fbpx

Avainsana: työyhteisötaidot

Työyhteisötaidot – tiimi toimivammaksi (1/2 pv)

Työyhteisötaidot tiimissä: mitä saa tehdä ja mitä ei – mitä voi ja mitä kannattaakin?

Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat tärkeitä, samoin kuin niiden mukaisesti toimiminenkin.

Erilaiset roolit asettavat vaatimuksia, mutta myös rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään voi” -ajattelu on silti yleensä turhaa. – Kyllä voi, jokainen omien kykyjensä ja toimintamahdollisuuksiensa mukaisesti.

Tunnista omat ja tiimisi vahvuudet ja valjasta ne hyötykäyttöön – erilaiset persoonat eri rooleissa ovat voimavara. Työyhteisötaidot ja sovittujen toimintamallien noudattaminen saavat koko tiimin toimivammaksi.


Kenelle

Kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille: niin esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille kuin muidenkin alojen asiantuntijoille – myös kokonaisille tiimeille. Niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin työyhteisöille.


Hyödyt

Tässä koulutuksessa saat vinkkejä ja ideoita työyhteisön kehittämiseksi.

 • Mistä ehkä uusistakin näkökulmista kannattaisi lähteä tunnistamaan ja vahvistamaan vahvuuksia?
 • Kuinka koettaa ratkoa mahdollisia ongelmia, ehkäpä kokeilemallakin?

Lakipykäliä ja oikeustapauksia käytetään esimerkkeinä sekä hyvistä että kehittämistä vaativista työyhteisötilanteista. Viimeksi mainituilla ei ole tarkoitus syyllistää ketään, vaan tuoda näkyville erilaisia toimintatapoja, joita jokaisen on hyvä ajoittain tarkastella.


Kouluttaja Katariina Sorvanto, lakimies ja kouluttaja

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.


Ohjelma

12.45 Yhteyksien tarkistus

13.00 Koulutus alkaa

Työyhteisötaidot ja työhyvinvointi

 • Mitä ne ovat?
 • Asenteiden merkitys
 • Työn imu
 • Omien rajojen asettaminen

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet kiteytetysti

 • Asiallinen ja lojaali käytös – kuinka ne ilmenevät?
 • Työnantajan työnjohto-oikeus työtehtävien ja -tapojen suhteen
 • Miten työskentelypaikka voi määräytyä?
 • Työkaverin auttaminen ja tuuraaminen käytännössä

Mitä jokaisen pitäisi ottaa huomioon työaikojen suhteen?

 • Kuka voi suunnitella ja päättää työskentelyajat – kuinka?
 • Pitäisikö omia asioita saada hoitaa työajalla?
 • Entä pitääkö töitä tehdä silloin kun ei ole itse suunnitellut?
 • Uudistetun työaikalain tarjoamat mahdollisuudet ja rajat

Toisen ihmisen kohtaaminen

 • Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat
 • Käytännön hyvä vuorovaikutus tiimissä
 • Erilaiset persoonat ja tilanteet – erilaiset tavat vai ei?
 • Mitä juuri minä voin antaa muille?

Kiusaamisen torjuminen

 • Erilaisten roolien merkitys: kaikki ikäväksi koettu ei ole kiusaamista
 • Stoppi työpahoinvoinnille
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit
 • Jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuudet, jos kiusaamista epäillään tai todennetaan

Kokoavia esimerkkejä onnistuneista malleista

 • Myönteisten tarinoiden voima
 • Ohjeita niin hyvien päivien kuin haasteidenkin varalle
 • Mitä juuri Sinun tiimisi seuraavaksi kehittäisi?
 • Miten tästä eteenpäin?

Aikaa kysymyksille ja kommenteille

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 4.11.2021 klo 13.00 – 16.00 

Osallistumismaksu etänä: 397 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä tallenne, joka on koulutuksen jälkeen viikon ajan osallistujien katsottavissa.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 297 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 20.10.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-09-30T13:46:59+00:00kesäkuu 29th, 2021|

Häirintä, epäasiallinen kohtelu ja syrjintä töissä (1/2 pv)

Nollatoleranssi kiusaamiselle ja eriarvoistaville toimille

 

Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on

 • sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka
 • toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi.

Syrjintä on kiellettyä työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Mutta kuinka tunnistaa epätasapuolinen kohtelu – ja kitkeä sekä parhaimmillaan tietenkin kokonaan välttää se?


Kenelle

Kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille: niin esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille kuin muidenkin alojen asiantuntijoille – myös kokonaisille tiimeille. Niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin työyhteisöille.


Hyödyt

Saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta häirinnästä, epäasiallisesta käytöksestä tai syrjinnästä. Lähestymistapa on pääasiassa oikeudellinen, mutta lainsäädännön noudattamisen lisäksi huomioidaan myös muut hyvät työyhteisötaidot.

Tässä koulutuksessa kaikki saavat työkaluja, joilla

 • jokainen pystyy omalta osaltaan muita arvostaen, mutta jämptisti vaatien tarttumaan ikäviin tilanteisiin
 • ohjaataan työskentelykulttuuria oikeaan suuntaan, kiusaamista ja eriarvoista kohtelua ennaltaehkäistenkin ja
 • tunnistetaan myös tilanteita, joissa ei ole kyse kiusaamisesta eikä syrjinnästä, vaikka niin väitettäisiinkin.

Kouluttaja Katariina Sorvanto, lakimies ja kouluttaja

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.


OHJELMA

Klo 12.45 Etäyhteydet aukeavat
Klo 13.00 Koulutus alkaa

Epäily vai havainto häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta?

 • Mitkä faktat ovat tiedossa? Mitä pitäisi vielä selvittää?
 • Termien määrittely ja avaaminen käytännössä
 • Kiusaamisen ja sairauspoissaolojen mahdollinen yhteys?
 • Mikä on totta ja mikä ei? Tunteiden vaikutus?

Tilanteeseen tarttumisen käytännön keinot ja etenemistavat 

 • Mitkä ovat jokaisen työyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet?
 • Kuinka nopeasti kenenkin pitäisi reagoida?
 • Työnantajan ohjeet, lomakkeet ja prosessit
 • Entä miten kiusaamista voidaan estää jo ennakolta?

Entä jos pomon väitetään kiusaavan?

 • Normaali työnjohtaminen ei ole kiusaamista – se on esimiehen velvollisuus
 • Mutta jos kohtelu tunnu normaalilta? Rakentava palaute puolin ja toisin
 • Kuinka eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia on ratkottu oikeuskäytännössä?
 • Kuinka oppia ja opettaa pois loukkaantumisen kulttuurista?

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työssä

 • Eriarvoiseen asemaan asettamisen kielto henkilöön liittyvien syiden perusteella
 • Käytännön esimerkkejä työuran eri vaiheista
 • Valvonta ja seuraukset, jos toimitaan väärin
 • Tasapuolisuuden ja tasapäistämisen erot

Vastauksia osallistujien kysymyksiin

Klo 16.00 Koulutus päättyy


Aikataulu

Klo 12.45 Etäyhteydet aukeavat
Klo 13.00 Koulutus alkaa
Taukoja sopivissa väleissä
Klo 16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 11.11.2021 klo 13.00 – 16.00

Osallistumismaksu etänä: 397 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 297 euroa/ hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 4.11.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-09-23T12:24:49+00:00kesäkuu 29th, 2021|