fbpx

Avainsana: työilmapiiri

Itsensä johtaminen (1/2 pv)

Itsensä johtamisen hyvät käytännöt

 

Mitä itsensä johtaminen on? Mitä se ei ole? Miksi itsensä johtamisen taitoa tarvitaan? Mitä hyötyä siitä on? Millaiset työyhteisön rakenteet ja toimintatavat tukevat itsensä johtamista? Millaisten käytännön tavoitteiden ja menettelyjen kautta itsensä johtamista kannattaisi alkaa lisätä?

Saat neuvoja ja käytännön vinkkejä sekä itsesi johtamiseen että myös siihen, kuinka tarvittaessa voit kannustaa muitakin tiimisi jäseniä omatoimiseen itseohjautuvuuteen. Itseään johtavat ja sitäkin kautta työtään hallitsevat henkilöt kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja laajasti elämänhallintaa tukevaksi. Itseään fiksusti johtavan työhyvinvointi välittyy koko työyhteisöön. Monipuolinen työhyvinvointi edistää turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä.


Kenelle

Kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille: niin esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille kuin muidenkin alojen asiantuntijoille – myös kokonaisille tiimeille. Niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin työyhteisöille.


Hyödyt

Tässä koulutuksessa saat käytännön esimerkkien kautta kokonaiskuvan siitä, mitä itsensä johtaminen on ja kuinka sitä kannattaa käytännössä lisätä ja hyödyntää. Kouluttaja Katariina Sorvannolla on ajantasaiset tiedot itseohjautuvuudesta, sillä hän tutkii itsensä johtamista ja itseohjautuvia työyhteisöjä Tampereen yliopiston maisteriohjelmassa.

Koko koulutuksen ajan saa kysyä ja kommentoida. Vuorovaikutteisessa valmennuksessa on lisäksi kaksi osallistavaa harjoitusta ja vielä lopuksi aikaa kysymyksille vastauksineen sekä muulle keskustelulle.


Kouluttaja Katariina Sorvanto, lakimies ja kouluttaja

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

Katariina tutkii itsensä johtamista ja itseohjautuvia työyhteisöjä Tampereen yliopiston maisteriohjelmassa.


Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla.

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


OHJELMA

12:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

13:00 Koulutus alkaa

Käsite tutuksi

 • Mitä itsensä johtaminen käytännössä tarkoittaa? Esimerkkejä
 • Miksi tarvitsen itseni johtamisen taitoa? Hyödyt ja voimavarat
 • Hyvä itsensä johtaminen ei ole itsekkyysjohtamista, vaan tarvittaessa myös yhdessä toimimista

Epäjärjestyksestä suunnitelmallisuuteen

 • Itsensä johtamisen riskit ja kuormitustekijät käytännössä
 • Itsetuntemusta omista vahvuuksista ja tuentarpeista
 • Vastuunottoa henkilökohtaisesta suoriutumisesta, hyvinvoinnista ja kehittymisestä

Harjoitus I

(Tauko)

Ilo irti itseohjautuvuudesta

 • Millaiset työyhteisön rakenteet ja toimintatavat voivat tukea itsensä johtamista? Esimerkkejä
 • Mitä etua itsensä johtamisesta on työyhteisölle? Entä yksilöille?
 • Miten itsetuntemus ja vastuunotto linkittyvät omaan työhyvinvointiin ja tehtävissä menestymiseen?

Opit käytäntöön

 • Miten voin harjoittaa itseni johtamista ja kehittää omatoimista ohjautuvuutta työelämätilanteissa?
  • Tavoitteiden asettaminen ja asettuminen
  • Töiden jakaminen ja jakautuminen
  • Palautteen antaminen ja saaminen
  • Päätöksenteko jahkailun sijaan
  • Epäasialliseen käytökseen puuttuminen
  • Alisuoriutumiseen tarttuminen
  • Ylikuormittumisen estäminen
  • Palkitsemisen monet tavat

Harjoitus II

Aikaa kysymyksille, vastauksille ja muulle keskustelulle

15.30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta:  perjantai 1.10. kl0 13.00 – 15.30

Osallistumismaksu etänä: 497 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 457 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 397 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird! Ilmoittaudu 16.9.2021 mennessä hintaan 397 euroa / hlö (+ alv 24%).

Early bird -etu! Ilmoittaudu 16.9.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-09-13T13:03:28+00:00elokuu 10th, 2021|

Häirintä, epäasiallinen kohtelu ja syrjintä töissä (1/2 pv)

Nollatoleranssi kiusaamiselle ja eriarvoistaville toimille

 

Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on

 • sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka
 • toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi.

Syrjintä on kiellettyä työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Mutta kuinka tunnistaa epätasapuolinen kohtelu – ja kitkeä sekä parhaimmillaan tietenkin kokonaan välttää se?


Kenelle

Kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille: niin esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille kuin muidenkin alojen asiantuntijoille – myös kokonaisille tiimeille. Niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin työyhteisöille.


Hyödyt

Saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta häirinnästä, epäasiallisesta käytöksestä tai syrjinnästä. Lähestymistapa on pääasiassa oikeudellinen, mutta lainsäädännön noudattamisen lisäksi huomioidaan myös muut hyvät työyhteisötaidot.

Tässä koulutuksessa kaikki saavat työkaluja, joilla

 • jokainen pystyy omalta osaltaan muita arvostaen, mutta jämptisti vaatien tarttumaan ikäviin tilanteisiin
 • ohjaataan työskentelykulttuuria oikeaan suuntaan, kiusaamista ja eriarvoista kohtelua ennaltaehkäistenkin ja
 • tunnistetaan myös tilanteita, joissa ei ole kyse kiusaamisesta eikä syrjinnästä, vaikka niin väitettäisiinkin.

Kouluttaja Katariina Sorvanto, lakimies ja kouluttaja

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

OHJELMA

Klo 12.45 Etäyhteydet aukeavat
Klo 13.00 Koulutus alkaa

Epäily vai havainto häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta?

 • Mitkä faktat ovat tiedossa? Mitä pitäisi vielä selvittää?
 • Termien määrittely ja avaaminen käytännössä
 • Kiusaamisen ja sairauspoissaolojen mahdollinen yhteys?
 • Mikä on totta ja mikä ei? Tunteiden vaikutus?

Tilanteeseen tarttumisen käytännön keinot ja etenemistavat 

 • Mitkä ovat jokaisen työyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet?
 • Kuinka nopeasti kenenkin pitäisi reagoida?
 • Työnantajan ohjeet, lomakkeet ja prosessit
 • Entä miten kiusaamista voidaan estää jo ennakolta?

Entä jos pomon väitetään kiusaavan?

 • Normaali työnjohtaminen ei ole kiusaamista – se on esimiehen velvollisuus
 • Mutta jos kohtelu tunnu normaalilta? Rakentava palaute puolin ja toisin
 • Kuinka eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia on ratkottu oikeuskäytännössä?
 • Kuinka oppia ja opettaa pois loukkaantumisen kulttuurista?

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työssä

 • Eriarvoiseen asemaan asettamisen kielto henkilöön liittyvien syiden perusteella
 • Käytännön esimerkkejä työuran eri vaiheista
 • Valvonta ja seuraukset, jos toimitaan väärin
 • Tasapuolisuuden ja tasapäistämisen erot

Vastauksia osallistujien kysymyksiin

Klo 16.00 Koulutus päättyy


Aikataulu

Klo 12.45 Etäyhteydet aukeavat
Klo 13.00 Koulutus alkaa
Taukoja sopivissa väleissä
Klo 16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 11.11.2021 klo 13.00 – 16.00

Osallistumismaksu etänä: 497 euroa / hlö (+ alv 24%). Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 457 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 397 euroa/ hlö (+ alv 24%).

Early bird! Ilmoittaudu 28.10.2021 mennessä hintaan 397 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! Ilmoittaudu 4.11.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

2021-08-23T12:18:23+00:00kesäkuu 29th, 2021|