fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

 

Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus sekä turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät.

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastaava turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.


Kenelle 
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajan edustajana, rakennus- ja asennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina, turvallisuuskoordinaattoreina, projektijohtajina tai -päällikköinä, rakennus- ja asennusliikkeiden turvallisuus- tai työsuojelupäällikköinä tai -asiantuntijoina.


Hyödyt
Saat kattavan tieto- ja materiaalipaketin rakennus- ja asennustöiden turvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja muiden vastuuhenkilöiden rooleista, vastuista ja tehtävistä. Koulutuksesta annetaan todistus.


Kouluttaja Kari Helislahti
Kari Helislahti on toiminut vaativissa riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamistehtävissä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten haasteellisten projektien johtamisesta sekä projektien riskienhallinnasta, erityisesti yritysmaailmassa, mutta myös valtionhallinnossa ja yrittäjätoiminnassa. Hän on myös toiminut useiden vuosien ajan projektiriskienhallinnan kehittäjänä ja kouluttajana eri kokoisissa organisaatioissa.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– Paljon asiaa (työ)turvallisuudesta. Hyviä muistutuksia mitä asioita tulisi ottaa huomioon, tarkentaa ja täsmentää omassa toiminnassa.
– Sain paljon tietoa tehtävän hoitamiseen.
– Tärkeitä asioita ja näkökohtia.
– Voin hyödyntää opittua kentällä.
– Koulutus oli erittäin kattava ja hyödyllinen, kouluttajan omat kokemukset antoivat mukavan lisämausteen.
– Koulutuksessa sai yleisellä tasolla hyvän kuvan turvallisuuskoordinaattorin vastuista ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeen aikana pystytään vaikuttamaan työmaan turvallisuustasoon.
– Koulutus antoi hyvät perustiedot rakennustyömaan työturvallisuuden perusteista, vastuista ja eri toimijoiden rooleista.
– Sivusi muitakin turvallisuuteen liittyviä aiheita.
– Koulutus oli kattava ja suunnilleen sitä mitä odotinkin.
– Kouluttaja oli erittäin asiantunteva.
– Hyvä kouluttaja
– Tiivis paketti.
– Pätevillä turvallisuuskoordinaattoreilla on suuri vaikutus työmaiden turvallisuuden kehittämiseksi ja nollatapaturman saavuttamiseksi.
– Koulutuksessa saa kattavan katsauksen miten turvallisuusvastuut rakennushankkeessa jakaantuvat sekä asiatietoa turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta.


Ennakkotehtävä 
Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvit
16.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

Sisältö

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus
– Ennakkotehtävän purku

Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset

Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet

Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä
– Rakennuttaja
– Suunnittelija
– Päätoteuttaja
– Urakoitsijoiden esimiehet
– Työntekijän velvollisuudet

Turvallisuuskoordinaattori
– Rooli ja turvallisuusvastuut
– Osaaminen, pätevyys ja koulutus
– Tehtävät rakennus- ja asennushankkeen eri vaiheissa

Rakennus- ja -asennusprojektin riskit ja riskienhallinta
– Rakennus- ja asennustöihin liittyvät uhat ja vaaratekijät
– Uhkien kartoitus ja analysointi
– Riskienhallinta- ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen rakennus- ja asennustöissä
– Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri
– Hyvä projektijohtaminen
– Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut asiakirjat
– Turvallisuusmittarit
– Perehdytys, koulutus ja viestintä
– Läheltä piti-/vaaratilanne- ja vahinkoilmoitusmenettely
– Vakuutukset
– Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen
– Turvallisuustarkastukset ja muu  valvonta
– Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus
– Vaaraa aiheuttavien ja lupaa vaativien töiden turvallisuus
– Pelastus- ja ensiapuvalmius, työterveyshuolto
– Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu
– Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa

Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa
– Rakennus- ja asennusprojektien turvallisuustason arviointi ja kehittäminen


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
24.8.2022 klo 9 – 16

Osallistumismaksu:
697 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus! 
Koulutuksesta annetaan todistus.

HUOM. Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti!


Koulutus järjestetään myös etänä 1.11.2022

Tästä linkistä pääset tutustumaan 1.11. toteutukseen lue lisää ja ilmoittaudu etäkoulutukseen


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

- Sain paljon tietoa tehtävän hoitamiseen.

- Tärkeitä asioita ja näkökohtia.

- Voin hyödyntää opittua kentällä.

- Koulutus oli erittäin kattava ja hyödyllinen, kouluttajan omat kokemukset antoivat mukavan lisämausteen.

- Sivusi muitakin turvallisuuteen liittyviä aiheita.

- Koulutus oli kattava.

- Kouluttaja oli erittäin asiantunteva.

- Hyvä kouluttaja.

- Tiivis paketti.

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.