fbpx

Avainsana: rakennusala

Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv)

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kolme kouluttajaa! 

Tämä on jo 20. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt
Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari, Mika Miesmäki, Jami Jokinen
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Mikalla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Mika on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Kolmantena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen.

Jami avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme erilaisissa sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi Jamilla on erityisosaamista patentteihin, tekijänoikeuksiin sekä muihin immateriaalioikeuksiin liittyen.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”
– ”Paljon itselleni tarpeellista informaatiota.”
– ”Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
– ”Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
– ”Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
– ”Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
– ”Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
– ”Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
– ”Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– ”Kokonaisvaltainen paketti. Allianssi-caset olivat erityisen hyödyllisiä.”
– ”Selkeä esitystapa.”
– ”Selvensi ja syvensi sopimusasioita.”


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!
Saat osallistujainfon yhteydessä ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Aikataulu

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
14.00 Kahvitauko
– lyhyt tauko sopivassa kohdassa
15.45 Koulutus päättyy

OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja aamupala
9.00 Koulutus alkaa

Päivän ohjelman esittely.

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
– Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten neuvotteluprosessit
– Urakkasopimusten erityispiirteet
– Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
– YSE 1998 –ehtojen rakenne
– Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
– Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
– Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
– Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
– Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
– Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys
– Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11.30 Lounastauko
12.15 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
– Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia
– Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
– Rakennusalan kuluttajasopimukset
– Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14.00 Tauko
14.15 Koulutus jatkuu

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
– Riitatilanteisiin varautuminen
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Tauko

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä
– Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
13.10.2022 

Osallistumismaksu:
697 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Sisältää lounas- ja kahvitarjoilut ja sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:  657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa:  597 euroa / hlö (+ alv 24%).


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

2022-09-26T15:30:54+00:00elokuu 17th, 2022|

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus sekä turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät.

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastaava turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus -koulutuksessa saat kattavat pohjatiedot vaatimuksista ja varautumisesta rakennus- ja asennustyömaalla. 


Kenelle 
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajan edustajana, rakennus- ja asennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina, turvallisuuskoordinaattoreina, projektijohtajina tai -päällikköinä, rakennus- ja asennusliikkeiden turvallisuus- tai työsuojelupäällikköinä tai -asiantuntijoina.


Hyödyt
Saat kattavan tieto- ja materiaalipaketin rakennus- ja asennustöiden turvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja muiden vastuuhenkilöiden rooleista, vastuista ja tehtävistä. Koulutuksesta annetaan todistus.


Kouluttaja Kari Helislahti Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus -kouluttaja

Kari Helislahti on toiminut vaativissa riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamistehtävissä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten haasteellisten projektien johtamisesta sekä projektien riskienhallinnasta, erityisesti yritysmaailmassa, mutta myös valtionhallinnossa ja yrittäjätoiminnassa. Hän on myös toiminut useiden vuosien ajan projektiriskienhallinnan kehittäjänä ja kouluttajana eri kokoisissa organisaatioissa.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– Paljon asiaa (työ)turvallisuudesta. Hyviä muistutuksia mitä asioita tulisi ottaa huomioon, tarkentaa ja täsmentää omassa toiminnassa.
– Sain paljon tietoa tehtävän hoitamiseen.
– Tärkeitä asioita ja näkökohtia.
– Voin hyödyntää opittua kentällä.
– Koulutus oli erittäin kattava ja hyödyllinen, kouluttajan omat kokemukset antoivat mukavan lisämausteen.
– Koulutuksessa sai yleisellä tasolla hyvän kuvan turvallisuuskoordinaattorin vastuista ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeen aikana pystytään vaikuttamaan työmaan turvallisuustasoon.
– Koulutus antoi hyvät perustiedot rakennustyömaan työturvallisuuden perusteista, vastuista ja eri toimijoiden rooleista.
– Sivusi muitakin turvallisuuteen liittyviä aiheita.
– Koulutus oli kattava ja suunnilleen sitä mitä odotinkin.
– Kouluttaja oli erittäin asiantunteva.
– Hyvä kouluttaja
– Tiivis paketti.
– Pätevillä turvallisuuskoordinaattoreilla on suuri vaikutus työmaiden turvallisuuden kehittämiseksi ja nollatapaturman saavuttamiseksi.
– Koulutuksessa saa kattavan katsauksen miten turvallisuusvastuut rakennushankkeessa jakaantuvat sekä asiatietoa turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta.


Ennakkotehtävä 
Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

08.45 Yhteyksien tarkistus
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
16.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

Sisältö

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus
– Ennakkotehtävän purku

Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset

Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet

Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä
– Rakennuttaja
– Suunnittelija
– Päätoteuttaja
– Urakoitsijoiden esimiehet
– Työntekijän velvollisuudet

Turvallisuuskoordinaattori
– Rooli ja turvallisuusvastuut
– Osaaminen, pätevyys ja koulutus
– Tehtävät rakennus- ja asennushankkeen eri vaiheissa

Rakennus- ja -asennusprojektin riskit ja riskienhallinta
– Rakennus- ja asennustöihin liittyvät uhat ja vaaratekijät
– Uhkien kartoitus ja analysointi
– Riskienhallinta- ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen rakennus- ja asennustöissä
– Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri
– Hyvä projektijohtaminen
– Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut asiakirjat
– Turvallisuusmittarit
– Perehdytys, koulutus ja viestintä
– Läheltä piti-/vaaratilanne- ja vahinkoilmoitusmenettely
– Vakuutukset
– Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen
– Turvallisuustarkastukset ja muu  valvonta
– Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus
– Vaaraa aiheuttavien ja lupaa vaativien töiden turvallisuus
– Pelastus- ja ensiapuvalmius, työterveyshuolto
– Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu
– Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa

Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa
– Rakennus- ja asennusprojektien turvallisuustason arviointi ja kehittäminen


Tämä etäkoulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
1.11.2022 klo 9 – 16

Osallistumismaksu:
597 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa / hlö (+ alv 24%).

HUOM. Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

2022-08-01T12:03:38+00:00kesäkuu 22nd, 2022|

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa (1 pv)

Urakoitsija, suunnittelija, tavarantoimittaja – mitä rakennusalan ammattilaisen tulee tietää? 

Tunnetko YSE1998-, KSE2013- ja RYHT 2000-ehtojen systematiikan ja vastuumekanismit riittävällä tavalla? Oletko varmistunut siitä, että rakennushankkeeseen liittyvät riskit on ymmärretty ja huomioitu oikein sopimuksissanne? Osaatko hahmottaa rakennushankkeeseen osallistuvien keskeiset roolit sekä hyödyt ja riskit vakiintuneiden yleisehtojen välillä? Mikä merkitys vastuunjaon kannalta on sillä, mitkä yleiset ehdot sopimukseen liitetään?

Rakennusalalla käytettävät sopimukset pohjautuvat voimakkaasti yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat vakiintuneet käytettäväksi vuosikymmenten aikana. Useimmin käytetyt yleiset sopimusehdot ovat YSE 1998 urakoitsijoille, KSE 2013 suunnittelijoille ja konsulteille sekä RYHT 2000 materiaalin- ja tavarantoimittajille. Kyseiset yleisehdot ovat pitkälti roolisidonnaisia, eivätkä läheskään yhteneviä esimerkiksi vastuunrajoitusmekanismeiltaan. Niitä ei voi vaikeuksitta käyttää ristiin. Huono tai epäselvä sopimus voi ääritilanteissa johtaa vastuuseen toisen sopimuskumppanin virheistä ilman mahdollisuutta vyöryttää vastuuta virheen tekijälle.

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa -koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin. Lisäksi saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista rajoittaa osapuolten vastuuta sekä tähän liittyvästä oikeuskäytännöstä. Koulutuksessa käsittelemme myös vastuun jakautumista tilanteessa, jossa osa sopimusketjun sopimuksista on solmittu käyttämällä eri yleisiä ehtoja kuin muut sopimukset.

Tule ottamaan rakennusalan sopimusten toimitus- ja vastuunjakomekanismit kerralla haltuun.


Kenelle
Koulutus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät rakennusalan sopimusten parissa. Koulutuksessa käsitellään asioita, joilla on merkitystä rakennusurakoitsijoille, rakennuttajille, suunnittelijoille, valvojille ja tavarantoimittajille.


Hyödyt
Saat tietopaketin rakennusalan yleisimpiä sopimuksia koskevista riskeistä ja ratkaisuvaihtoehdoista, joista on hyötyä sopimusneuvotteluissa. Näkökulmana ovat oikeuskäytännöt sekä muut oikeuslähteet.


Kouluttajat Janne Haapakari, Mika Miesmäki ja Panu Rainio
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Mikalla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Mika on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Vierailevana puhujana on lakiasiainjohtaja Panu Rainio Rudus Oy:stä. Panu Rainio toimii johtavan rakennusmateriaalitoimittajan lakiasiainjohtajana ja on työskennellyt myös vientiteollisuuden palveluksessa, insinööritoimistossa sekä asianajotehtävissä. Panu tuo vahvan käytännön näkökulman mukaan tähän koulutukseen.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
”Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
”Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
”Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
”Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
”Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
”Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
”Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– ”Koulutus antoi asiasta erittäin kattavan perustietopaketin. Mielestäni eri sopimusehtojen mukaiset vastuut ja niiden rajoitukset tulivat erittäin selkeästi läpikäytyä.”
– ”Hyvät perusteet kolmesta keskeisestä sopimusehdoista”
– ”Hyvä ja selkeä paketti aiheesta”
– ”Todella hyvät, ammattitaitoiset ja selkeäsanaiset luennoitsijat varmistivat, että etäyhteydelläkin mielenkiinto säilyi koko koulutuspäivän.”


Ohjelma:

9.15 Yhteyksien tarkistus
9.30 Koulutus alkaa
10.30 – 10.45 Tauko
11.30 – 12.30 Lounastauko
14.15 – 14.30 Tauko
15.30 Koulutus päättyy

– Päivän avaus ja ohjelman esittely

Rakennushankkeeseen osallistuvien rooleista
Vastuista ja vastuunrajoituksista sopimusketjussa yleisesti
– Sopimusoikeudellinen ja vahingonkorvauslain mukainen vastuu
– Välillinen ja välitön vahinko: mikä tämä on käytännössä?

Vastuunrajoitukset
– Vastuunrajoitustyypit
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Yleisten sopimusehtojen liittäminen osaksi sopimusta

YSE 1998 mukainen vastuu
YSE:n vastuunrajoitusmekanismit
– Sopimussakkojen käyttö urakkasopimuksissa
– Keskeistä oikeuskäytäntöä YSE-maailmasta

KSE 2013 mukainen vastuu
– KSE-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Sopimussakot ja maksimivastuut
– Keskeistä oikeuskäytäntöä KSE:n osalta

RYHT 2000 mukainen vastuu
– RYHT-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Toimittajan aseman suojaaminen RYHT-ehdoin,
– RYHT-ehtojen kipupisteet

RYHT ja YSE: yhteensovittamisen case-esimerkkejä
Loppukeskustelu


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
15.11.2022

Osallistumismaksu:
697 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Koulutus sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:  657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa:  597 euroa / hlö (+ alv 24%).


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

2022-09-01T13:10:51+00:00elokuu 17th, 2022|