fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Uusi työaikalaki – käytännön muutokset asiantuntijatyön johtamiseen (1 pv)

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020 – ota haltuun olennaiset muutokset ja mahdollisuudet asiantuntijatyön johtamisessa!

Tässä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja vaikutukset asiantuntijatyön johtamisen näkökulmasta!

Asiantuntijatyötä tehdään usein etänä ja muutenkin joustavasti ja itseohjautuvasti. Asiantuntijat esimerkiksi lukevat töihinsä liittyviä materiaaleja, soittavat työpuheluita ja lähettävät viestejä toimistotyölle epätyypillisinä aikoina – sieltä missä kulloinkin sattuvat olemaan.

1.1.2020 alkaen työaikalain soveltamisala kattaa aiempaa laajemmin asiantuntijatyön tekemistä muun muassa siksi, että työajan määritelmä ei enää ole paikkasidonnainen. Siten myös edellä kuvatut etätyöt lasketaan lain mukaan osaksi työaikaa.

Uusi joustotyöaika tarjoaa nimensä mukaisesti joustoa, mutta sen käyttöön sisältyy myös riskejä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä päättää itse sekä työajastaan että työntekopaikastaan. Työnantaja puolestaan määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun.

Työaikalain muutoksilla on toisaalta pyritty varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajien tarpeisiin ja toisaalta pyritty helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Asiantuntijoiden työhönsä käyttämä aika on vaikeasti mitattavissa.

 1. Kuinka siis esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa luottamuksen ja seurannan rajat?
 2. Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät asiantuntijat uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä?
 3. Missä uudet rajat kulkevat? Mihin omaa työaikaa kannattaa käyttää?

Tässä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja vaikutukset asiantuntijatyön johtamisen näkökulmasta!


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijatyön esimiehille, mutta soveltuu myös hr-asiantuntijoille ja johtajille sekä itse asiantuntijatyötä tekeville.


Hyödyt

Tässä koulutuksessa ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä haasteita, joita uuden työaikalain soveltaminen tuo asiantuntijoiden esimiehille.

Tarjolla on tietopaketti siitä, kuinka asiantuntijat ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Tässä koulutuksessa käymme myös läpi, miten uusin Euroopan unionin tuomioistuimen työaikaseurantaa koskeva ratkaisukäytäntö vaikuttaa Suomessa.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on silloin tällöin syytä tehdä tarkistuksia. Seuranta on tärkeää myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Kouluttaja

Päivän kouluttajana toimii Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

 


Ennakkotehtävä

Osallistujilla on halutessaan mahdollisuus lähettää mietteitään ja ennakkokysymyksiä kouluttajalle. Niitä käsitellään nimettömästi sopivissa kohdin koulutuspäivän aikana. Ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Työajan tarkoitus – miksi sitä mitataan?

 • Mikä on merkityksellistä?
  • Työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
  • Sitä saa mitä mittaa?
 • Hyvän esimiestyön ja johtamisen vaikutukset
  • Millaista tehokkuutta on järkevää tavoitella?
  • Kokonaiskuormituksen säätely ja ylikuormittumisen estäminen?
 • Mitä kannattaa seurata – ja mitä ei?
  • Kuinka paljon esimies saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
  • Entä sitten, kun henkilö ei kuulu työaikalain piiriin?

11.30 – 12.15 Lounas

Asiantuntijatyötä koskevat työaikalain uudistukset

 • Joustotyöaika
  • Ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä – luottamusta korostaen
  • Työnantajan ja työntekijän tavoitteiden ja päätösten yhteensovittaminen käytännössä
 • Etätyöt
  • Osa työajaksi luettavaa aikaa
  • Mikä siis käytännössä muuttui?
 • Muuta huomioitavaa
  • Liukuvan työajan uudet mahdollisuudet
  • Työaikapankin käytön laajentaminen
  • Sopimuksiin perustuva säännöllinen työaika
  • Lisä- ja ylityöt sekä enimmäistyöaika

14.00 Iltapäiväkahvi

Työajan seuranta käytännössä

 • Vaihtoehdot
  • Mitä esimies voi käytännössä  vaatia – ja mihin kannattaa käyttää omaa työaikaa?
 • Lepoaikojen ja muun palautumisen huomiointi
  • Realistiset tehtävät ja tavoitteet
 • Mikä jäi edelleen työaikalain ulkopuolelle?

Aikaa jatkokysymyksille

 • Lähiesimiehen työkalut esimerkkien kautta

15.30 Koulutus päättyy

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 28.1.2020

Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää materiaalin ja tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 13.1.2020 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

Uusi työaikalaki – käytännön muutokset asiantuntijatyön johtamiseen (1 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.