Kaupan toimitusketjun ohjauksen kannalta keskeisin toiminto on varasto ja tuotantoyrityksillä varaston lisäksi tuotanto. 

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja. Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa. Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Kysyntä ohjaa toimitusaikataulujen pohjalta varastojen sijaintia ja siellä tuotettavia palveluja. Varastointi on usein varsin pirstaleinen kokonaisuus johtuen asiakaslupauksien määrästä ja niihin liittyvistä aikatauluista. Esimerkkeinä mm. keskusvarasto, alueellinen varasto, kaupintavarasto asiakkaalla, varaosa-varasto, kausivarasto, ulkoistetut varastot, toimittajavarastot, maahantuoja varastot, asiakasvarastot.

Varaston suunnittelu vaatii tontti- ja tilasuunnittelua, valikoimanhallintaa, tuoteominaisuuksien huomioimista, säilytysratkaisuja, automaatioasteen määrittelyä, tavaran käsittelylaitteistoa, keräilyteknologioita, layout suunnittelua, ohjauksen pelisääntäjä, virtautuksenhallinnan menetelmiä, työturvallisuutta, vaarallisten aineiden käsittelyä jne.

Varastointi ei ole koskaan optimaalinen, vaan sitä pitää säätää jatkuvasti niin tilojen, välineiden kuin toimintatapojen suhteen. Henkilöstön hallinta on merkittävässä roolissa, koska varaston kustannuksista 55 % tulee työvoimakustannuksista.

Varastoihin keräytyy muiden toimitusketjujen toimijoiden ongelmat.

Näitä ovat mm. toimittajien virheet, ylisuuret asiakaslupaukset, virtautuksen heilunta (piiskavaikutusilmiö), menekkivaikeudet, nimikkeiden hävittäminen, tuotetiedot ja tuotteen tunnistaminen.

Varastojen tai sen osan ulkoistaminen edellyttää varaston muuton hallintaa, informaatiokanavien ja yhteistyön pelisääntöjen rakentamista. Palveluostamisen osaamisen ja hallinnan merkitys korostuu.

Yrityksen varastointi mahdollistaa asiakaslupauksien mukaisen toimituskyvyn omalta osaltaan. Toisaalta toimittamisen virheet hankaloittavat asiakassuhteen ylläpitoa. Varastoinnissa teknologioiden ja automaation määrä on kasvussa.

Asiakkaat haluavat integroitua entistä enemmän toimittajan varastojärjestelmiin varmistaakseen toimitusten sujumisen. Varaston suunnittelu ja toteutus on ensiarvoisen tärkeää koko tuotanto- ja toimitusketjun kannalta.

Kirjoittaja Hannu Soininen

 

Tutustu Hannu Soinisen uuteen koulutukseen:

Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv)

Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa 20.-21.01.2021

Mahdollisuus osallistua myös etänä!