Mitkä ovat toimitusverkostojen hallinnan suurimmat haasteet tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa?

Toimitusverkostot rakentuvat toimittajamarkkinoiden tarjonnan mahdollisuuksista tyydyttää asiakasmarkkinoiden kysyntää mahdollisimman tehokkailla ja kilpailukyvykkäillä tuotteilla, palveluilla ja toimintamalleilla. Yrityksen on löydettävä reaaliaikaiseen, joustavaan ja sisäisen eheyden säilyttävään toimintaan vuorovaikutuksen ja johtamisen mallit.

Yrityksen liiketoiminta, hankinta, varasto, tuotanto, myynti ja markkinointi tukitoimintoineen muodostaa yhden hallittavan ja ohjattavan kokonaisuuden. Tämä edellyttää SCM (Supply Chain Management) toiminnan merkittävää kehittymistä ja se nostaa esim. IBP (Integrated Business Planning) alamme kuumimmaksi teemaksi – nämä asiat tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.

Viime vuoden aikana olemme kokeneet tarjonnan ja kysynnän romahduksia, toisaalta voimakkaat yhteiskunnan tuet ovat käynnistämässä voimakkaan kasvuvaiheen maailmantaloudessa.

Tämä näkyy esim. raaka-aineiden, komponenttien ja tuotteiden heikkona saatavuutena, joka rajoittaa yrityksen kasvumahdollisuuksia. Tämä kaikki on tapahtunut reilussa vuodessa, vaatii uudenlaista ajattelua ja johtamisjärjestelmää.

Johdettavat kokonaisuudet kasvavat

Käymme digimurrosta läpi kovaa vauhtia, markkinoille tulee uudenlaisia palveluita kiihtyvällä tahdilla. Alamme koulutustarve kasvaa valtavasti ja perinteinen osaaminen täytyy uudistaa vastaamaan yritysten kilpailukyvykkyyden varmistamiseksi markkinoilla olevia haasteita vastaaviksi.

Yksittäinen yrityksen toiminto ei pysty tuottamaan niin suuria hyötyjä kuin nykyään odotetaan, otetaan esimerkiksi hankinnan keskeiset riskit ja haasteet.

  • Noin 80 % yrityksistä kokee toimittajiin liittyviä riskejä
  • Noin 60 % yrityksistä kokee materiaalivirtaan liittyviä riskejä
  • Noin 50 % yrityksistä kokee maakohtaisia riskejä
  • Noin 85 % yrityksistä kokee yleisesti riskien kasvaneen

Uskaltaisin väittää, että kyseiset riskit ole pelkästään hankinnan riskejä, vaan merkittäviä yrityksen toimituskykyyn vaikuttavia riskejä. Kaikilla muillakin toiminnoilla on niille tyypillisiä ongelmia, joten vuorovaikutuksen merkitys korostuu voimakkaasti. Toisaalta yhteisen näkemyksen muodostaminen vaatii tiedon standardointia ja yhteistä ymmärrystä aiheesta. Tähän pyrimme koulutuksen keinoin vaikuttamaan; kaikkea teknologia ei ratkaise.

Kysymys kuuluukin, pyrimmekö selviytymään vai aiommeko olla voittajia? Ota tilanne haltuun nyt!

 

Kirjoittaja Hannu Soininen, toimitusketjun konsultti ja kouluttaja 

Tutustu Hannun uusiin koulutuksiin täällä:

Älykäs neuvottelu, tavoitteiden maksimointi (1 pv)
29.09.2021
Etäkoulutus

Varaston suunnittelu, toteutus ja johtaminen (1 pv)
05.10.2021
Etäkoulutus

Asiakasratkaisujen tuottaminen oston ja myynnin yhteistyöllä (1 pv)
14.10.2021
Etäkoulutus

Toimittajayhteistyön rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen (1 pv)
26.10.2021
Etäkoulutus

Katso kaikki koulutukset:

https://www.eventium.fi/koulutuskalenteri/