Yritysten vastuullisuudesta puhutaan paljon.

Perinteisesti on ajateltu, että yritys osallistuu yhteiskunnan pyörittämiseen maksamalla veroja. Ensisijainen tehtävä on kuitenkin arvonnousu omistajille. Viimeisten vuosien aikana on noussut esiin ajatus, että on olemassa myös muita tapoja kuin veronmaksu, joilla vastuullisuus lisää yrityksen arvoa ja sitä kautta osingonmaksukykyä.

Kun vastuullisuus nostetaan yrityksen strategian ytimeen, lisääntyy todennäköisyys, että yritys menestyy.

Vastuullisuuden ja taloudellisen menestymisen välillä on yhteys

Lähtökohtaisesti on ajateltu, että yrityksen kasvu on negatiivinen asia ympäristön ja vastuullisuuden kannalta. Väitöskirjaa tehdessäni halusin todistaa, että kaikki kasvu ei ole pahasta vaan päinvastoin, kasvua tarvitaan. Kirjallisuuden avulla tarkastelin taloudellisen menestyksen ja vastuullisen suhdetta ROA:n, kokonaispääoman avulla – näiden kahden väliltä löytyy yhteys. Taloudellisesti menestyvät, korkeaa ROA:aa ylläpitävät yritykset ovat vastuullisempia. Ja jos yritys pystyy pitämään korkeaa ROA:a, niin sen on täytynyt kasvaa jossain vaiheessa.

Tuloksellisuutta tavoittelevan yrityksen kannattaa siis nostaa vastuullisuus strategiatyönsä ja johtamisensa keskiöön.

Mistä lähteä liikkeelle? Jotta jotain on mahdollista johtaa, täytyy siihen luoda mittaristo. Vastuullisuuteen liittyvät mittarit kelpaavat sellaisenaan osaksi myös yrityksen strategian laajempaa tarkastelua.

Mittarit vastuullisuuden johtamiseen ja strategian luomiseen

On tärkeää huomata, että eri vaiheessa kasvua ja elinkaartaan olevat yritykset tarvitsevat eri työkaluja ja mittareita vastuullisuuden johtamiseen ja strategian luomiseen. Perinteisten yritysvastuullisuusmittareiden (ESG) rinnalle on noussut Nettovaikutusmenetelmä, joka kertoo mitä asioita yrityksen kannattaa keskittyä parantamaan tulevaisuudessa – oivallinen työkalu strategian tueksi ja jopa ytimeen. Toisaalta ei kannata unohtaa muita hyviä mittareita, henkilöstön hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys ovat myös vastuullista toimintaa.

Ensi vuonna astuu voimaan EU CSRD 2023, joka tekee vastuullisuusraportoinnista pakollista yhä useammalle yritykselle. Mahdollisuus tuoda vastuullisuus osaksi strategiatyötä ja sitä kautta lisätä yrityksen taloudellista menestystä ja kasvua on siis oivallisesti käsillä yhä laajemmalle yritysjoukolle myös sääntelyn kautta. Edellytyksenä on, että vastuullisuuden mittarit ovat aidosti yrityksen strategian ja johtamisen keskiössä.

Ylivoimainen yrityskulttuuri on hyvän henkilöstöjohtamisen seurauksena sellainen, jolla pystytään houkuttelemaan, pitämään ja energisoimaan hyviä ihmisiä. Kun vastuullisuus on uskottavasti osa yrityksen strategiaa, se on tärkeä työkalu myös ylivoimaisen yrityskulttuurin rakentamisessa

Kirjoittaja Jorma Turunen Jorma Turunen

Kirjoittaja on työelämäprofessori ja tuotantotalouden tekniikan tohtori, joka teki väitöskirjansa yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisen toiminnan välisestä suhteesta.

Tule mukaan Jorman Eventiumin ja PeopleUp Oy:n koulutukseen tiistaina 11.10. kuulemaan lisää, miksi vastuulliset yritykset ovat kilpailukykyisempiä, ja miten tätä voidaan johtaa.

Yritysvastuun merkitys strategiassa ja johtamisessa (2 h) 11.10.2022 Etäkoulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä PeopleUP Oy:n kanssa, joka on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Muut koulutukset yhteistyössä PeopleUp Oyn kanssa:PeopleUP Oy on hyvinvoinnin, suorituskyvyn, johtamisen ja positiivisen psykologian valmennus, coaching ja kehittämisyhteisö.

Johtamisella huippumenestystä – positiivinen psykologia työvälineenä (2 h) 29.09.2022 Etäkoulutus

Itsemyötätunto työelämässä – hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perusta (90 min) 13.12.2022 Etäkoulutus