fbpx

Tapahtumapaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki + striimaus

Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv)

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kaksi kouluttajaa! 

Tämä on jo 17. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt

Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari ja Jami Jokinen

Kouluttajana toimii AA, VT Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä. Janne on avustanut menestyksekkäästi useita rakennusliikkeitä sopimus- ja riita-asioissa.

Janne on kouluttajana erittäin kokenut asiantuntija (alueen hallinta, asiantuntevuus ja kouluttajataidot ka 4.8/5).

Toisena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen.

Jami avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme erilaisissa sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi Jamilla on erityisosaamista patentteihin, tekijänoikeuksiin sekä muihin immateriaalioikeuksiin liittyen.


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!

Saat osallistujainfon yhteydessä ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Etäyhteydellä osallistuvien yhteyksien tarkistus

9.15 Koulutus alkaa. Päivän ohjelman esittely.

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset

 • Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten neuvotteluprosessit
 • Urakkasopimusten erityispiirteet
 • Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö

 • YSE 1998 –ehtojen rakenne
 • Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
 • Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
 • Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
 • Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
 • Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
 • Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys
 • Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11.30 Lounas

12.30 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet

 • Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
 • Vastuunrajoituksista sopiminen
 • Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia

 • Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
 • Rakennusalan kuluttajasopimukset
 • Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14.00 Kahvitauko

14.15 Koulutus jatkuu

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu

 • Riitatilanteisiin varautuminen
 • Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
 • Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Tauko

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

 • Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä
 • Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


Osallistuminen etänä

Tämä koulutus striimataan eli tähän koulutukseen voit osallistua etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

Ajankohta: 22.9.2021

Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää koulutusmateriaalin. Lähikoulutukseen sisältyy myös lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 24.8.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%). Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:  557 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa:  497 euroa / hlö (+ alv 24%).

Early bird -etu! Ilmoittaudu 7.9.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

2021-08-24T09:34:15+00:00toukokuu 19th, 2021|

Digitalisaatio nyt ja tulevaisuudessa (1 pv)

Digitalisaatio on nyt kaikkialla – mitä se merkitsee?

Tämä koulutus auttaa ymmärtämään, mitä digitalisaatio on, kuinka se näkyy arjessamme ja miten se tulee muuttamaan tulevaisuuttamme.

Digitalisaation ja tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa, parantaa laatua ja kasvattaa vaikuttavuutta. Digitalisaatio on mahdollistanut ja mahdollistaa tulevaisuudessa täysin uudenlaisten toimintamallien käyttöönoton.

Mitä on digitalisaatio?

 • Tietokoneiden, älypuhelinten, internetin ja sosiaalisen median voittokulku on ollut pysäyttämätön muutosvoima yritysten ja ihmisten elämässä.
 • Muutosvauhti 2000-luvulla on ollut kova, eikä tahti ole hidastumassa.
 • Tekoäly, etätyö ja erilaiset ohjelmisto- ja muut robotit tulevat muuttamaan työn arkea ennennäkemättömässä mittakaavassa.

Sosiaalinen media ja pilvipalvelut

 • Se, mikä ennen oli paperilla tai omalla koneella, onkin nyt pilvessä.
 • Markkinointi siirtyy verkkoon samoin asiakaspalvelu.
 • Uudet toimintamallit mahdollistavat etätyön tehokkaammin kuin koskaan.

Tekoäly ja älykkäät koneet

 • Chattibotit, robottiautot  ja erilaiset työn ja arjen rutiineja ihmisten puolesta hoitavat ratkaisut yleistyvät vauhdilla.
 • Suurin murros on kuitenkin vasta tulossa ja näyttääkin siltä, että 2020-luvun jälkeen työelämä ei ole entisensä.

Kuinka varautua muutokseen?

 • Mitä uutta osaamista työntekijöiltä lähitulevaisuudessa vaaditaan ja mistä sitä voi hankkia?
 • Millaisista käytännöistä yritysten olisi hyvä oppia luopumaan ja millaisia uusia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa?

Kenelle

Tämän valmennuksen pääkohderyhmä on esimiehet ja ei-tekniset asiantuntijat.

Koulutus sopii hyvin eri toimialojen johtajille sekä muille avainhenkilöille ja kehittäjille.


Kouluttaja Immo Salo, tekoälyn ja digitalisaation asiantuntija

Immo Salo, Qubit Value Oy, on toiminut valmentajana yrityksissä ja yliopistoissa vuodesta 2003 lähtien. Hän on sarjayrittäjänä keskittynyt digitaaliseen murrokseen vuodesta 2006. Immo Salo on kirjoittanut useita tietokirjoja aiheista tekoäly, big data, pilvipalvelut ja analytiikka.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Mitä on digitalisaatio?

 • Digitalisaatio työn arjessa nyt

Sosiaalinen media ja pilvipalvelut

 • Uudet toimintamallit

Tekoäly ja älykkäät koneet

 • Arjen ratkaisut tänään
 • Suurin murros on edessä

Kuinka varautua muutokseen?

 • Osaamisvaatimukset
 • Uudet mahdollisuudet

16.00 Koulutus päättyy


Aikataulu

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa
10.15 Kahvitauko (15 min)
12.00 Lounastauko (60 min)
14.15 Kahvitauko (15 min)
16.00 Koulutus päättyy


Osallistuminen etänä

Tämä koulutus striimataan eli tähän koulutukseen voit osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

Ajankohta: 30.09.2021

Osallistumismaksu: 697 euroa / hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 1.9.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 15.09.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-09-09T17:21:24+00:00toukokuu 24th, 2021|

Valmentava ja tuloksellinen johtaminen (1 pv)

Käytännön keinoja esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi

Valmentava ja tuloksellinen johtaminen perustuu johtamisen moderneihin käytäntöihin, jossa johtamisen tehtävänä on auttaa henkilöä hyödyntämään potentiaaliaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

Valmentavana johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana osaat sitouttaa ja innostaa henkilöä ja tiimiä antamaan parastaan! Et ratko ongelmia, vaan autat organisaatiotasi oppimaan ja kehittymään. Valmentajana osaat arvioida henkilön kyvykkyyttä ja vaikuttaa motivaatioon ja asenteisiin – sekä saavuttamaan tavoitteensa.

Päivän aikana saat työkalut ja toimintamallit, joihon voit johtamisessasi nojata ja kehittää oman vastuualueesi tavoitteellista työskentelyä. Tilaisuuden perusteella sinulla on hyvä käsitys, miten kytket johtamisesi yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Osaat myös käyttää valmentavan johtamisen työkaluja ja toimintamalleja, joita saat tilaisuudessa käyttöösi.

Tervetuloa osallistumaan tehokkaaseen ja innostavaan valmennukseen, jossa saat käytännön keinoja valmentavan ja tuloksellisen johtamisesi kehittämiseksi.


Kenelle

Yritysjohto, esimiehet, hr-johto, asiantuntijat ja projekti- ym. päälliköt, jotka vastaavat tiimistä tai haluavat kehittää tavoitteellista, valmentavaa johtajuutta.


Tämän koulutuksen hyödyt

 • Saat itsellesi valmentavan johtamisen ydintaidot ja keinoja toimia omien johdettaviesi valmentajana.
 • Tilaisuuden perusteella tiedät, miten vaikutetaan henkilön motivaatioon, asenteisiin ja tuloksiin.
 • Saat käytännön malleja ja työkaluja yksilön ja tiimin johtamiseen ja toimit tehokkaammin johtajana ja esimiehenä.
 • Saat käytännön mallin jolla viet yrityksen strategisia tavoitteita käytäntöön
 • Valmennuksen yhteydessä saatavilla työkaluilla voit aloittaa tehokkaamman johtamisen toteuttamisen välittömästi omassa organisaatiossasi.

Kouluttaja Juha Porkka, MBA, Certified Extended DISC Trainer

Juha Porkka, MBA, Certified Extended DISC Trainer, on johtamisen ja myynnin asiantuntija. Juhalla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus valmentamisesta ja muutosprosessien läpiviemisestä pk-yrityksistä pörssiyrityksiin.

Juha on kirjoittanut kirjan Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen ja hän työskentelee perustamassaan Business Performance Finland Oy:ssä, joka auttaa yrityksiä ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa.


Ohjelma

8.30 Lähiosallistujille materiaalin jako ja aamupala

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Mitä valmentavalla johtamisella voi saavuttaa?

 • Yrityksen strategiset tavoitteet yksilön johtamisessa
 • Erilaiset johtamistavat: management, leadership ja valmentaminen
 • Case-esimerkki johtamistilanteesta
 • Kyvykkyyden ja motivaation johtaminen
 • Miten palkitseminen ja kannustaminen toimii?
 • Toimintasuunnitelma, jolla saavutat tavoitteet

11.30 – 12.30 Lounastauko

Valmentavan johtamisen toteuttaminen

 • Mitä jos henkilö ei suoriudu?
 • Valmentajan keinot eri johtamistilanteissa
 • Johtamismalli – kolme vaihetta tehokkaaseen johtamiseen

14.00 Kahvitauko

Miten otan valmentavan johtajuuden käyttöön omassa työssäni

 • Yhteenveto ja valmentajan vinkit jatkoon

15.30 Koulutus päättyy


Osallistuminen etänä

Tämä koulutus striimataan eli tähän koulutukseen voit osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

Ajankohta: 26.10.2021

Osallistumismaksu: 697 euroa / hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Early bird! Ilmoittaudu 11.10.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 18.10.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-08-23T12:05:13+00:00kesäkuu 16th, 2021|

Vastuullinen työkäyttäytyminen – Ei selän takana, vaan oikein (1 pv)

Kuinka yksintyöskentelystä tulee myös toisistaan huolehtivaa joukkuepeliä

Lisää kyvykkyyttä vaikealta tuntuvaan yhteistyön parantamisen työpaikalla. Ja siihen, että todella ymmärrät, miten tärkeitä ihmisten ajatukset ovat.

Tuntuuko sinusta?

– Pahoittiko työpaikalla taas joku mielensä ja et oikein ymmärrä miksi?

– Sovittiinko asioita jälleen kerran, eikä saatu muuta aikaan, kuin selän takana puhumista?

Tuntuuko, että säännöt ei ole samat kaikille ja jostain syystä se hiljaa hyväksytään?

Tekeekö jokainen vain omaa juttuaan, vaikka niitä yhteisiäkin juttuja olisi huru mykke?

Tuntuuko, että ihmiset vain kiukuttelevat samoista asioista, vaikka voisivat korjata ne sen sijaan?

Tässä valmennuksessa opit taidot, joilla ihmiset kiinnostuvat työpaikan asioista ja yhteisistä tavoitteista aivan uudella tavalla!


Kenelle

Työyhteisön jäsenille, työtä tekeville, tuotannolle, esimiehille, tiiminvetäjille, asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan työn parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi työpaikalla ja sen ulkopuolella.


Hyödyt

Tässä valmennuksessa saat vinkkejä, ohjeita ja käytännön keinoja vastuullisen työkäyttäytymisen saavuttamiseen.

Työelämän esimerkkien kautta saat oivalluksia, jotka mahdollistavat paremman vuorovaikutuksen ja ilmapiirin, joka vaikuttaa sekä omaan että koko tiimin työhyvinvointiin.


Ennakkotehtävä

Koulutukseen kuuluu ennakkokysely, jossa osallistujat voivat kertoa ajankohtaisista haasteistaan. Kysely lähetetään ennen koulutusta sähköpostitse Osallistumisinfon yhteydessä.


Kouluttaja Valmentaja, esimies, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy

Kouluttajana toimii valmentaja, esimies, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy.

Antilla on jo 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnasta ja hän on valmentanut ihmisiä menestymään omassa myynti- ja johtamistyössään toistakymmentä vuotta. Taustalla on käytännön menestyksekästä kulttuurin luomista vuosikymmenien varrelta.

Kiitetty kouluttaja ja Menestyvä johtaja -kilpailussakin palkittu Antti kertoo:

Kehittämälläni konseptilla olen saanut aikaiseksi upeita tuloksia taloudellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisen pääoman muodossa.

Tulokset puhukoot puolestaan!


OHJELMA

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Työpaikalla aikuisten ihmisten on käyttäydyttävä miten?

Mitä on vastuullisuus ja mitä se ei ole?

 • Miten myrkyn leviäminen työpaikalla estetään.
 • Mitä tapahtuu tuottavuudelle, kun myrkkyä ei poisteta?
 • Miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa?

Työsuhteen tehtävät paperilla ja kulttuuri käytännössä

 • Missä vastuullisuus piilee?
 • Oikeanlainen esimerkillisyys opitaan.
 • Joskus ihmiset tarvitsevat tukea, joskus mikään tuki ei riitä!

Onko ongelma ihminen vai asia?

 • Miksi ylipäätään alisuoriudutaan?
 • Mistä ne erivapaudet putkahtelevat?
 • Voiko erilaisuutta ymmärtää ja hyödyntää?

11.00 -12.00 Lounastauko

12.00 Koulutus jatkuu

Hyvä ja sujuva vuorovaikutus käytännössä

Ihmisten käytökselle on aina syitä

 • Usein tämä on jotain henkilökohtaista.
 • Tarvitaan vain uusia ajatuksia.
 • Sanoilla on vaikutusta, tunteet ohjaavat voimakkaasti.

Valehtelua, vähättelyä, selittelyä, vai ihan oikea ongelma?

 • Miten saada toinen ottamaan sinut tosissaan?
 • Miten jumitilanteista pääsee eteenpäin?
 • Kun mikään ei tunnu toimivan.

14.00 Iltapäiväkahvit

Miten voit suojautua energiasyöpöiltä?

 • Miten voit valmistautua kohtaamisiin?
 • Onko kohtaamisen tavalla väliä?
 • Ihmisen täytyy pystyä luottamaan.

Miten tästä eteenpäin?

 • Miten työyhteisön yhteistyötaitoja rakennetaan?
 • Kysymyksiä, joilla varmistat vastuuttomuuden vähentymistä.

15.30 Valmennuspäivä päättyy


Osallistuminen etänä

Tämä koulutus striimataan eli tähän koulutukseen voit osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

Ajankohta: 02.11.2021 

Osallistumismaksu: 697 euroa / hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 18.10.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 25.10.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-08-23T12:10:40+00:00toukokuu 19th, 2021|

Radikaali fasilitointi – hybridi (2 x 1/2 pv)

Älä tee niin kuin olet tottunut, vaan niin että osallistujat hyötyvät

UUTTA! Hybridi-koulutus, joka yhdistää lähivalmennuksen ja etätilaisuuden edut

 

Ryhmien ja tiimien parempaan ohjaamiseen, hauskasti ja tuloksellisesti!

Fasilitointi – Ryhmien ja tiimien parempaan ohjaamiseen tilanteesta ja työtavasta riippumatta.

Radikaali fasilitointi – hieman enemmän uskaltaen, osallistuja huomioonottaen ja yhteinen tekeminen keskiössä.

• Oletko ohjaaja tai valmentaja? Oman alasi asiantuntija ja kouluttaja?
• Tarvitsetko työssäsi ohjauksellista otetta?
• Haluatko vahvistusta osaamiseesi, olla mestaritason fasilitoija?
• Tiedätkö, mitä on toiminnallinen valmentaminen?
• Kaipaatko ideoita ja työkaluja ryhmäsi vetämiseen?

Fasilitointi oryhmäprosessien, -tilanteiden ja luovuuden valjastamista yhteiseen tekemiseen. Moni muistaa, mitä fasilitointi oli ennen työn murrosta ja on tehnyt yhteistyötä etänä reilun vuoden.

Mitä kaikkea yhdessä tekeminen voisikaan taas olla, kun meillä on mahdollisuus yhdistellä parhaita yhdessä tekemisen puolia – etänä, naamatusten tai hybridinä!

Fasilitoinnin työkalut muovaavat asiantuntijasta monipuolisemman, vuorovaikutteisen ja sopeutuvan ammattilaisen. Uskallus käyttää moninaisempaa menetelmävalikoimaa on kokeneen fasilitoijan etu. Menetelmä ei ole koskaan itsetarkoitus, vaan sen on tarkoitus mahdollistaa erilaiset osallistujat, osallistumisen mahdollisuudet ja
yhdessä tekeminen.

Tämän valmennuksen toimintatapa on konkreettinen, toiminnallinen ja osallistujien tarpeisiin sopeutuva. Takana on valmentajien tietotaito että Ideapakan menetelmäosaaminen.

Tämän valmennuksen tavoitteena on hahmottaa sekä ideoinnin ja fasilitoinnin prosessi kokonaisuutena että hallita paremmin fasilitaattorin tietoja ja taitoja, purkukeskustelun dynamiikkaa ja käytettäviä menetelmiä laajemmin.  Perehdymme sekä lähimenetelmiin, että käymme läpi erilaisia etäaktivoinnin ja hybriditilanteiden mahdollisuuksia.

Radikaali fasilitaattori yhdistää perinteisten työkalujen lisäksi toiminnalliset menetelmät tekemisen tueksi. Ota rohkeasti next step!


Kenelle

 • Työpaikoille, joissa kokoukset ja yhdessä tekeminen tarvitsevat työkaluja, piristystä ja muistuttelua, mikä kaikki onkaan mahdollista.
 • Kaikille, jotka kouluttavat tai vetävät ryhmäprosesseja työpaikallaan tai harrastustoiminnassa ja toteuttaa sen energisoiden ja hauskasti.
 • Koulutus sopii esim. tuotekehittäjille, projektipäälliköille, tiimivetäjille, kouluttajille, fasilitaattoreille, kaikille joiden tarkoitus on saada ryhmät tekemään tuloksellisesti yhdessä niin, että tekeminen on hauskaa.

Hyödyt

Fasilitointi on loistava tapa löytää esimerkiksi kokouksissa ja työpajoissa uusi yhdessä tekemisen tapa ja paremmat tulokset.

 • Tunnistat ja huomioit onnistuneen ideointi- ja fasilitointiprosessin elementit
 • Opit valitsemaan menetelmän, joka sopii juuri siihen tilanteeseen.
 • Osaat rakentaa monipuolisen, innostavan ja mielekkään kokonaisuuden
 • Hallitset uusia aktivointikeinoja ja uskallat käyttää niitä
 • Omistat konkreettisen työkalun eli Radikaalin fasilitoinnin Ideapakan

Kouluttaja sertifioitu fasilitaattori Jani Turku (TkL, Brain-based Business Coach, Lego Serious Play), Ideapakka.fi

Kouluttajana toimii sertifioitu fasilitaattori Jani Turku (TkL, Brain-based Business Coach, Lego Serious Play), Ideapakka.fi

Jani on toiminnallisen kouluttamisen ja ideoinnin erityisasiantuntija, joka on erikoistunut osallistaviin menetelmiin, joilla saadaan ihmiset oivaltamaan.

Viime koulutuksesta Jani sai jokaiselta osallistujalta täydet pisteet! Asiakaspalautteet ovatkin olleet valmennuspäivien jälkeen todella kiittäviä:

”Oivalluttava ja osaava valmentaja, energisoivaa!” ”Aivan mahtava päivä, kiitos!”

Jani kertoo:

”Moni asiantuntija on myös oman alansa kouluttaja. Fasilitointi on taito, joka tekee asiantuntijasta monipuolisemman, vuorovaikutteisen ja sopeutuvan ammattilaisen, jolla on laaja työkalupakki. Erilaisten menetelmien lisäksi keskitymme tarvittaviin taitoihin sekä kuinka vetää hyviä purkukeskusteluita. Kokeneelle fasilitaattorille tuomme lisää uskallusta ja inspiraatiota, millaisia kaikkia menetelmiä onkaan olemassa.”


Bonus! 

Ideapakka on Suomen parhaita kouluttajan, palvelumuotoilijan ja
fasilitoijan työkaluja. Radikaalin fasilitoinnin Ideapakka valmennuksen osallistujalle, sisältää yli 40 menetelmää, yli 120 käyttötarkoitusta. Arvo yli 70€.

 


Valmennus on kaksiosainen ja pääsemme kokemuksen kautta kokeilemaan radikaalin fasilitoinnin menetelmiä sekä kasvotusten lähivalmennuksessa että etäyhteyden yli.

Mikä toimii milloinkin ja mitä voisi tehdä eri lailla kuin on totuttu tekemään?

Lähipäivän ohjelma 4.11.2021

08.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamupala lähiosallistujille
8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus
09.00 Valmennus alkaa

Fasilitointi ja luovat ryhmäprosessit

 • Mitä fasilitointi on – perusteiden pikakertaus
 • ABCD Framework – toimivan fasilitointiprosessin rakenne
 • Fasilitaattorin rooli ja oma osallisuus
 • Tavoitteiden asetanta, työpaja mukautuu osallistujien tavoitteisiin.
 • Menetelmävalinnat tukemaan tekemistä, olivat osallistujat sitten
  paikan päällä, etänä tai hybriditoteutuksena.

12.00 Valmennus päättyy

————-

Etäpäivän ohjelma 11.11.2021

09.00 Valmennus alkaa

Menetelmävalinnat ja fasilitoinnin frameworkin syventäminen

 • Menetelmävalinta tilanteen, tavoitteen ja osallistujien mukaan
 • Tukitaidot fasilitaattorina onnistumiseen
 • Purkukeskustelut, niiden tyypit sekä oppimisen syventäminen
 • Mikä toimii lähitilaisuuksissa ja mikä etänä

11.30 Koulutus päättyy


Aikataulu

4.11.2021 
08.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja lähiosallistujille aamupala
8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus
09.00 Valmennus alkaa
12.00 Koulutus päättyy

11.11.2021
8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus
09.00 Valmennus alkaa
11.30 Koulutus päättyy


Tämän koulutuksen ensimmäinen osa striimataan eli 4.11.2021 aamupäivään voit osallistua etänä – tai tulla paikan päälle. Toinen osa on Zoomissa kaikille etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Ajankohta ja koulutuspaikka:

04.11.2021 klo 9-12 lähikoulutus + livestriimi Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
– Koulutuspäivä striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

11.11.2021  klo 9-11 etäkoulutus Zoom 

Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää materiaalin ja tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 20.11.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

BONUS: Ideapakka (arvo 70 euroa)

Bonus! Ilmoittaudu 27.10.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

2021-08-23T12:15:18+00:00kesäkuu 16th, 2021|

Digitalisaatio nyt ja tulevaisuudessa (1 pv)

Digitalisaatio on nyt kaikkialla – mitä se merkitsee?

Tämä koulutus auttaa ymmärtämään, mitä digitalisaatio on, kuinka se näkyy arjessamme ja miten se tulee muuttamaan tulevaisuuttamme.

Digitalisaation ja tekoälyn avulla voidaan tehostaa toimintaa, parantaa laatua ja kasvattaa vaikuttavuutta. Digitalisaatio on mahdollistanut ja mahdollistaa tulevaisuudessa täysin uudenlaisten toimintamallien käyttöönoton.

Mitä on digitalisaatio?

 • Tietokoneiden, älypuhelinten, internetin ja sosiaalisen median voittokulku on ollut pysäyttämätön muutosvoima yritysten ja ihmisten elämässä.
 • Muutosvauhti 2000-luvulla on ollut kova, eikä tahti ole hidastumassa.
 • Tekoäly, etätyö ja erilaiset ohjelmisto- ja muut robotit tulevat muuttamaan työn arkea ennennäkemättömässä mittakaavassa.

Sosiaalinen media ja pilvipalvelut

 • Se, mikä ennen oli paperilla tai omalla koneella, onkin nyt pilvessä.
 • Markkinointi siirtyy verkkoon samoin asiakaspalvelu.
 • Uudet toimintamallit mahdollistavat etätyön tehokkaammin kuin koskaan.

Tekoäly ja älykkäät koneet

 • Chattibotit, robottiautot  ja erilaiset työn ja arjen rutiineja ihmisten puolesta hoitavat ratkaisut yleistyvät vauhdilla.
 • Suurin murros on kuitenkin vasta tulossa ja näyttääkin siltä, että 2020-luvun jälkeen työelämä ei ole entisensä.

Kuinka varautua muutokseen?

 • Mitä uutta osaamista työntekijöiltä lähitulevaisuudessa vaaditaan ja mistä sitä voi hankkia?
 • Millaisista käytännöistä yritysten olisi hyvä oppia luopumaan ja millaisia uusia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa?

Kenelle

Tämän valmennuksen pääkohderyhmä on esimiehet ja ei-tekniset asiantuntijat.

Koulutus sopii hyvin eri toimialojen johtajille sekä muille avainhenkilöille ja kehittäjille.


Kouluttaja Immo Salo, tekoälyn ja digitalisaation asiantuntija

Immo Salo, Qubit Value Oy, on toiminut valmentajana yrityksissä ja yliopistoissa vuodesta 2003 lähtien. Hän on sarjayrittäjänä keskittynyt digitaaliseen murrokseen vuodesta 2006. Immo Salo on kirjoittanut useita tietokirjoja aiheista tekoäly, big data, pilvipalvelut ja analytiikka.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Mitä on digitalisaatio?

 • Digitalisaatio työn arjessa nyt

Sosiaalinen media ja pilvipalvelut

 • Uudet toimintamallit

Tekoäly ja älykkäät koneet

 • Arjen ratkaisut tänään
 • Suurin murros on edessä

Kuinka varautua muutokseen?

 • Osaamisvaatimukset
 • Uudet mahdollisuudet

16.00 Koulutus päättyy


Aikataulu

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
8.45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa
10.15 Kahvitauko (15 min)
12.00 Lounastauko (60 min)
14.15 Kahvitauko (15 min)
16.00 Koulutus päättyy


Osallistuminen etänä

Tämä koulutus striimataan eli tähän koulutukseen voit osallistua vaihtoehtoisesti myös etänä.

Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


COVID-19 – tiedote.

Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia.
Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa.

Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä
– Valitse ilmoittautuessasi osallistutko lähikoulutukseen vai etänä

Ajankohta: 22.3.2022

Osallistumismaksu: 697 euroa / hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 7.3.2022 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 14.3.2022 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-09-17T10:15:35+00:00syyskuu 17th, 2021|