fbpx

Kategoria: Blogi

Itsemyötätunto – kohdatessasi haasteita parannat hyvinvointiasi kolmella askeleella

Kohtaamme jatkuvasti suuria muutoksia ja haasteita työelämässä ja elämässä ylipäänsä, nopeutuvalla tempolla. Asetamme omat tavoitteemme yhä korkeammalle ja moitimme itseämme virheistä ja erehdyksistä. Tutkitusti on kuitenkin todistettu, että epärealistiset vaatimukset itseä kohtaan, toimimaton perfektionismi ja liiallinen itsekritiikki heikentävät suoritusta.

Mikä siis avuksi?

Kohtele itseäsi hankalina hetkinä kuin toista ihmisistä, kenestä välität. Tähän lauseeseen kiteytyy itsemyötätunnon perimmäinen ajatus: itsemyötätunto on elämätaito, joka auttaa haastavissa tilanteissa niin töissä kuin kotonakin. Itsemyötätunnon voi purkaa kolmeen askeleeseen:

Itsemyötätunnon kolme askelta
1. Huomaa tuska: tunnista paha olo ja riittämättömyys, jota tunnet.
2. Käänny kohti tuskaa: hyväksy tunnetila, älä kritisoi itseäsi tai välttele sitä, mitä tunnet.
3. Löydä jotain, mikä voi lievittää tuskaa: mieti, mikä voisi helpottaa oloasi, mikä voisi keventää tai ratkaista ongelmaa tuskan taustalla.

Leila on tehnyt virheen töissä, ja soimaa itseään tästä. Ensimmäisessä askeleessa hän tunnistaa negatiiviset tunteet, joita virhe hänessä herättää. Toisessa vaiheessa Leila huomaa, että hänellä on kurja olo. Hän ei automaattisesti ala tekemään etsi sijaistoimintaa tai haukkumaan itseään huonosta olostaan, vaan on itselleen rehellinen tunteistaan. Kolmannessa askeleessa Leila päättää lähteä kävelylle metsään ja soittaa ystävälleen, jonka kanssa voi käydä tilanteen läpi.

Itsemyötätunto lisää hyvinvointia ja sitä kautta suorituskykyä työelämässä. Erityisesti kiireen keskellä, stressaavissa tilanteissa on tärkeää, että olemme myötätuntoisia itsellemme. Muutumme kriittiseksi ja vaativaksi itseämme kohtaan, ja yritämme entistä kovemmin. Voimme antaa itsellemme vaihtoehtoja sen sijaan, että pakotamme tehtävän väkisin maaliin. Ennen kuin jatkan työntekoa, juon kupin kahvia. Minkälainen suunnitelma olisi toimiva, jotta oma hyvinvointini ei kärsi tai ainakin säilyy suhteellisen hyvänä kiireen keskellä?

Itsemyötätunnon taidot

Itsemyötätunnon harjoittamisessa on kolme tärkeää taitoa.

 1. Ensimmäiseksi kannattaa miettiä, miten voin herättää sisäistä turvaa. Hankalassa hetkessä ihminen on stressitilassa, jonka laukaiseminen on yksi itsemyötätuntotaito. Työkalut vaihtelevat – hengityksen tasaaminen tai mielikuvittelu itselle mieluisasta paikasta tai hahmosta voivat olla toimivia keinoja.
 2. Toiseksi voi miettiä tapoja laajentaa omia ajatuksia ja näkökulmia. Lukkiudumme helposti hankaliin ajatuksiimme. Mitä sanoisin toiselle ihmiselle, joka on samassa tilanteessa? Mitä tulen ajattelemaan tilanteesta vuoden kuluttua? Usein näiden kautta löytyy myötätuntoa.
 3. Kolmanneksi kannattaa tehdä jotain tosin kuin mitä stressi ehdottaa. Voi pitää pienen tauon, juoda kupin kahvia tai lähteä kävelylle.

Meillä kaikilla on valtava voimavara itsessämme. Olemme läpikäyneet hankalia tilanteita oman elämänpolun varrella ja löytäneet itsellemme sopivia selviytymiskeinoja. Kohdatessa haasteita ja vaikeita asioita voi miettiä, mikä on auttanut minua aiemmin. Olemme selvinneet kaikesta, mitä olemme kohdannut tähän asti, voisivatko samat keinot auttaa myös nykytilanteessa? Miten itsemyötätunto edistää hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi?

Ronnien PeopleUpKoulutus Itsemyötätunto työelämässä – hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusta järjestetään 13.12. klo 9-10.30. Koulutus järjestetään yhteistyössä Eventium koulutuspalvelujen kanssa.

Ronnie Grandell on itsemyötätuntoon erikoistunut työterveyspsykologi ja johtajuuscoach. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen tietokirjan itsemyötätunnosta nimeltä ”Itsemyötätunto” ja sille jatkoteoksen ”Irti itsekritiikistä”. Päivätyökseen Grandell työskentelee työterveyspsykologina ja coachina Mehiläisessä Turussa. Hän on vuosien varrella myös sparrannut johtajia, asiantuntijoita, urheilijoita ja muusikoita suorituskyvyn nostamiseen ja elämästä nauttimiseen liittyvissä kysymyksissä.

2022-10-26T10:45:30+00:00lokakuu 26th, 2022|Tags: , , , |

Miksi vastuullisuus kannattaa nostaa yrityksen strategian ytimeen?

Yritysten vastuullisuudesta puhutaan paljon.

Perinteisesti on ajateltu, että yritys osallistuu yhteiskunnan pyörittämiseen maksamalla veroja. Ensisijainen tehtävä on kuitenkin arvonnousu omistajille. Viimeisten vuosien aikana on noussut esiin ajatus, että on olemassa myös muita tapoja kuin veronmaksu, joilla vastuullisuus lisää yrityksen arvoa ja sitä kautta osingonmaksukykyä.

Kun vastuullisuus nostetaan yrityksen strategian ytimeen, lisääntyy todennäköisyys, että yritys menestyy.

Vastuullisuuden ja taloudellisen menestymisen välillä on yhteys

Lähtökohtaisesti on ajateltu, että yrityksen kasvu on negatiivinen asia ympäristön ja vastuullisuuden kannalta. Väitöskirjaa tehdessäni halusin todistaa, että kaikki kasvu ei ole pahasta vaan päinvastoin, kasvua tarvitaan. Kirjallisuuden avulla tarkastelin taloudellisen menestyksen ja vastuullisen suhdetta ROA:n, kokonaispääoman avulla – näiden kahden väliltä löytyy yhteys. Taloudellisesti menestyvät, korkeaa ROA:aa ylläpitävät yritykset ovat vastuullisempia. Ja jos yritys pystyy pitämään korkeaa ROA:a, niin sen on täytynyt kasvaa jossain vaiheessa.

Tuloksellisuutta tavoittelevan yrityksen kannattaa siis nostaa vastuullisuus strategiatyönsä ja johtamisensa keskiöön.

Mistä lähteä liikkeelle? Jotta jotain on mahdollista johtaa, täytyy siihen luoda mittaristo. Vastuullisuuteen liittyvät mittarit kelpaavat sellaisenaan osaksi myös yrityksen strategian laajempaa tarkastelua.

Mittarit vastuullisuuden johtamiseen ja strategian luomiseen

On tärkeää huomata, että eri vaiheessa kasvua ja elinkaartaan olevat yritykset tarvitsevat eri työkaluja ja mittareita vastuullisuuden johtamiseen ja strategian luomiseen. Perinteisten yritysvastuullisuusmittareiden (ESG) rinnalle on noussut Nettovaikutusmenetelmä, joka kertoo mitä asioita yrityksen kannattaa keskittyä parantamaan tulevaisuudessa – oivallinen työkalu strategian tueksi ja jopa ytimeen. Toisaalta ei kannata unohtaa muita hyviä mittareita, henkilöstön hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys ovat myös vastuullista toimintaa.

Ensi vuonna astuu voimaan EU CSRD 2023, joka tekee vastuullisuusraportoinnista pakollista yhä useammalle yritykselle. Mahdollisuus tuoda vastuullisuus osaksi strategiatyötä ja sitä kautta lisätä yrityksen taloudellista menestystä ja kasvua on siis oivallisesti käsillä yhä laajemmalle yritysjoukolle myös sääntelyn kautta. Edellytyksenä on, että vastuullisuuden mittarit ovat aidosti yrityksen strategian ja johtamisen keskiössä.

Ylivoimainen yrityskulttuuri on hyvän henkilöstöjohtamisen seurauksena sellainen, jolla pystytään houkuttelemaan, pitämään ja energisoimaan hyviä ihmisiä. Kun vastuullisuus on uskottavasti osa yrityksen strategiaa, se on tärkeä työkalu myös ylivoimaisen yrityskulttuurin rakentamisessa

Kirjoittaja Jorma Turunen Jorma Turunen

Kirjoittaja on työelämäprofessori ja tuotantotalouden tekniikan tohtori, joka teki väitöskirjansa yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisen toiminnan välisestä suhteesta.

Tule mukaan Jorman Eventiumin ja PeopleUp Oy:n koulutukseen tiistaina 11.10. kuulemaan lisää, miksi vastuulliset yritykset ovat kilpailukykyisempiä, ja miten tätä voidaan johtaa.

Yritysvastuun merkitys strategiassa ja johtamisessa (2 h) 11.10.2022 Etäkoulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä PeopleUP Oy:n kanssa, joka on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Muut koulutukset yhteistyössä PeopleUp Oyn kanssa:PeopleUP Oy on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Johtamisella huippumenestystä – positiivinen psykologia työvälineenä (2 h) 29.09.2022 Etäkoulutus

Itsemyötätunto työelämässä – hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusta (90 min) 13.12.2022 Etäkoulutus

 

2022-09-06T13:07:17+00:00syyskuu 5th, 2022|Tags: , , , , |

Positiivinen psykologia työelämässä

Mistä tässä on kysymys?

Onnistu ja voi hyvin töissä ja omassa arkielämässä. Iso kysymys; miten saada oma paras itseni esille töissä ja kotona läheisille. Tämän päivän työn haasteet ovat työn luonteen mukaisesti moninaiset. On entistä enemmän väsymystä, tylsistymistä ja uupumista työhön ja toisaalta vahvaa työn imua sekä energisiä ihmisiä huipputulosten kera. Suuri osa ihmisistä on onneksi vielä hyvinvoivia työelämässä ja tätä on tärkeätä tukea, jotta mahdollistetaan hyvinvoivia ja suorituskykyisiä henkilöitä. Hyvinvointi on sekä työnantajien että henkilöstön yhteinen ponnistus, hyvinvointi ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä.

Positiivisen psykologian voima

Positiivinen psykologia on vahvuuksien ja voimavarojen edistämistä arjessa. Näen positiivisen psykologian vahvuutena sen, ettei myöskään ummisteta silmiä negatiivisilta tunteilta ja vastoinkäymisiltä, mutta ei anneta negatiivisen viitekehyksen määrittää tekemistä. On helppo lähteä ratkomaan ongelmia tai nähdä asioita, joita tulisi kehittää itsessä tai toisissa henkilöissä. Mitä, jos vapauttaisimmekin energiamme näkemään onnistumiset ja vahvuudet työpaikalla, tiimissä ja itsessämme. Nämä luovat vahvan pohjan työn imulle, jossa vireystila ja mielihyvä työstä ovat korkealla.

Asia ei kuitenkaan ole näin helppo ja yksiselitteinen, että vain vahvuuksia ja voimavaroja vahvistamalla päästään tuloksiin. Asiaan vaikuttaa myös työyhteisön tunneilmapiiri ja työn luonne. Asiantuntijatyöyhteisöissä keskustelu työn merkityksestä, onnistumisista, vahvuuksista on jo arkea, mutta esim. palvelualoilla ja suorittavassa työssä ei vielä puhuta systemaattisesti näistä hyvinvoinnin ja onnistumisen perustana.

Positiivinen psykologian kautta on mahdollista kirkastaa vahvuudet, ymmärtää oman työn merkityksellisyys, ratkoa konflikteja ja haastavia tilanteita sekä rakentaa kestävää työn imua.

Mistä liikkeelle

Työyhteisöissä

On kaksi polkua, jotka voimme valita työyhteisöissä;
1) voimavarojen lisääminen ja vahvistaminen -> työn imun lisääminen
ja
2) työn vaatimusten; kuormittavien tekijöiden vähentäminen -> työstressin ja uupumuksen vähentäminen.

Näiden polkujen lisäksi on tärkeätä aidosti ymmärtää ja kuunnella johdettavia, kollegoita ja henkilöstöä. Johtajiin ja esihenkilöihin kohdistuu suuret odotukset ja onnistunut johtaminen vaatii erinomaisia ihmissuhdetaitoja ja positiivisen tunneilmapiirin luomista, joka mahdollistaa turvallisuuden sekä avoimien ajatusten jakamisen. Positiivinen tunneilmapiiri on merkittävässä roolissa työyhteisön hyvinvoinnissa ja suorituskyvyssä.

Matkaa on vielä taitettavana, sillä edelleen johdolla ja esihenkilöillä on työelämässä riski joutua vallan tunteen sokaisemaksi ja nähdä yrityksen menestys omien ajatusten tuotteena. Tämä aiheuttaa tunneilmapiiriin ongelmia ja jaettu johtajuus menettää organisaatioissa vahvuutensa. Toisaalta esihenkilöt tunnistetaan superihmisiksi, jotka joutuvat ratkomaan liiaksikin tiimiensä ongelmia henkilöstön näkökulmanottokyvyn heikentyessä.

Esihenkilö ei ole supersankari. Hän tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka ottavat vastuun tekemisestään ja luovat yhdessä tekemisen meininkiä. Mikäli työyhteisössä esiintyy vastakkainasettelua tai vahvaa minä minä -asennetta, niin yksilöillä myös tärkeätä pysähtyä pohtimaan mistä tämä kumpuaa. Pohdittavaksi on hyvä nostaa itselle mikä on työssä ja työpaikassa merkityksellistä. Miten voisi pienillä muutoksilla tehdä työstä mielekkäämpää kollegoiden kanssa. On hyvä muistaa työkaverin tuki, epäitsekäs toiminta ja millaista työ- ja tunneilmapiiriä jokainen voi edistää työyhteisöissä.

Työyhteisöissä pääsee liikkeelle selkeillä tavoitteilla, realistisella optimismilla, ihmissuhdetaidoilla ja aidolla arvostuksella.

Henkilökohtaisesti

Henkilökohtaisesti pääsee liikkeelle, kun pysähtyy katsomaan omia arvoja, unelmia ja tavoitteita sekä miten hyvinvoiva olen. Mistä kaikesta voin olla kiitollinen elämässäni.
Itse olen myös tehnyt työtä oman hyvinvoinnin ja optimaalisen suorituskyvyn kanssa, sillä olen huomannut välillä lipsahtavani työn imusta työstressiin, kun työ on ollut niin mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa. Tämä on näkynyt kotona, kun ajatukset ovat olleet töissä ja olen saanut jälkikasvulta palautetta, että en ole läsnä. Minä, joka valmennan läsnäolosta, oho, onko näin ja puolisokin tuntuu ärsyttävän, kun pientä vääntöä perheen arjen sujumisesta. Ihmeitä kuitenkin tapahtuu, kun sisäistää palautumisen tärkeyden, pienten muutosten voiman arjessa, läsnäolon tärkeyden kotona ja näkee myös puolison mahtavat puolet.

Elämä voi olla hyvää ja rikasta, kun rohkeasti uskaltaa katsoa omaa elämää ja mahdollisia muutostarpeita sekä olla itselleen armollinen, oma paras ystävä.

Mitä, jos jatkossa emme ottaisi itseämme niskasta kiinni vaan sen sijaan taputtaisimme olalle!Mira Pakarinen

Kirjoittaja Mira Pakarinen

Miralla on syvällistä osaamista positiivisesta psykologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tuloksenteossa sekä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamisesta organisaatioissa. Hän on myös kokenut business coach (PCC).
Ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, aitous ja arvostava lähestymistapa ohjaavat hänen työskentelyään.

Tutustu Miran koulutukseen:

Johtamisella huippumenestystä – positiivinen psykologia työvälineenä (2 h) 15.2.2023 klo 9.00 – 11.00 Etäkoulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä PeopleUP Oy:n kanssa, joka on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Eventium koulutuspalvelut yhteistyössä PeopleUp Oyn kanssaPeopleUP Oy on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Itsemyötätunto työelämässä – hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusta (90 min) 13.12.2022 Etäkoulutus

 

2022-11-25T13:02:36+00:00syyskuu 5th, 2022|Tags: , , |

Charter-risteily nyt vain meiltä lisäpalveluna asiakkaillemme!

Tämä venemaailman kuumin uutuusvene on vuokrattavissa elokuusta 2022 alkaen ikimuistoisiin retkiin Suomenlahdella!

M/Y Sofia

Moottorivene m/y Sofia, Saxdor 320 GTC, on uutuusvene, joka edustaa luokkansa parasta suunnittelua, designia ja yksityiskohtia. Saxdor 320 GTC tarjoaa vieraillesi suojaisan matkateon, kattavat varusteet ja miellyttävät tilat nautiskella Suomenlahden merellisestä ympäristöstä.

Ominaisuudet:
Strategiset mitat:
Pituus:10,28 m
Leveys: 3,10 m
Paino: 4000 kg
Polttoainetankki:  450 l
Kantavuus: 8 henkilöä
Moottorit: 2 x 225 hv, Mercury
Huippunopeus: 42 solmua

Varusteet:
Jääkaappi
Lämmitys
Liesi+uuni
WC
Fusion-äänetoistolaitteet
Karttaplotteri
Aurinkokansi veneen sivuilla
Makeavesijärjestelmä

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää

Varaa nyt oma risteilysi!

Tutustu myös syksyn koulutuksiin

2022-07-01T14:49:56+00:00heinäkuu 1st, 2022|

Kesäterveiset Eventiumilta!

Hyvä asiakas ja yhteistyökumppani,

Kiitos paljon tästä kevätkaudesta. Olemme saaneet jälleen kokea useita yhteisiä onnistumisia, moninaisia haasteita ja merkityksellistä uuden oppimista.

Yhteiskunnallisten muutos- ja poikkeustilanteiden jatkumisesta huolimatta, ja niistä johtuen, koulutus- ja valmennusala on saanut olla luomassa ja mahdollistamassa työelämän uusia menestystekijöitä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Jotta voimme palvella asiakkaitamme syksyllä entistäkin paremmin, olemme panostaneet koko prosessiin ja huomioineet kehityskohteita webinaarien ja etäkoulutusten valmistelussa, toteutuksessa ja jälkihoidossa. Suuret kiitos palautteistanne!

Koulutusten korkean laadun varmistamiseksi meille tärkeää on NPS-mittaristo, joka kertoo suosittelijoiden  määrän. Parhaimmillaan se on ollut jopa 100% ja useat suosituimmista valmennuksistamme ovat yltäneet upeasti jopa NPS 91.  Olemme panostaneet uusiin ja päivitettyihin, ajankohtaisiin sisältöihin, materiaaleihin ja tekniseen laatuun.

Käytössämme on Premium-tasoinen studio laitteistoineen ja useita digitaalisia alustoja, jotka mahdollistavat tietoiskujen lisäksi myös osallistujien ja valmentajien keskinäistä vuorovaikutusta eri tavoin. Vuosittain meillä on yli 6500 asiakasta, yli 100 kouluttajaa ja yli 1000 koulutusta, webinaaria ja valmennusta. Syksyllä pääsemme taas tekemään kaivattuja lähikoulutuksia, se on hienoa! Kiitos myös tiimi- ja organisaatiokohtaisista tarjouspyynnöistä, räätälöimme mielellämme juuri teille sopivat parhaat koulutukset.

Kiitokseksi Sinulle asiakkaamme:
Hyödynnä nyt kesäetu -15% kaikista Eventiumin koulutuksista, kun ilmoittaudut viimeistään 31.7.2022.
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Muut tiedot -kohtaan koodi ”Kesä -15%”.

Kevään 2022 suosituimmat koulutukset uusitaan myös tulevana syksynä – varaa eturivin paikkasi.

Näin teet suuret kaupat Teamsin avulla (90 min) Torstai 06.10.2022 klo 10.00–11.30: etäkoulutus Teamsilla
Taitava asiakaspalvelija (1/2 pv) 01.09.2022 Etäkoulutus
Sähköinen arkistointi (1 pv) 04.10.2022 Etäkoulutus
Tunnelmamuotoilu (1 pv) 04.10.2022 Helsinki

 

Katso koko koulutuskalenteri:

 

Kiitos paljon kaikille ja oikein hyvää kesää!  Lomailemme pääosin jo juhannuksesta lähtien ja koko heinäkuun! Tavataan elokuussa!

Kesäterveiset!

Erja Laurila, Koulutustuottaja, Eventium koulutuspalvelut

Erja Laurila  

koulutustuottaja, liiketoimintajohtaja, Co-Founder
erja.laurila@eventium.fi
p. 050 300 6558

2022-06-30T12:59:38+00:00kesäkuu 30th, 2022|Tags: , , , |

Johtaja kuulee ja kuuntelee

Työyhteisön hyvinvointia uhkaa eniten vanhat tavat ja ihmismielen itsetuhoisuus, yhdistettynä mukavuudenhaluun. Töitä kyllä tehdään, mutta työinnostus, tilivelvollisuus ja paluutiedon keruu ontuvat sillä tasolla, että ollaan nyt sit tekevinään, kun noi on maksavinaan.

Eniten motivaatiota syö energiahukka ja huono henkilökohtelu.

Jälkimmäinen on muuten suurin syy, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa. Kuka haluaa tulla työpaikallaan mopotetuksi tai, että omat ja työpanokset valuvat hiekkaan? Aivan, hyvä fiilis ja onnistumisusko on aika tärkeä asia.

Töissä näkee harvoin suunnitelmia, jotka perustuvat olemassa olevaan suorituskykyyn.

Mitä parhaimmat työntekijät saavat aikaiseksi, sen mukaan isketään tavoitteet niskaan ja vaaditaan kaikilta samaa, tai olet luuseri, jota ei tarvita. Imperatiivi on aika selkeä; pysty tai etsimme jonkun, joka pystyy.

Toiset kuluttavat töissä aikaa pelaten, jotkut iltalehteä lukien, siinä viimeisen työssä kitumistunnin alkaessa. Eikä tuossa mitään, parastahan se onkin, jos ihmiset vastuuta kantaessaan pitävät taukonsa sitten, kun se työhön parhaiten sopii. Ja parhaiten työn oikeat tauonpaikat tuntee se, joka työtä tekee. Mutta töissä pitäisi kaikkien olla kartalla, että mikä on fiksua tekemistä ja millä se luottamus kaikin puolin ansaitaan.

Muutoksesta ja työhyvinvoinnista haikaileva joutuu työstämään tosiasiat.

 1. Selkeät sävelet, eli pelisäännöt, toimintaohjeet, toimintasuunnitelmat ja samat säännöt kaikille.
 2. Muutos vaatii muuttajan. Muutoksella on oltava energiaa tuova johtaja, sinä tai joku muu.
 3. Vanhat traumat pitää pystyä käsittelemään ja purkamaan ilman rangaistuksen pelkoa, luottamusta pitää rakentaa heti.
 4. Kallisarvoisin idea tulee aina avautumishaluisilta ihmisiltä, jokainen mukaan touhuun.
 5. Kulttuurimuutos ei tule asemavallankäytön seurauksena, vaan mukaan kutsumisena johonkin parempaan.

Ihmiset eivät muuta vanhoja tapojaan, jos vanhojen tapojen annetaan jatkua.

Tarvitaan uutta ohjaavaa keskustelua, mielien avaamista ja uusia ideoita. Alkuun tämä on kaikille hämmentävää. Kiukuttelijoita on aina. Silti karavaani kulkee ja koirat haukkuu. Muista, että kukaan ei halua huonontaa elämäänsä. Ihminen saattaa vain aluksi pelätä, joten muutos vaatii aikaa ja mielien kypsyttämistä.

Arvostelemalla ihmistä saadaan tuttu puolustusreaktio aikaiseksi ja ilmiriita. Mutta ujuttautumalla pienin panoksin itsensä töissä työn sekaan, voit ystävystyä ja saada ihmiset avautumaan. Pian olet polulla, jossa huonot työtavat paljastuvat. Ei siis sinun kuulustelujen ja käskyjen takia, vaan koska ihmiset itse tajuavat tilanteensa ja haluavat kaipaamaansa parantavaa muutosta.

Muista, että ihmiset haluavat tehdä yhteistyötä ja auttaa vain tuntemiaan hyviä ihmisiä.

Totuus on aina syvällä, syvemmällä kuin pintakiukuttelu ja paras tapa kaivaa totuus esiin on kysyä avoimia mieltä prosessoivia kysymyksiä, joista ei tule syyttelyn tunnetta. Niin kauan, että ollaan maalissa. Lukea ihmistä ja jatkaa. Hyökätä siis ongelman kimppuun ilman, että hyökkäät ihmisen kimppuun samalla. Taito, josta hyötyy niin parisuhde kuin lasten kasvatus. Työyhteisön hyvinvoinnista puhumattakaan.

Johtajalla on lukematon määrä tärkeitä tehtäviä ja taitoja, muun muassa ihmisten lukeminen ja kuunteleminen. 

 

Kirjoittaja: Antti Nevalainen

Tutustu Antin tuleviin koulutuksiin:

Vastuuton työkäyttäytyminen (1/2 pv) 9.9.2021

Vastuullinen työkäyttäytyminen – Ei selän takana, vaan oikein (1/2 pv) 21.9.2021

Vastuuton työkäyttäytyminen (1 pv) 5.10.2021

2021-08-26T11:08:32+00:00elokuu 26th, 2021|

Toimitusverkostojen hallinnan haasteet

Mitkä ovat toimitusverkostojen hallinnan suurimmat haasteet tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa?

Toimitusverkostot rakentuvat toimittajamarkkinoiden tarjonnan mahdollisuuksista tyydyttää asiakasmarkkinoiden kysyntää mahdollisimman tehokkailla ja kilpailukyvykkäillä tuotteilla, palveluilla ja toimintamalleilla. Yrityksen on löydettävä reaaliaikaiseen, joustavaan ja sisäisen eheyden säilyttävään toimintaan vuorovaikutuksen ja johtamisen mallit.

Yrityksen liiketoiminta, hankinta, varasto, tuotanto, myynti ja markkinointi tukitoimintoineen muodostaa yhden hallittavan ja ohjattavan kokonaisuuden. Tämä edellyttää SCM (Supply Chain Management) toiminnan merkittävää kehittymistä ja se nostaa esim. IBP (Integrated Business Planning) alamme kuumimmaksi teemaksi – nämä asiat tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.

Viime vuoden aikana olemme kokeneet tarjonnan ja kysynnän romahduksia, toisaalta voimakkaat yhteiskunnan tuet ovat käynnistämässä voimakkaan kasvuvaiheen maailmantaloudessa.

Tämä näkyy esim. raaka-aineiden, komponenttien ja tuotteiden heikkona saatavuutena, joka rajoittaa yrityksen kasvumahdollisuuksia. Tämä kaikki on tapahtunut reilussa vuodessa, vaatii uudenlaista ajattelua ja johtamisjärjestelmää.

Johdettavat kokonaisuudet kasvavat

Käymme digimurrosta läpi kovaa vauhtia, markkinoille tulee uudenlaisia palveluita kiihtyvällä tahdilla. Alamme koulutustarve kasvaa valtavasti ja perinteinen osaaminen täytyy uudistaa vastaamaan yritysten kilpailukyvykkyyden varmistamiseksi markkinoilla olevia haasteita vastaaviksi.

Yksittäinen yrityksen toiminto ei pysty tuottamaan niin suuria hyötyjä kuin nykyään odotetaan, otetaan esimerkiksi hankinnan keskeiset riskit ja haasteet.

 • Noin 80 % yrityksistä kokee toimittajiin liittyviä riskejä
 • Noin 60 % yrityksistä kokee materiaalivirtaan liittyviä riskejä
 • Noin 50 % yrityksistä kokee maakohtaisia riskejä
 • Noin 85 % yrityksistä kokee yleisesti riskien kasvaneen

Uskaltaisin väittää, että kyseiset riskit ole pelkästään hankinnan riskejä, vaan merkittäviä yrityksen toimituskykyyn vaikuttavia riskejä. Kaikilla muillakin toiminnoilla on niille tyypillisiä ongelmia, joten vuorovaikutuksen merkitys korostuu voimakkaasti. Toisaalta yhteisen näkemyksen muodostaminen vaatii tiedon standardointia ja yhteistä ymmärrystä aiheesta. Tähän pyrimme koulutuksen keinoin vaikuttamaan; kaikkea teknologia ei ratkaise.

Kysymys kuuluukin, pyrimmekö selviytymään vai aiommeko olla voittajia? Ota tilanne haltuun nyt!

 

Kirjoittaja Hannu Soininen, toimitusketjun konsultti ja kouluttaja 

Tutustu Hannun uusiin koulutuksiin täällä:

Älykäs neuvottelu, tavoitteiden maksimointi (1 pv)
29.09.2021
Etäkoulutus

Varaston suunnittelu, toteutus ja johtaminen (1 pv)
05.10.2021
Etäkoulutus

Asiakasratkaisujen tuottaminen oston ja myynnin yhteistyöllä (1 pv)
14.10.2021
Etäkoulutus

Toimittajayhteistyön rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen (1 pv)
26.10.2021
Etäkoulutus

Katso kaikki koulutukset:

https://www.eventium.fi/koulutuskalenteri/

2021-06-28T10:26:43+00:00kesäkuu 28th, 2021|Tags: , , |

Fasilitointi muuttuvassa maailmassa

Muistatko ajan, jolloin ihmiset vihasivat liimalappuja ja osallistujista muutama totesi jo ovesta sisälle astuessaan, että ei kait me tehdä ryhmätöitä? 

Sellaista se oli ennen vanhaan, työpajat ja fasilitointi, kehittäminen ja ryhmäprosessit tehtiin lähitoteutuksina ja kaikki olivat samassa tilassa samaan aikaan. Pandemian alkaessa käytännössä kaikki tieto- ja toimistotyö siirtyi etätöihin ja yhdessä tekeminen muuttui. Ei ollut enää kokoushuoneita, vaan ne korvattiin kanavilla ja sähköposteilla ja tiimityötiloilla. Ei ollut kokouksia, vaan tilalle tuli teamseja ja zoomeja ja muita tapoja pitää yhteyttä.

Etätyössä opeteltiin paljon uutta, mutta ajan myötä siihen myös totuttiin: kokouksista tuli parempia ja etänä yhdessä tekemisestä tuli luonnollisempaa. Kun fasilitointi ja yhteydenpito siirtyivät verkkoon, sekä tekniset alustat että yhteydenpitosoftat kehittyivät hurjaa vauhtia. Oli pakko, käyttäjiä oli yhtäkkiä ihan erilainen määrä kuin ennen. Virtuaalikokouksista ja etätyöstä tuli tavallinen toimintatapa, monet alkoivat puhua uudesta normaalista.

Pakko ei ole uusi normaali, vaan uusi normaali alkaa syksystä ja muodostuu pikkuhiljaa.

Keväällä vielä oli pakko tehdä tietyllä tavalla, syksystä eteenpäin maailma näyttää toipuvan pandemiasta ja palaavan moninaisempaan arkeen ja mahdollisuuksiin. Osa työpaikoista palaa toimistolle, osa jää hybriditoteutukseen eli osan viikkoa ollaan toimistolla ja osan etänä. Silloin puhutaan monipaikkaisesta työstä.

Aidosti uusi normaali vaatii toisaalta uusia kujeita ja toisaalta taas muistuttelua vanhasta, sillä eivät samat fasilitoinnin kikat toimi kaikissa tilanteissa. Vaikka taustalla ovatkin samat fasilitoinnin lainalaisuudet ja periaatteet, voi osallistuminen ja kokemus olla kovinkin erilaista. Ryhmäprosessien vetäjillä on isoin vastuu saada kokouksista ja muista toteutuksista osallistujille energisoivia ja mielenkiintoisia – riippumatta missä ollaan millaisilla työkaluilla.

Entäs mitäs tehdään niille, jotka edelleen vihaavat liimalappuja?

Kerron salaisuuden: Eiväthän he oikeasti niitä lappuja vihaa, he eivät tykkää käyttää omaa aikaansa yhdessä tekemiseen yhtään missään, jos se on toteutettu huonosti. Oli se sitten etänä, hybridinä tai lähitoteutuksena.

Koska työssä on nykyään paljon enemmän mahdollista, ollaan me fasilitoijat sen moninaisuuden mahdollistajia. 

 

Kirjoittaja Jani Turku, sertifioitu fasilitaattori Jani Turku (TkL, Brain-based Business Coach, Lego Serious Play), Ideapakka.fi

Katso Janin koulutukset täältä:

Radikaali fasilitointi – toiminnallisen valmentamisen next step (1 pv) 16.9.2021 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki

Radikaali fasilitointi – hybridi (2 x 1/2 pv) 04.-11.11.2021 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki + striimaus ja Zoom meeting

Tutustu myös Koulutuskalenteriin: https://www.eventium.fi/koulutuskalenteri/

2021-06-23T12:22:32+00:00kesäkuu 23rd, 2021|Tags: , , , , |

Koulutustuottajan kesäterveiset

Jälleen on yksi digiloikka hypätty, muutosten aika koettu ja tehty.

Paljon on uutta rakennettu ja vanhaa uudistettu. Hienoa saada tehdä näin merkittävää osaamisen kehittämisen aikakautta yhdessä laajan asiantuntijaverkostomme sekä upeiden asiakkaiden kanssa. Teknisten vaatimusten lisäksi olemme tarttuneet digiajan haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja peilaten asiakkaiden monimuotoisia tarpeita. Epävarmuuden ja uudentyyppisen itsensäjohtamisen ja yhdessätekemisen ajassa resilienssiä on tarvittu kaikilta.

Asiantuntijoina, kehittäjinä ja johtajina olemme tarvinneet erityisen vahvaa systeemiälyä, analyysiä ja edelläkävijyyttä. Todella tärkeää on mielestäni säilyttää palveleva, oma elinikäisen oppimisen nöyrä asenne, me-henki ja tulevaisuuden visio. Kesän lepo ja palautuminen tulee meille kaikille varmasti tarpeeseen.

Onneksi olemme jo voineet suunnitella ja syventää syksyn vaikuttavuutta toiveikkain ja avoimin mielin.

Uskon, että syksy tuo uusia mahdollisuuksia kehittää loistavia sisältöjä, kirkastaa ydintä ja yhteistoimintaa – asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Kuluneena keväänä mm. juridiset rajanvedot, management ja etätyöskentely teknisten oppimisten ja kulttuurin muutoksineen ovat olleet webinaarien ja koulutusten pääteemoja. Uskon, että tulevana syksynä uudentyyppiset leadershipin, fasilitoinnin ja prosessien kehittämisen aihiot nousevat työpöydille hajautettujen tiimien hyvinvoinnissa ja tuloksellisuudessa.

Datalla johtaminen on modernia johtamista, vaikkei se uusi asia olekaan. Se on varma, että esimiehet ja johtajat tarvitsevat paljon apua, jotta pitkään jatkunutta kuormitusta kestäneet ja jatkuvan muutoksen kohteena ja tekijöinä olevat erilaiset ihmiset ja tiimit voivat hyvin ja menestyvät. Osaamisen ylläpito ja kehittäminen kannattaa aina.

Toimintakulttuurit muuttuvat ja parhaimmat kukoistavat.

Useiden uudistuneiden konseptien ja kanavien sekä Suomen bisneksen elpymisen ja vakautumisen myötä elämme myös varsin herkullista aikaa. Viime aikojen oppien ja kokemusten myötä pystymme loistavassa verkostossamme auttamaan ihmisiä ja organisaatioita entistäkin paremmin, etänä ja lähellä.

Kysy tiimivalmennuksista ja tyky-päivistä! Meidän kauttamme löytyvät parhaat ohjelmat, puhujat ja striimauspalvelut!

Toivotan omasta ja kaikkien meidän tiimiläisten moniosaajien eli webinaarien, etävalmennusten, lähikoulutusten ja striimattavien hybridien tekijöiden puolesta oikein hyvää ja aurinkoista loma-aikaa!

Kirjoittaja Erja Laurila 
Koulutustuottaja, liiketoimintajohtaja
p. 050 300 6558
erja.laurila@eventium.fi

UUTTA! Tutustu syksyn koulutuskalenteriin:

https://www.eventium.fi/koulutuskalenteri/

Webinaarit: https://webakatemia.fi/koulutuskalenteri/

Eventium Koulutuspalvelut järjestää koulutuksia ja valmennuksia eri toimialojen johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille. Tarjoamme ajankohtaiset ja kiinnostavat aiheet oman osaamisesi ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Toteutamme myös yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuksia, kuten johtoryhmien ja tiimien sparrauksia sekä liiketoiminnan kannattavuuden parantamisen ohjelmia.

Eventiumin laajassa yhteistyöverkostossa toimivat asiantuntevat kouluttajat, valmentajat ja fasilitaattorit. Asiakkaamme ja kärkiasiantuntijamme ovat yritysten, organisaatioiden, kuntien sekä yliopistojen osaajia ja avainhenkilöitä.

2021-06-18T11:33:40+00:00kesäkuu 17th, 2021|Tags: , , , , , |

Asiakkuuksien johtamisen trendit 2021

Etätapaamiset ovat tulleet jäädäkseen uutena kanavana asiakaskohtaamisissa. Asiakasnäkökulma jatkaa nousuaan osaksi strategiatyötä. Mitä muita uusia tuulia on näkyvissä asiakkuuksien johtamisessa vuonna 2021? 

Juha Porkka, johtamisen ja myynnin asiantuntija.

Juha Porkka, MBA, Certified Extended DISC Trainer, on johtamisen ja myynnin asiantuntija.

Vahvistuviin trendeihin kannattaa reagoida. Poimi siis täältä vinkkejä, jolla rakennat kestävää menestystä asiakaspääoman kehittämisessä ja myyntityössä!

 

Tässä kolme trendiä vuonna 2021 ja keinoja niiden hyödyntämiseen:

1. Kasvutavoitteet ovat edelleen keskiössä

Kasvun saavuttaminen on tärkeimpänä aiheita yritysten agendalla ja miksei olisi, tälle vuodelle on asetettu kovia paineita ja odotuksia (Gartner’s 2020 CEO and Senior Executive Survey). Mitä tulisi tehdä, jotta voit saavuttaa kasvutavoitteet?

 • Suurin osa kasvusta tulee nykyisistä asiakkaista. Tunnista kasvuasiakkaat ja hyödynnä koko ostopotentiaali! Ota asiakkuudet kunnolla haltuun rakentamalla asiakkuuksien johtamisen toimintamalli.
 • Panosta myös uusasiakashankintaan, jotta saat uusia kasvuasiakkaita!
 • Nosta asiakkuuksien johtaminen osaksi strategiatyötä! Yksi parhaista luonnehdinnoista strategiasta löytyy Jorma Elorannan kirjasta: strategialla tarkoitetaan kykyä erottautua kilpailijoista asiakkaalle arvoa luovien ja asiakkaan arvostamien seikkojen osalta (Jorma Eloranta: Hallitus johdon tukena).

2. Asiakkaiden päätöksentekotapa

Vaikka oma pipeline näyttäisi etenevän jouhevasti aina tarjouksen lähettämiseen asti, niin päätöksiä ei tahdo saada, ei ainakaan siten kuin vielä tarjousvaiheessa kuviteltiin. Tämä johtuu siitä, että asiakkaan ostoprosessi on monimutkaistunut ja päätöksiin osallistuu enemmän henkilöitä kuin aiemmin (keskimäärin 5,4), (Matthew Dixon& Brent Adamson et al:  The Challenge Customer). Mitä enemmän hämmentäjiä on mukana, sitä enemmän tarpeet poikkeavat toisistaan ja sen sekavampi ostoprosessi.

 • Tärkein huomio on, että asiakkaan ostoprosessi ei ole sama kuin meidän myyntiprosessimme. Myyjän tehtävä on auttaa ostopäätöksen teossa, ei vaatia ostopäätöstä. Siksi kannattaa heittää oma myyntiprosessi hetkeksi sivuun ja miettiä, mikä on asiakkaan ostoprosessi; esimerkiksi missä kohtaa asiakkaalla on riittävä tieto ja mahdollisuus tehdä ostopäätös?
 • Et voi kuitenkaan kuunnella kaikkia näkemyksiä ja rakentaa tarjoustasi sen perusteella, vaan tehtävänäsi on ohjata asiakasta havaitsemaan parempi vaihtoehto, joka on sinun ratkaisusi ja joka toimii heille parhaiten.
 • Markkinoinnin rooli on kasvanut kaiken aikaa digitaalisten välineiden myötä. Oikeiden päättäjien ja vaikuttajien kohdennetussa markkinoinnissa tarvitaan yhteiset myynnin ja markkinoinnin tavoitteet.

3. Etätapaamiset omana myyntikanavanaan

Etätapaamiset ovat tulleet jäädäkseen ja asiakkaat ovat jo tottuneet niihin. Moni organisaatio siirtyi etätyöskentelyyn kylmiltään. Etätapaamisissa vaikuttaminen on kuitenkin haastavampaa ja heikoimmillaan tapaamisista saattaa tulla vaisuja powerpoint -läpikäyntejä.

Etätapaaminen kannattaakin rakentaa ihan uudella tavalla. Hyvä asia on, että jopa 73 % päättäjistä on sitä mieltä, että videotapaaminen vahvistaa asiakaskokemusta (Forbes). Paino on sanalla video, sillä kun kuva ei ole päällä, menetetään samalla tehoa.

Paras tapaaminen on energinen, tuo lisäarvoa asiakkaalle ja sisältää konkreettisen ehdotuksen seuraavaan vaiheeseen. Varo jaarittelua ja pyörittelyä, pidä langat käsissäsi ja ohjaa keskustelua!

 • Etätapaamisessa paino ei ole vain siinä mitä esität, vaan siinä miten esität, jotta saat herätettyä mielenkiinnon ja teet tapaamisesta monipuolisen. Kuvaa etätapaaminen ihan omana prosessinaan.
 • Hyödynnä etätapaamisen tarjoamat mahdollisuudet antamalla aito käyttökokemus kuljettamalla asiakas palvelusi läpi. Käytä eri metodeja ja aktivointikeinoja ja pidä kamera päällä!
 • Terävöitä asiakasviestisi. Etätapaamisessa kannattaa laajan kartoittamisen sijaan tiivistää agendaa ja valmistella aihe hyvin.

Asiakasviesti ja siihen liittyvä asiakaslupaus eli törkeä lupaus puree, kun se kohdistuu tarkasti oikeaan segmenttiin – mikä tarkoittaa, että on mietittävä yhä tarkemmin, mitä arvoa pystymme juuri tälle segmentille ja asiakkaalle tuomaan. Se on asiakkaalle syy ostaa ja siinä voi meillä itse kullakin olla kirkastamisen paikka.

Kirjoittaja Juha Porkka 

Tutustu Juhan tuleviin etäkoulutuksiin:

Valmentava johtaminen (2 x 1/2 pv) 11.-18.03.2021 

Erilaiset asiakkaat ympärilläni (2 x 1/2 pv) 13.-20.04.2021

 

Asiakkuuksien johtamisesta ja myyntityöstä etänä teemme myös webinaarikoulutuksia ja organisaatiokohtaisia valmennuksia!

 

Kysythän lisää: tarjouskoordinaattori Jenni Liuski

jenni.liuski@eventium.fi

puh: 044 237 9673

Eventium Koulutuspalvelut

2021-01-29T11:20:04+00:00tammikuu 29th, 2021|Tags: , , |