Rekisteriseloste
Asiakas– ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä Varangi Oy:n ja Ratekoulutus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste on laadittu Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetuksen (679/2016) vaatimusten mukaisesti. Tietosuojaseloste antaa kattavaa tietoa henkilötietojen käsittelystä asiakkaillemme, sekä potentiaalisille asiakkaille, joille lähetämme markkinointimateriaalia ja muuta viestintää palveluista ja tuotteistamme.

Ratekoulutus Oy on Varangi Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tuottaa koulutuspalveluita seuraavien brändien alla: Ratekoulutus, Eventium koulutuspalvelut, KurssitNyt, WebAkatemia koulutuspalvelut, Koulutusvinkki, Ratevalmennus.

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin alla ilmoitettuun osoitteeseen.

1. Rekisterinpitäjä

Ratekoulutus Oy / Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C413
00530 Helsinki
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
p. 041 510 6466

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän palveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, sekä rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen toiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja milloin tahansa. Lisäksi suoramarkkinointia ja muuta sähköistä viestintää voidaan lähettää sellaisille rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

Markkinointiviestien tilaamisen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
– Yrityksen toimiala

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:

suoraan rekisteröidyltä itseltään
julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden lähteistä (kuten Asiakastieto Oy ja Alma Media Oy)
rekisteröidyn työnantajan edustajalta

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä voi tietosuojalainsäädäntöä noudattaen tarvittavilta osin luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen, kuten koulutukseen osallistuvan henkilön tiedot koulutuksen järjestävälle taholle. Rekisterinpitäjä ei vastaa näiden yhteistyökumppaneiden suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, vaan yhteistyökumppanit vastaavat itse näiden henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjinä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ei muutoin lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Edellä sanotusta huolimatta rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien välisen, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolestamme suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn kuin omasta toiminnastamme.