Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen (2 pv)

KESÄETU! Saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen lahjaksi, kun ilmoittaudut 15.8.2019 mennessä!

Intensiivivalmennus yhteisösi vuorovaikutuksen kehittämiseen ja valmentavaan johtamiseen

Valmentava johtajuus pohjaa arvostavan johtajuusasenteen omaksumiseen, sekä osallisuuden ja yhteisön potentiaalin ymmärtämiseen johtamisessa. Valmentava johtaja osaa viestiä ja vaikuttaa siten että lopputuloksena on sitoutumista, aitoa motivaatiota ja vastuuottoa omasta työstä yksilö- ja yhteisötasolla. Tämä vaatii johtajalta ratkaisukeskeisiä ja rakentavia vuorovaikuttamisen taitoja sekä syvempää näkemystä siitä miten tuloksellista rakentavaan vuorovaikutukseen perustuvaa vuorovaikutuskulttuuria johdetaan.

Johtajan omat dialogi- ja vuorovaikutustaidot tulee olla hyvällä tasolla, jotta esimerkin avulla voidaan rakentaa koko yhteisön esimiesten tapaa johtaa.


Kenelle

Järjestämme tästä ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta interaktiivisen ja toiminnallisiin harjoitteisiin pohjautuvan intensiivivalmennuksen. Valmennus sopii johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille ja kaikille organisaation avainhenkilöille ja kehittäjille.


Hyödyt

Tuloksellisella vuorovaikutuksella ja sitä mahdollistavalla kulttuurilla voidaan vaikuttaa niin tavoitteiden johtamiseen kuin myyntiin, luovaan tiimityöhän sekä innovaatioiden johtamiseen. Organisaation puhe- ja viestintäkulttuurin kehittäjille tässä on runsaasti aineksia.


Valmennuksessa tutustumme johtamisen vuorovaikutuksen osa-alueisiin ja pureudumme konkreettisesti kiinni vuorovaikutuksen taitoihin, niin johtajan roolin kannalta, kuin työyhteisön jäsenenä. Valmennus on toiminnallinen ja vahvasti kokemuksellinen, hauskuus on myös taattu.

Harjoittelemme vuorovaikutuksen metataitoja ja yhdistämme ne samoihin ilmiöihin, joista yhteisön vuorovaikutuskulttuuri koostuu. Yhteisön tuloksellinen johtaminen ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen yhdistyvät konkreettisin esimerkein tässä valmennuksessa.


KouluttajatSimo Routarinne

Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”

Katja Hämäläinen on ratkaisukeskeinen johdon coach ja valmentaja, ammatillinen opettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja yamk kulttuurintuottaja. Vuorovaikutuksen muotoja ja dynamiikkaa työelämässä Katja on tarkastellut mm. Luovuuden
johtamista koskevassa tutkimuksellisessa kehittämishankkeessaan, sekä ilmaisu- ja draamakouluttajana. Johtamisen opintojen yhteydessä Katja on keskittynyt juuri johdon vuorovaikutuksen elementteihin ja valmentaa sekä ohjaa vuosien kokemuksella esimiehiä ja johtoa useilla eri aloilla, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja oppilaitoksissa kuin kulttuurikentällä.

Katja hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa ja toiminnallisia oppimisen menetelmiä työssään. Katjan työelämän tutkimisen kohteena on millaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä syntyy uutta ja innovatiivista, sekä millaisen vuorovaikutuksen kautta työntekijöiden potentiaali pääsee oikeuksiinsa. Keskipisteenä on se, mitkä taidot ja millaiset elementit sekä vuorovaikutuksen tavat vaikuttavat positiivisesti luovaan ajatteluun, hyvinvointiin, innovatiivisuuteen ja sitä kautta tulokselliseen työhön.


Ohjelma

Valmennus koostuu valmentavan johtamisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kahdeksan eri osa-alueen määrittelyistä, pohdinnasta ja konkreettisista harjoitteista. Nämä osa-alueet ovat:

  • kuunteleminen
  • tiedon jakaminen
  • yhteisen edun etsiminen
  • tavoitteiden asettaminen ja viestiminen
  • rakentava vuorovaikutus
  • ohjaava palaute ja myötätunto
  • proaktiivisuus
  • itsensä johtaminen

Osallistumalla tähän yhteisölliseen prosessiin pääset valmentavan johtamisen käytäntöjen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen johtamisen äärelle ja voit toimia rohkeana uudistajana omassa organisaatiossasi!


Aikataulu (kaksi päivää)

8.30 Ilmoittautuminen, materiaalin jako ja kahvi
9.00 Koulutus alkaa
11.30 Lounas
14.00 Kahvi
16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 9. – 10.10.2018

Osallistumismaksu: 1197 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 997 euroa / hlö


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

KESÄETU! Saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen lahjaksi, kun ilmoittaudut 15.8.2019 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.