Opiskelijan mietteitä fasilitoinnista osana esimiestyötä

Osallistuin Radikaali fasilitointi – toiminnallisen valmentamisen next step -koulutukseen marraskuussa 2018. Koulutukseen saapuessani mielessäni liikkui monia kysymyksiä, sillä käsitykseni fasilitoinnista ei ollut kovin syvällinen. Lisäksi opiskelijana minulla ei ollut aikaisempaa käytännön kokemusta fasilitoinnista työympäristössä. Kaikesta huolimatta olin innoissani.

Kirjoittaja Juko Pitkänen on juuri valmistumassa oleva tradenomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Hän toimii henkilöstöhallinnn työharjoittelijana yrityksessä, johon tekee myös opinnäytetyötä esimiestyöhön liittyen.

Motivaatio koulutukseen osallistumiseen muodostui opintojeni, opinnäytetyöni ja työharjoitteluni yhteisvaikutuksesta. Opinnäytetyöni tiedonkeruu keskittyy esimiestyön kehitysmahdollisuuksiin. Kun halutaan kehittää toimintoja, tiedonkeruun menetelmät ovat onnistumisen mahdollistajia. Nykytilan selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vaatii usein lukujen tulkitsemisen lisäksi kokemuksiin perustuvaa tietoa. Arvioitaessa henkilöiden suoriutumista astutaan hyvin henkilökohtaiselle alueelle, jolloin keskustelut ja tilanteet tulee pystyä muodostamaan avoimiksi ja turvallisiksi aidon palautteen saamisen mahdollistamiseksi.

Tärkeää on myös jälkitoimenpiteiden hallitseminen: ajatusten ja mielipiteiden keräämisen suhteen yhtä tärkeää on se, johtaako havainto toimenpiteeseen.

 

Albert Einsteinin sanoin: Ongelmaa ei voi ratkaista samalla tasolla, jolla se on luotu. Näistä syistä koin, että fasilitoinnin perusteiden ymmärtäminen olisi erittäin hyödyllistä opinnäytetyöni tiedonkeruun yhteydessä ja myös myöhemmin työurallani. Koulutuksen kouluttaja Jani Turku totesikin: Kaikessa on kysymys ’mitä’ – ’miten’ on valinnaista.

Materiaali, jonka saimme aamulla koulutukseen saapuessamme, sisälsi Ideapakan ja muistiinpanoille tarkoitetun vihon. Vihon ensimmäisille sivuille oli tulostettu päivän ohjelma ja lista koulutukseen osallistuvista henkilöistä. Koulutukseen oli osallistumassa joukko eri organisaatioiden edustajia, jotka edustivat monia eri työtehtäviä. Tämä loi hyviä odotuksia koulutukselle. Kouluttajamme Jani Turku aloitti päivän kevyesti keskustelulla siitä, mitä koulutukseen osallistuva ryhmä halusi päivän aikana kuulla fasilitoinnista. Päivälle oli suunniteltu läpivienti, mutta osallistuvaa ryhmää kiinnostavat asiakokonaisuudet olivat lähes ensimmäinen asia, mitä käytiin läpi. Nämä asiat kirjattiin näkyviin ja ne olivat päivän asiasisältö ennalta suunnitellun läpiviennin ympärillä.

Ryhmämme halusi kuulla fasilitoinnin perusteista, innostamisesta, sitouttamisesta, tulosten puinnista, hyödyllisistä sovelluksista ja monista muista asioista. Omiin kysymyksiin oli varmasti luvassa vastauksia, kunhan uskalsi olla aktiivinen. Koulutuksessa oli alusta asti erittäin avoin ilmapiiri. Keskustelu ja ajatusten vaihtaminen muiden osallistujien kanssa oli olennaisessa osassa koulutusta.

Koulutuksen seuraaminen itsessään oli mielestäni kokemisen arvoinen elämys ja hieno esimerkki siitä, miten fasilitointia suoritetaan. En pysty korostamaan tarpeeksi sitä, kuinka taitava fasilitaattori Jani Turku on. Päivä eteni erilaisia fasilitointimenetelmiä havainnollistaen ja koulutus suoritettiin osallistavasti siten, että malleja ja niiden tarkoituksia oli helppoa ja mielenkiintoista seurata. Koulutukseen osallistuneille jaettiin Ideapakka, joka on mielenkiintoinen ja hyvä työkalu ideoiden ja menetelmien kehittämiseen. Ideapakka auttaa omien fasilitointitaitojen ja -tapojen kehittämisessä ja soveltamisessa esimerkiksi työympäristössä.

Radikaalin fasilitoinnin koulutus sopii mielestäni kaikille, jotka haluavat kehittää itseään. Koulutus tarjoaa mielestäni hyviä vinkkejä yleisesti toteutettavaan viestintään ja siinä huomioitaviin asioihin. Viestintä on osa kaikkia työpaikkoja, ja koulutus tarjoaa mielestäni esimerkiksi esimiehille hyviä vinkkejä viestintään prosessina sekä siihen, mitä tämän prosessin eri vaiheissa tulee ottaa huomioon turvallisten ja tehokkaiden tilaisuuksien sekä tulosten mahdollistamiseksi. Koulutus on myös todella tehokas tapa fasilitaattoreille kehittää omaa osaamista hyvässä oppimisympäristössä, jossa fasilitoinnin keinoja pystyy seuraamaan käytännössä.

Mielestäni oli hienoa, että koulutukseen oli ilmoittautunut monia edustajia samoista organisaatioista. Tiedon ja taidon jalostaminen ja jakaminen työpaikoilla on mielestäni hedelmällistä, kun useampi henkilö on kokenut saman tilanteen omasta näkökulmastaan ja ajatuksia voidaan vaihtaa jälkikäteen. Opiskelijana oli hienoa päästä kuuntelemaan kokemuksia ja havaintoja fasilitoinnista työelämässä.

Kiitokset Eventiumille ja Jani Turulle koulutuksen järjestämisestä.

Seuraava Radikaali fasilitointi – toiminnallisen valmentamisen next step -koulutus järjestetään Helsingissä 5.2.2019. Oman kokemukseni perusteella voin hyvillä mielin suositella kaikkia aiheesta vähänkään kiinnostuneita osallistumaan koulutukseen.

Juko Pitkänen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous

 

Seuraava Radikaali fasilitointi -koulutus toteutetaan 5.2.2018 Helsingissä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://eventium.fi/koul/8101