fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Älykäs neuvottelu, tavoitteiden maksimointi (1 pv)

Shoppailusta ammattimaiseen hankintaan!

Päivän teemoina älykäs neuvottelu, keinot ja menetelmät, vuorovaikutus, tavoitteellisuus, tuottavuus ja digitaalisuus.

Uusien toimintamallien osaaminen on kilpailuetu! Onko sinulla uusin osaaminen mm. näistä teemoista: sähköinen kilpailutus, käänteinen huutokauppa, kysyntäohjautuvat toimitusketjut, sähköiset kauppa- ja markkinapaikat, teknologioiden hyödyntäminen, tulevaisuuden neuvotteluympäristön osaaminen?

Mikä on tulevaisuuden neuvottelu ja mihin on hyvä varautua? Mikä on neuvoteltava asia? Miten kehitän omia neuvottelutaitojani ja kuinka reagoin vastaväitteisiin? Miten huolehdin kovasta kilpailutuksesta ja miten pääsen tavoitteisiini?  Neuvottelujen yleisimmät strategiset toimintatavat ja keinot oman onnistumisen varmistamiseen. Minkälaisia käyttäytymismalleja ja -rooleja osapuolilla voi olla ja miten ne pitäisi huomioida? Miten harjoittelen vuorovaikutustaitojani? Miten kulttuurit ja totutut käyttäytymismallit vaikuttavat neuvotteluissa? Miten teen itsestäni kiinnostavan?
Hankinta on siirtynyt reaktiivisesta ostamisesta proaktiiviseen (suunnitelmalliseen) suuntaan, joten myynnin on entistä tärkeämpi tuntea asiakkaan ostokriteerit ja mikä on edustamani yrityksen rooli asiakkaan toimittajien ostoportfoliossa, tuotteiden kategoriassa ja mitä palveluita niihin liittyy. Hankinnassa toimittajamarkkinoiden tunteminen ja toimittajayhteistyön merkitys kasvaa, toimitusvarmuuden ja saatavuuden merkitys korostuu yhteistyön kehittämisessä.
Osto ja myynti tuottaa paljon neuvottelutapahtumia, joten niiden tuottamisen toimintamallin pitäisi olla mahdollisimman standardi ja sisältää oleellinen informaatio neuvottelujen pohjaksi. Tarkka määrittely neuvottelujen luonteesta (esim. tuote-esittely, hintojen määrittely, lanseeraus, ehtojen määrittely, auditointi, markkinointi, kampanjat), paljon muutakin sovitaan kuin pelkästään tuotteen tai palvelun hinta.
Neuvottelut tulevat aina säilymään, mutta niiden tuottamistapa mukautuu markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Edelleen tärkeässä roolissa ovat vuorovaikutustaidot, hyvä valmistautuminen, luottamuksen rakentaminen, positiivinen asenne, aktiivisuus ja lupauksien lunastaminen.

Tule mukaan ajankohtaiseen valmennuspäivään kokeneen asiantuntijan johdolla. Nyt kätevästi ja kustannustehokkaasti etänä!


Kenelle
Henkilöstö, joka osallistuu tuotteiden, palveluiden, asiakasratkaisujen ja muun käyttöomaisuuden hankintaan ostajan, myyjän tai asiantuntijan roolissa.


Hyödyt
– Kehität valmiuksiasi neuvotteluun valmistautumisessa, neuvottelu- ja argumentointitaitoja sekä kykyäsi saavuttaa tavoitteita eri tyyppisissä neuvotteluissa.
– Tässä koulutuksessa perehdymme tehokkaan neuvotteluympäristön rakentamiseen, toteuttamiseen, toiminnan aloittamisen ja seurannan menetelmiin ja keskeisiin ongelmiin, jotka heikentävät neuvottelujen lopputulosta.
– Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on loistavat valmiudet olla tulevaisuuden hankintatoimen asiantuntija ja viedä neuvottelut onnistuneesti päätökseen.


Kouluttaja Hannu Soininen
Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– Todella hyvä ja ajatuksia vahvistava + esimerkkicaset hyviä
– Herätti lisää mielenkiintoa omaa työtä kohtaan ja sen mahdollisuuksiin. Sain itsevarmuutta toimia jatkossa päämäärätietoisemmin luottaen omaan osaamiseeni ja ammattitaitooni.
– Selkeä puhe, mielenkiintoisia arkipäivän esimerkkejä, ei siis pelkkää luennointia.
– Kouluttajalla laaja asiantuntemus ja asiat oli hyviä mitä käytiin läpi.
– Asiantunteva, laaja katsaus
– Todella mielenkiintoinen ja kattava. Avasi silmiä, mitä kaikkea voi olla oman kokemusten lisäksi. Nousi esiin asioita, joita aion pohtia jatkossa. Paljon yleishyödyllistä tietoa, vaikka ymmärrettävästi osa meni oman työn ohikin.


Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla.
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Ohjelma

8.45 Yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa

Hankinnan strategiat ja tavoitteet
– Hankintatavoitteet ja kehityssuunnat
– Hankinnan riskit ja suojautuminen
– Toimittajayhteistyön keskeiset haasteet

Hankinnan toimintamallit
– Kategoriajohtaminen ja hankintojen luokittelu
– Ohjaustavat, työkalut ja dokumentaatio
– Lisäarvoa tuottamattoman työn vähentäminen

Tauko

Sopimusneuvotteluun valmistautuminen
– Valmistautuminen neuvotteluun, mitä halutaan?
– Neuvotteluaseman arviointi, mitä odotettavissa?

Lounastauko klo 11.30 – 12.30

Neuvottelustrategian valinta, mihin pyritään?

Neuvottelutekniikat ja tavoitteet
– Hyvän neuvottelijan ominaisuudet
– Myyjien käyttämiä kikkoja ja keinoja
– Vuorovaikutustaidot neuvottelussa

Neuvottelujen läpivienti
– Ennen neuvottelua, roolit ja tavoitteet
– Neuvottelujen eteneminen, vastaväitteet ja perustelut
– Neuvottelujen päättäminen ja sopimukset

Tauko

Neuvottelujen jälkeen
– Sopimuksen toiminnallistaminen
– Prosessien ja laadun varmistaminen
– Auditointi ja kehittäminen
16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Verkkovalmennus 

Ajankohta:
26.1.2022 klo 9.00 – 16.00

Osallistumismaksu:
597 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali. Lisäksi saat käyttöösi koulutuksen tallenteen kahden viikon ajaksi.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa/ hlö (+ alv 24%).

Koulutus voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisena – kysy lisää!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Kouluttajan pitkä ja monipuolinen kokemus näkyy niin perusasioiden kuin esimerkkien yhteydessä"

"Kouluttajalla on looginen ja selkeä tapa kertoa asioita"

"Vahva osaaminen ja miellyttävä tapa osallistaa opiskelijoita"

"Toimitusketjun harvoja Guruja"

"Vahva teknologiaosaaminen"

"Sain paljon ajatuksia omaan työhöni"

Älykäs neuvottelu, tavoitteiden maksimointi (1 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.