Hankintatoimen ja ostamisen perusteet digiaikana

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden toimituskyvyn varmistaminen on hankinnan keskeisin tavoite.

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja. Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa. Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Tarjonnan ja kysynnän viimeaikaiset nopeat muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä haasteita onnistuneen hankinnan suorittamiseen. Yritykset etsivät kustannushyötyjä hankinnan uudelleen kilpailuttamisen kautta ja pyrkivät parantamaan kilpailukykyään sitä kautta tai parantamaan lyhyenajan maksuvalmiuttaan.

Olemme siirtyneet ”shoppailusta eli ostelusta” kohti ammattimaista hankinnan strategiseen johtamiseen perustuvaa hankintatoimea, jossa ostamisen on kurinalaista pitkäjänteistä toimittajamarkkinoiden kehittämistä. Toimittajien kanssa tehtävä vuorovaikutus lisääntyy ja rutiineja pyritään automatisoimaan sekä tavoiteltavat hyödyt pyritään maksimoimaan.

Olen valmistellut tästä ajankohtaisesta aiheesta uuden, erittäin käytännönläheisen kaksipäiväisen koulutuksen. Näin digiaikana siihen on mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Koulutuksen tavoitteena on luoda selkeä käsitys hankintatoiminnan kokonaisuudesta ja siellä ostajan roolista, tehtävistä, työkaluista ja tavoitteista osana laajempaa kokonaisuutta. Samalla huomioidaan ostamisen kehityssuunnat ja varaudutaan operatiivisen ostamisen haasteisiin ja ongelmien selvittelyn toteutustapoihin.

Ostajat arvioivat, että noin 30 % työajasta menee poikkeamien selvittelyyn, joten paljon on vielä tehtävää ostamisen kehittämisessä.

Teknologian kehittyminen luo mahdollisuuksia ostamisen organisointiin ja työskentelytapoihin toimittaja- ja asiakasrajapintoihin ja samalla vapauttaa aikaa syvempään yhteistyöhän kuin aikaisemmin. Toisaalta hankintakanavien hallinta, neuvottelutaidot, valintaperusteet ja auditoinnit ja ovat yhä edelleen suuressa arvossa.

Perustietojen osaaminen on tärkein osa ammattitaidon perustaa. Siitä on hyvä edetä ditaalisen ajan ammattilaiseksi ja organisaation tärkeäksi avainhenkilöksi.

Kirjoittaja Hannu Soininen

 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu heti:

Hankintatoimen ja ostamisen perusteet digiaikana (2 pv)

25.-26.11.2020

Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

Mahdollisuus osallistua myös etänä!