus on kuitenkin väärinymmärrys. Kyllä kuolema pelottaa ihmistä enemmän kuin esiintyminen).

Muistan suomenopettajani, jonka vekkihame oli jäänyt vessakäynnillä takaa kiinni sukkahousuihin eikä kukaan meistä kehdannut kertoa sitä hänelle. Muistan myös matkanjohtajan, jonka vetämällä matkalla kaikki, mikä matkalla voi mennä pieleen, meni pieleen. Hän oli niin varma potkuistaan että kaiken menettäneenä puhui koko pitkän paluumatkan bussissa niin vapautunutta ja hervotonta tekstiä matkaajilleen, että löi vilpittömyydellään kaikki ennätykset ja perillä kaikki taputtivat hänelle seisten. Kukaan ei enää muistanut vaatia hänen eroaan. Kaverini taas luuli voittaneensa voimistelukilpailun, kun palkitsija viittoili häneen päin. Hän nousi tuuletteluelkein paikaltaan ja lähti lavaa kohti. Oikea voittaja vain istui juuri hänen takanaan. Itse olen usein puhunut kaupan kassajonossa ummet ja lammet miehelleni, joka onkin unohtunut johonkin marketin hyllyjen väliin.

Nolot tilanteet kuluttavat vaikuttavuutensa toistuessaan. Ikäkin tosin auttaa: ”Been there, seen that!”

Myönteisyydestään ei kuitenkaan ikinä saa luopua. Kun esiintyessä tapahtuu yllättävää tai noloa, yleisön voi saada nauramaan sille kanssaan. Hyvässä lykyssä saa yleisön empatiat ja luo itsestään lähtemättömän muistikuvan.

Ei siis kannata ottaa suurta pattia tapahtuneesta, mutta ehkä pohtia tovin, miten toimia, ettei toiste käy samalla tavalla. Mokata voi niin monella eri tavalla, ettei kannata höperehtiä kahta kertaa samalla tavalla. Oma persoona alkaa päästä esiin vasta siinä vaiheessa, kun on jaksanut mokata niin monta kertaa, ettei tunnu enää missään. On myös lohdullista ajatella, että ehkä koko maailma ei edes pyöri juuri minun ympärilläni.

Riittävän monen nolon tilanteen jälkeen tarvitsee jo tietokoneen töpeksiäkseen kunnolla.

Kirjoittaja Oili Valkila

 

Iki-ihana Simo Routarinne kertoo koulutuspäivässään 17.3.2020 Miten valloitat yleisösi ja kutsut heidät dialogiin kanssasi. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Improtaidot työelämässä -koulutukseen pääset tutustumaan täällä

2020-01-14T19:20:45+00:00tammikuu 14th, 2020|Tags: , , , |

Osaatko esimiehenä rikastaa työyhteisöäsi erilaisuudella?

Kirjoittaja, Oili Valkila, on suomen kielen ja puheviestinnän maisteri, logonomi ja MHT. Hän on kerännyt laajan kokemuksensa pääasiassa viestinnän ja tiedottamisen tehtävissä niin palkkatyössä kuin yrittäjänäkin, muun muassa kaksi vuosikymmentä toimittajana. Valmentajana hänen keskeisimmät asiantuntemusalueensa ovat tekstin tehokkaan tuottamisen taito, esiintymistaito sekä työyhteisötaidot. Hän on julkaissut mm. kirjat Loista kirjoittajana, Loista puhujana sekä Hanki ihana, peloton elämä.

Viime aikoina on vatvottu paljon erilaisuuden merkitystä ja haastavuutta työyhteisössä.

Yksi pahimmista ylilyönneistä taisi olla mm. Taloussanomien ja Ilta-Sanomien joulun alla raportoima Instrumentariumin roadshow-tilaisuus, jonka suuri osa työntekijöistä koki nöyryyttäväksi.

Kuinkahan monen joulunvietto mahtoi halvaantua?

Tämäntyyppisissä tapauksissa ei voi kuin ihmetellä, miten johtajaksi valikoituu henkilö, joka käyttää ihmisten erilaisuutta uuniin-duuniin-menetelmällä. Korjaava palaute pitäisi antaa aina henkilökohtaisesti ja rakentavasti, eikä julkisesti heittämällä päin naamaa, tai liiemmin perustelematta.

Kriteerit työntekijöiden jakamisessa kolmeen väriryhmään taisivat tuossa esimerkissä löytyä kruuna-klaava-menetelmällä. Ajatuksena taustalla lienee ollut ”jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan.” Ehkäpä alkuperäinen tavoite on ollut oikea, mutta toteutustapa oli niin kovin epäonnistunut.

Esimiestyö on haastavaa, ja siinä voi aina kehittyä. Kaikki kehittyminen edellyttää kuitenkin nöyryyttä tunnustaa, ettei ole vielä valmis. 

Temperamentti on joukko taipumuksia, jotka määräytyvät geneettisesti, raskauden aikana sekä varhaislapsuudessa. Ne ovat melko muuttumattomia, vaikka kypsyessämme opimmekin käyttäytymään erilaisin tavoin. Siellä alla ne kuitenkin ovat, ja ilmenevät tilanteissa, joissa opittu tapa reagoida ei ehdi päälle. Henkilöstön erilaiset temperamentit voi ehkä tunnistaa jollakin tasolla, vaikka ei olisi varsinaisesti opiskellut asiaa. Juuri oma temperamentti ja persoonallisuus on ehkä se paras ja normaali, ja samantyyppiset henkilöt ovat sopivia ja hyviä. Esimerkiksi rekrytoivalta vaatii viisautta ja myös itsehallintaa huomata, että ”Meidän sinipunaisesta tiimistämme puuttuu hyvä keltainen hengennostattaja, hankitaanpa sellainen!”

Erilaisten temperamenttien ja persoonallisuuksien tunnistamiseen on nykyään tarjolla runsaasti menetelmiä.

Vanhat MBTI- ja Disc-menetelmät ovat saaneet rinnalleen Luontaiset Taipumukset™ -menetelmän, ja muitakin toki on. Suuren suosion taannoin saavuttanut Thomas Eriksonin kirja ”Idiootit ympärilläni” jatko-osineen on käytännöllinen, mutta melko yksinkertaistava teos asiasta. Nelivärijako on sen myötä käynyt käteväksi tavaksi heittää työkaverit väriämpäreihin ja leikitellä niillä, kun kirjaan tutustuminen on monella rajoittunut takakannen tekstiin.

Mutta moniko on päässyt pidemmälle värileikeissä? Siis siihen, miten me hyödynnämme tätä työyhteisömme koodistoa oikein, käytännössä?

Miten kaikki pääsevät tuomaan panoksensa esiin, ja miten heidän erilaiset panoksensa pystytään hyväksymään ja hyödyntämään arjessa? Miten eri tavalla kaikki viestivät ja kuinka vuorovaikutuksesta työpaikoilla saadaan toimivaa?

Miten erilaiset tempot, asenteet ympäristöön ja tavat hankkia ja käyttää tietoa huomataan, hyväksytään ja hyödynnetään?

Kas siinä pulma.

Oili Valkila

 

Tutustu johtamisen, esimiestyön, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin valmennuksiin, joissa näitä menetelmiä käytetään ammattimaisesti ja positiivista henkeä nostattavasti.

Koulutuskalenterissamme nyt mm.

Esimiehen tilannetaju haastavissa kohtaamisissa (1 pv)

Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen – käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylien vaikutus työssä (1 pv)

 

2019-12-27T22:08:55+00:00joulukuu 27th, 2019|Tags: , , , , |