fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv)

Varastolla palvelutasoa: Osaamista, dokumentaatiota ja vuorovaikutusta lisää.

Varastotoiminnalla on tärkeä rooli yrityksen toimituskykyyn ja asiakaslupauksien lunastamiseen.

Moderni varastointi asettaa kiinteistöön, teknologiaan, välineisiin kuin henkilöstön osaamiseen haasteita. Toimitusketjun osalta varastointi on keskiössä, kun tavaravirtoja ohjataan toimittajilta asiakkaille.

Asiakkaat odottavat joustavaa, nopeaa ja reagointikykyistä palvelua, joten varastojen toiminta on kaikkea muuta kuin rauhallista puurtamista.

Modernin varaston suunnittelu ei ole pelkkää kiinteistön hallintaa ja yritystä laittaa varastotoimintaa sinne, vaan ammattimaista logististen ketjujen hallintaa teknologiaa hyödyntäen.

 • Varastoihin on tullut automaatiohyllyjärjestelmiä, keräilyteknologiaa (puhe, valo, heijaste, tarra, RFID jne.), automaattitrukkeja, keräilyvaunuja, sanomaliikennettä.
 • Yleensä suurin osa toimitusketjun ongelmista kohdataan nimenomaan varastontoiminnassa, kun tavara on myöhässä, rikkoutuneena tai jonkin muun syyn takia.
 • Varastointi kasaa muiden toimintojen epäonnistumiset tai toimitusvirran poikkeamat omaan toimintaansa. Näitä ovat esim. ennakkotiedon puuttuminen, toimitusten keskittyminen samoille päiville, tuotteiden tunnistamisen haasteet, tuotteen ominaisuus on vaikea toteuttaa, tavarat ei kierrä, aikaan liittyvät haasteet, tuotetietojen puuttuminen, ostotilausten puuttuminen – lista on lähes loputon.
 • Varaston pitää pystyä vuorovaikuttamaan sidosryhmien kanssa, mikä on merkittävä haaste tällä hetkellä. Usein syynä on, että esim. ostolla ei ole hyvää käsitystä, mitä asioita tulisi kehittää yhteistyössä varaston kanssa ja sama tilanne varastolla.

Varastoinnin järjestäminen on keskeisin tehtävä määriteltäessä yrityksen asiakaspalvelulupauksien toteuttamisen mahdollisuuksia ja tärkein seurattava.


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu varaston päälliköille, asiantuntijoille ja työnjohtajille. Soveltuu hyvin toimitusketjun ja logistiikan johtotehtävissä oleville, jotka miettivät varaston kehittämisen mahdollisuuksia.

Sidosryhmät erityisesti ostosta, myynnistä, liiketoiminnasta, kehityksestä ja taloudesta parantavat osaamistaan toimitusketjun keskeisimmästä toiminnosta ja sen ohjauksesta.


Hyödyt

Koulutus antaa ammattimaisen varaston suunnittelun eväät.

 • Huomioimme teknologisen kehityksen tämän hetkisen tilanteet.
 • Pääset suunnittelemaan varaston infrastruktuuri tontin, kiinteistön, layoutin, hyllyjärjestelmät, trukkikaluston, keräilyteknologian, laitteet ja koneet.
 • Samoin suunnittelet toiminnallisen tavaran virtautuksen, prosessit ja mittarit, laadunhallinnan jne.
 • Opit myös varaston suunnittelun lisäksi uuden varaston käyttöönoton, muuttosuunnittelun ja toiminnan aloittamisen problematiikan.

Saat myös vahvaa osaamista varastotoiminnan kehittämisen menetelmiin ja työkaluihin.


Kouluttaja 

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.


Ohjelma

1. Päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusketjun rooli varastointia ohjaavana toimintona

 • Toimitusketjun hallinta ja vaikutukset varastoon
 • Toimitusketjun ja varastoinnin ohjauksen menetelmät
 • Varastointi osana toimitusketjua

10.15-10.30 tauko

Varastoinnin suunnittelun perusteet

 • Kysynnän merkitys sijaintiin ja varastoinnin volyymien määrittely?
 • Ostaa varastointi palveluna, tuottaa palvelu itse? vai osa molempia?
 • Varastotilojen hankinta ja varastoivan tuotevalikoiman hallinta

11.45-12.45 Lounastauko

Varaston hyllyt, laitteet, koneet

 • Varastohyllyjen rakenne ja käyttötarkoitukset
 • Trukkivalinnat ja muut käsittelyvälineet
 • Layout-suunnittelu ja prosessisuunnittelu

14.00-14.15 tauko

Työpaja, Layoutin suunnittelu

 • Kiinteiden rakennelmien valinta ja sijainti
 • Varaston läpi menevä tavara virtautuksen ohjaus
 • Henkilöstön tehtävät, turvallisuus ja mitoittaminen

Yhteenveto päivästä

16.00 Koulutuspäivä päättyy

2. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusketjun teknologiaratkaisut

 • Keräilyteknologiat ja -logiikat
 • Kiinteistön- ja tontinteknologiat
 • Ohjausjärjestelmät ja informaationvälitys

10.15-10.30 tauko

Varaston prosessien- ja laadunhallinta

 • Varaston prosessien hallinta ja henkilömitoittaminen
 • Laadunhallinta, kehitysmenetelmät ja työkalut
 • Keskeiset ongelmat ja ratkaisumenetelmät

11.45-12.45 Lounastauko

Työturvallisuus ja sen kehittäminen

 • Ryhmätyö; minkälaisia työtapaturmia on toteutunut tai läheltä piti tilanteita?
 • Työturvallisuuden riskit varastossa
 • Menettelytavat riskien toteutuessa

14.00-14.15 tauko

Varaston toimintolaskenta

 • Varaston suoritteet ja tavoitearvot
 • Toimintolaskennan perusteet varastossa
 • Investointilaskennan perusteet varastossa

15.30-16.00 Yhteenveto päivästä

16.00 Koulutus päättyy


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

KoulutuspaikkaVerkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 20.-21.01.2021 klo 9.00-16.00

Osallistumismaksu: 1397 euroa / hlö + alv 24 %. Koulutuksen tallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen kahden viikon ajan. Koulutusohjelmasta saa myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1357 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 1297 euroa / hlö (+ alv 24%)

BONUS! Ilmoittaudu 12.01.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 2 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Näin ensi kerran varaston ulkopuolelle, ymmärrän paremmin"

"Kokenut varaston ulkoistaja ja kehittäjä, hyvä ideoita"

"Osallistaa loistavasti ja selkeä esitystapa"

"Hyviä esimerkkejä reaalimaailmasta"

"Olipa hyvä havaita, että kaikilla on samat ongelmat"

"Vahva teknologinen osaaminen ja helposti lähestyttävä"

Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.