fbpx

Avainsana: Mira Pakarinen

Johtamisen monet kasvot

Poikkeusajat ovat tuoneet esille johtamisen ja itsensä johtamisen merkityksen onnistuneessa työn hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Elämämme edelleen sumussa ja siellä navigointi vaatii johtamiselta sekä meiltä jokaiselta entistä parempaa itsetuntemusta ja joustavaa asennetta, jotta osaamme toimia myllertävässä maailmassa nyt ja tulevaisuudessa.

Suomalaisessa johtamiskulttuurissa on paljon hyvää;

esimerkiksi matalahierarkisuus ja on tehty paljon työtä mutkattoman ja keskustelevan johtamiskulttuurin eteen. On kuitenkin tärkeätä tehdä yksi hyppy eteenpäin kohti joustavaa ja ihmislähtöistä esihenkilötyön mallia. Otetaan mukaan kaikki se hyvä, joka toimii jo johtamiskulttuurissa ja pysähdytään sen äärelle, mitä nyt ja tulevaisuudessa johtamiselta sekä työelämätaidoilta tarvitaan.

Esihenkilön merkityksellisyys

Esihenkilötyön merkitys on vahvistunut poikkeusvuosissa, vaikka henkilöstö on entistä itseohjautuvampaa työskentelyssään. Esihenkilöillä tulisi olla mahdollisuutta panostaa johtamiseen; se on aikainvestointi hyvinvoiviin ja menestyksellisiin tiimeihin. Kalenterissa tulisi olla tilaa, jolloin voi soitella etätyössä oleville tai pysähtyä toimistolla vaihtamaan kuulumisia sekä kysymään miten voin auttaa tiimiläisiä onnistumaan ja rohkeasti puuttumaan epäkohtiin ennen tilanteiden eskaloitumista.

Esihenkilöiden valinta johtamisrooliin on myös entistä tärkeämpää, koska johtamistyö on suuressa määrin palvelutyötä. Esihenkilöillä tulee olla motivaatio ja kiinnostus ihmisestä sekä halu kehittyä entistä paremmaksi esihenkilöksi. Asiantuntija- ja ihmisjohtaja ovat eri roolit ja ihmisjohtajan roolissa esihenkilön tulisi olla valmis valmentamaan tiimiläiset onnistumaan. Siihen tarvitaan taitoja ymmärtää johdettavien ajattelu- ja tunneprosessia ja miten niitä tuetaan menestykselliseksi toiminnaksi.

Kehittyäkseen johtamistyössä on tärkeätä olla valmius ottaa vastaan positiivista ja korjaavaa palautetta. Jokainen ihminen haluaa palautetta työstään ja toiminnastaan. Palaute työkaluna on vahva, sillä mitätöivällä palautteella voidaan nujertaa henkilön kyvykkyys ja usko itseen, kun taas myönteisellä ja kannustavalla palautteella saadaan hyvän kierre. Esihenkilötyön ytimessä on korjaavan ja myönteisen palautteen antaminen siten, että henkilön saadessa kriittistä palautetta, hän pysähtyy sen äärelle ja ottaa sen vastaan kehittymisen välineenä ja myönteinen palaute vahvistaa henkilön pystyvyyttä ja vahvuuksia entisestään.

Mihin fokus johtamisessa?

Johtamistyössä korostuu entistä vahvemmin itsetuntemus; tunnistaa omat vahvuudet ja toimimattomat toimintamallit sekä valmius päästää niistä irti. Itsensä johtaminen sisältää uskalluksen vapautua rajoittavista uskomuksista ja kyseenalaistaa omia juurtuneita käsityksiä ja nähdä potentiaali itsessä sekä johdettavissa.

Meistä jokainen on ainutkertainen ja näemme sekä koemme asiat omasta maailmastamme käsin. Sen vuoksi arjen johtamisen on tärkeä rakentua hyväksyvälle ilmapiirille ja turvallisille kohtaamisille. Vuorovaikutuksen tulisi olla tasavertaista ja esihenkilön ymmärtää tiimiläisten kokemuksia. Tätä kautta esihenkilö mahdollistaa myönteisen muutoksen, kun hän voi yhdessä johdettavan kanssa sopia mahdollisista muutoksista hyödyntäen näkökulman vaihtamisen taitoa.

Ollessamme sinut itsemme kanssa, uskallamme rohkeasti olla oma itsemme johtajana ja rakentaa tasavertaista vuorovaikutusta, arvostavaa ihmiseltä-ihmiselle johtamista, vahvistaa hyväksyvää ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä, pitää jämäkästi kiinni yhteisesti sovituista toimintatavoista sekä nähdä kirkkaana millaista muutosvalmiutta tiimissä tarvitaan.

Eikä unohdeta huumoria, joka auttaa meitä hyväksymään itsemme epätäydellisenä ja opetellaan tulemaan toimeen oman keskeneräisyytemme kanssa. Itse olen edellä mainittuja asioita saanut harjoitella vuosia esihenkilötyössä ja hioa omaa itsen johtamisen taitoa hyödyntäen hyvinvoinnin tiedettä, positiivista ja rohkeaa johtamista sekä ratkaisukeskeisyyttä.

Kirjoittaja Mira Pakarinen Mira Pakarinen
Kirjoittaja on PeopleUPn toimitusjohtaja, YTM, coach/PCC, Positive Psychology Practitioner, valmentaja.
Jos olet kiinnostunut valmennuksesta, joka koskettaa, muuttaa ajatteluasi ja mahdollistaa sinun ja organisaatiosi menestystä, niin käythän tutustumassa tarkemmin:

PeopleUP Leader™ -valmennukseen – positiivinen ja rohkea johtaminen. 

30.03.-24.05.2023
Helsinki & etäpäiviä

2023-01-26T13:21:34+02:0026 tammikuun, 2023|Tags: , |

Positiivinen psykologia työelämässä

Mistä tässä on kysymys?

Onnistu ja voi hyvin töissä ja omassa arkielämässä. Iso kysymys; miten saada oma paras itseni esille töissä ja kotona läheisille. Tämän päivän työn haasteet ovat työn luonteen mukaisesti moninaiset. On entistä enemmän väsymystä, tylsistymistä ja uupumista työhön ja toisaalta vahvaa työn imua sekä energisiä ihmisiä huipputulosten kera. Suuri osa ihmisistä on onneksi vielä hyvinvoivia työelämässä ja tätä on tärkeätä tukea, jotta mahdollistetaan hyvinvoivia ja suorituskykyisiä henkilöitä. Hyvinvointi on sekä työnantajien että henkilöstön yhteinen ponnistus, hyvinvointi ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä.

Positiivisen psykologian voima

Positiivinen psykologia on vahvuuksien ja voimavarojen edistämistä arjessa. Näen positiivisen psykologian vahvuutena sen, ettei myöskään ummisteta silmiä negatiivisilta tunteilta ja vastoinkäymisiltä, mutta ei anneta negatiivisen viitekehyksen määrittää tekemistä. On helppo lähteä ratkomaan ongelmia tai nähdä asioita, joita tulisi kehittää itsessä tai toisissa henkilöissä. Mitä, jos vapauttaisimmekin energiamme näkemään onnistumiset ja vahvuudet työpaikalla, tiimissä ja itsessämme. Nämä luovat vahvan pohjan työn imulle, jossa vireystila ja mielihyvä työstä ovat korkealla.

Asia ei kuitenkaan ole näin helppo ja yksiselitteinen, että vain vahvuuksia ja voimavaroja vahvistamalla päästään tuloksiin. Asiaan vaikuttaa myös työyhteisön tunneilmapiiri ja työn luonne. Asiantuntijatyöyhteisöissä keskustelu työn merkityksestä, onnistumisista, vahvuuksista on jo arkea, mutta esim. palvelualoilla ja suorittavassa työssä ei vielä puhuta systemaattisesti näistä hyvinvoinnin ja onnistumisen perustana.

Positiivinen psykologian kautta on mahdollista kirkastaa vahvuudet, ymmärtää oman työn merkityksellisyys, ratkoa konflikteja ja haastavia tilanteita sekä rakentaa kestävää työn imua.

Mistä liikkeelle

Työyhteisöissä

On kaksi polkua, jotka voimme valita työyhteisöissä;
1) voimavarojen lisääminen ja vahvistaminen -> työn imun lisääminen
ja
2) työn vaatimusten; kuormittavien tekijöiden vähentäminen -> työstressin ja uupumuksen vähentäminen.

Näiden polkujen lisäksi on tärkeätä aidosti ymmärtää ja kuunnella johdettavia, kollegoita ja henkilöstöä. Johtajiin ja esihenkilöihin kohdistuu suuret odotukset ja onnistunut johtaminen vaatii erinomaisia ihmissuhdetaitoja ja positiivisen tunneilmapiirin luomista, joka mahdollistaa turvallisuuden sekä avoimien ajatusten jakamisen. Positiivinen tunneilmapiiri on merkittävässä roolissa työyhteisön hyvinvoinnissa ja suorituskyvyssä.

Matkaa on vielä taitettavana, sillä edelleen johdolla ja esihenkilöillä on työelämässä riski joutua vallan tunteen sokaisemaksi ja nähdä yrityksen menestys omien ajatusten tuotteena. Tämä aiheuttaa tunneilmapiiriin ongelmia ja jaettu johtajuus menettää organisaatioissa vahvuutensa. Toisaalta esihenkilöt tunnistetaan superihmisiksi, jotka joutuvat ratkomaan liiaksikin tiimiensä ongelmia henkilöstön näkökulmanottokyvyn heikentyessä.

Esihenkilö ei ole supersankari. Hän tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka ottavat vastuun tekemisestään ja luovat yhdessä tekemisen meininkiä. Mikäli työyhteisössä esiintyy vastakkainasettelua tai vahvaa minä minä -asennetta, niin yksilöillä myös tärkeätä pysähtyä pohtimaan mistä tämä kumpuaa. Pohdittavaksi on hyvä nostaa itselle mikä on työssä ja työpaikassa merkityksellistä. Miten voisi pienillä muutoksilla tehdä työstä mielekkäämpää kollegoiden kanssa. On hyvä muistaa työkaverin tuki, epäitsekäs toiminta ja millaista työ- ja tunneilmapiiriä jokainen voi edistää työyhteisöissä.

Työyhteisöissä pääsee liikkeelle selkeillä tavoitteilla, realistisella optimismilla, ihmissuhdetaidoilla ja aidolla arvostuksella.

Henkilökohtaisesti

Henkilökohtaisesti pääsee liikkeelle, kun pysähtyy katsomaan omia arvoja, unelmia ja tavoitteita sekä miten hyvinvoiva olen. Mistä kaikesta voin olla kiitollinen elämässäni.
Itse olen myös tehnyt työtä oman hyvinvoinnin ja optimaalisen suorituskyvyn kanssa, sillä olen huomannut välillä lipsahtavani työn imusta työstressiin, kun työ on ollut niin mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa. Tämä on näkynyt kotona, kun ajatukset ovat olleet töissä ja olen saanut jälkikasvulta palautetta, että en ole läsnä. Minä, joka valmennan läsnäolosta, oho, onko näin ja puolisokin tuntuu ärsyttävän, kun pientä vääntöä perheen arjen sujumisesta. Ihmeitä kuitenkin tapahtuu, kun sisäistää palautumisen tärkeyden, pienten muutosten voiman arjessa, läsnäolon tärkeyden kotona ja näkee myös puolison mahtavat puolet.

Elämä voi olla hyvää ja rikasta, kun rohkeasti uskaltaa katsoa omaa elämää ja mahdollisia muutostarpeita sekä olla itselleen armollinen, oma paras ystävä.

Mitä, jos jatkossa emme ottaisi itseämme niskasta kiinni vaan sen sijaan taputtaisimme olalle!Mira Pakarinen

Kirjoittaja Mira Pakarinen

Miralla on syvällistä osaamista positiivisesta psykologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tuloksenteossa sekä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamisesta organisaatioissa. Hän on myös kokenut business coach (PCC).
Ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, aitous ja arvostava lähestymistapa ohjaavat hänen työskentelyään.

Tutustu Miran koulutukseen:

Johtamisella huippumenestystä – positiivinen psykologia työvälineenä (2 h) 15.2.2023 klo 9.00 – 11.00 Etäkoulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä PeopleUP Oy:n kanssa, joka on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Eventium koulutuspalvelut yhteistyössä PeopleUp Oyn kanssaPeopleUP Oy on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Itsemyötätunto työelämässä – hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusta (90 min) 13.12.2022 Etäkoulutus

 

2022-11-25T13:02:36+02:005 syyskuun, 2022|Tags: , , |

Miten ketterä HR tukee yrityksen menestystä!

Jatkuvasti muuttuvassa kompleksisessa toimintaympäristössä vanha ajattelu ei tuo toivottua tulosta ja sen vuoksi useat yritykset ottavat ja ovat ottaneet toimintansa perustaksi ketteryyden.

Mira Pakarinen (Kuvaaja Anna Dammert)

Ketterien toimintatapojen juuret kumpuavat Lean- ja Tealfilosofiasta. Lean-ajattelussa fokuksessa on yksilön vastuu jatkuvasta kehittämistoimenpiteistä (Torkkola 2015). Teal-ajattelun kulmakivet ovat puolestaan jaettu päätöksenteko, persoonan merkitys työssä ja itseohjautuvuus (Laloux 2014).

Ketteryydessä on kysymys siitä, että johto, esimiehet ja HR toimivat työyhteisön oppimisen ja kasvun mahdollistajina sekä purkavat työnteon esteitä ja turhia jäykkyyksiä.

Ketteryyden ytimessä on tuottaa asiakkaalle entistä parempaa arvoa. Tämä toteutuu asiakaslähtöisten palvelujen ja tuotteiden avulla. Lisäksi yritysten ja organisaatioiden toimintaa tulee muokata entistä proaktiivisemmaksi asiakkaan liiketoiminnan mukaan.

Ketteryyden kautta syntyy kilpailuetua, kun asiakkaan tarpeita ymmärretään ja turbulenssissa maailmassa kyetään reagoimaan joustavasti ja dynaamisesti jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Ketteryys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että organisaatiossa hötkyillään suuntaan ja toiseen, vaan se on hyvinkin systemaattista, tavoitteellista, itseohjautuvuuteen suuntautuvaa ja ratkaisukeskeistä toimintaa.

Miten HR-toiminta voi rakentaa omalla toiminnallaan ketterässä organisaatiossa menestystä liiketoiminnalle? 

Ketteryys on luonut HR-toiminnolle mahdollisuuden muuttua valmentavaksi, dynaamiseksi, joustavaksi sekä kiinteäksi osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa. Monessa organisaatiossa ollaan kuitenkin vielä matkalla, koska matkalla on monia mutkia ja esteitä. Päivässä tai kahdessa ei saada jäykkiä HR-prosesseja ja järjestelmiä tukemaan ihmisten näkökulmasta liiketoimintaa.  Keskustelu keskittyy edelleen liian usein HR-prosesseihin, hallinnointiin ja -järjestelmiin, kun todellisuudessa suunta tulisi olla siinä, miten hyvällä henkilöstöjohtamisella tuodaan menestystä liiketoimintaan.

Mitä tämä tarkoittaa HR-asiantuntijoiden näkökulmasta?

Seuraavat neljä asiaa tulisi huomioida ketterän HR:n menestystekijöinä siirryttäessä ketterään organisaatioon:

1.) HR:n tulee tehdä johdon kanssa kiinteää yhteistyötä liiketoiminnassa.

Olla viemässä yrityksen menestyksen kannalta merkittäviä hankkeita läpi. Konsultoida johtoa ja esimiehiä sekä strategisella että käytännön tasolla millaisella osaamisella varmistetaan menestys. Tämä puolestaan vaatii vahvan luottamuksen ja yhteistyön rakentamista HR:n ja johdon/esimiesten välillä. Yhteisen business- ja peoplekielen ymmärtämistä asiakkaan hyväksi. Tämä haastaa HR-asiantuntijat jatkuvaan oppimiseen ja myös venymään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Toisaalta johdon tulisi myös tulla entistä tietoisemmaksi HRn tuomasta lisäarvosta ja ottaa heidät mukaan liiketoimintaan samalla tapaa kuin taloushallinnon ammattilaiset ovat.

2.) HR:n rooliin ketterissä organisaatiossa sisältyy coachaavan kulttuurin ja taitojen rakentaminen.

HR asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa sisäisinä coacheina ja myös rakentamassa valmentavan johtamisen taitoja esimiehille. Tarvitaan rohkeutta haastaa ja kysyä oikeita kysymyksiä johtamisesta ja liiketoiminnasta sekä tukea innostavan kulttuurin vahvistumista. HR-asiantuntijoiden onnistuessa tässä tehtävässään organisaatiossa tapahtuu jatkuvaa kehittymistä, oppimista ja liiketoiminnan tulokset paranevat.

3.) Onnistuakseen ketteränä HRnä, organisaation HR-tiimit tarvitsevat myös keskenään vahvaa luottamusta ja yhteistyötä sekä avoimuutta keskustella laaja-alaisesti yhtenäisistä toimintatavoista yrityksen menestyksen eteen.

Samaan suuntaan soutamista ja toisten ymmärtämistä. Kaiken hektisyyden keskellä HR-asiantuntijoiden on hyvä pysähtyä miettimään ja keskustelemaan systemaattisesti omasta roolistaan ja miten he yhdessä tukevat ja ovat osa liiketoiminnan ydintä. Ketterässä organisaatiossa on hyvä varmistaa, että HR-asiantuntijoilla on vahvat valmiudet coachaavan kulttuurin edistämiseen liiketoiminnan ytimessä.

4.) Ketterän HRn tulee sisällyttää henkilöstöjohtaminen luonnollisena osana liiketoimintastrategiaan.

Erillisesti luotu HR-strategia, jota tuodaan sivusta liiketoiminnan tueksi ei enää tulevaisuuden ketterissä organisaatioissa toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tämä puolestaan tarkoittaa HR-toiminnan näkökulmasta? Entistä vahvemmin rakennetaan strategista HR-roolia ja rutiinitöitä tehdään uusilla toimintatavoilla. Merkittäviä asioita, jotka vaativat päätöksiä ja vahvaa yhteistyötä liiketoiminnan tarpeista. Tarvitaan rohkeutta kokeilla asioita ja jos asia ei toimikaan, niin uskallusta myös sanoittaa se. Reflektion taito on tärkeässä roolissa edistettäessä ketterää HR-toimintaa. Tämä taito on HR-asiantuntijoiden vahvuus ja sen varaan on hyvä rakentaa.

Toimiva ja ketterä HR-toiminta näkyy organisaation johtamisessa, hyvinvoivissa tiimeissä ja yksilöissä sekä jatkuvasti kehittyvänä yhteisönä yhdessä asiakkaiden kanssa. Toivon myös, että jatkossa HR-toiminto on osa yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa, ei erillinen tukitoiminto. Liiketoiminnan ytimessä HR tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle, asiakkaalle ja johtamiselle.

Mira Pakarinen

Julkaistu myös Business Coaching Magazinessa NO1 2018

Kirjoittaja on Mira Pakarinen, joka on toinen valmentajista

HR bisneksentekijänä – Change Agent -lounasseminaarissa 20.9.2018.

Seminaarin vetäjinä toimivat kokeneet valmentajat ja business coachit Mira Pakarinen ja Päivi Inki. Heillä on yli 20 vuoden laaja liike-elämän kokemus ja he ovat auttaneet satoja asiantuntijoita, johtajia ja esimiehiä onnistumaan työssään. Heillä on konkreettinen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa ja he uskovat kunnioittavaan ja inspiroivaan johtamiseen. Heidät on myös palkittu muutosjohtamisesta ja muutoksen tekijöinä.

Tervetuloa yhdessä ketterästi valloittamaan tulevaisuutta!   Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 20.9. Sokos Hotel Presidentin maukkaalle lounaalle ja ajankohtaiseen iltapäiväseminaariinhttps://www.eventium.fi/koulutus/hr-bisneksentekija-seminaari-1-2-pv/

2019-11-30T09:32:20+02:0020 elokuun, 2018|Tags: |