fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Turvallisuus- ja kriisijohtaminen käytännössä (1 pv)


Käytännöllisiä työkaluja turvallisuusjohtamisen ja organisaation kokonaisturvallisuuden kehittämiseen

 

Organisaation turvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta vastuullisilla henkilöillä tulee olla tietoa turvallisuusjohtamiskokonaisuudesta sekä siitä, mitkä ovat

 • organisaation merkittävimmät riskit,
 • kokonaisvaltaisen turvallisuuden osa-alueet,
 • miten organisaatioon voidaan luoda hyvä turvallisuuskulttuuri ja -käytännöt
 • sekä valmius toimia tehokkaasti häiriö- ja kriisitilanteissa.

Koulutuksessa tuodaan esille käytännönläheisesti ja runsaiden esimerkkien avulla:

 • miten turvallisuutta johdetaan ja miten turvallisuustasoa voidaan arvioida
 • miten turvallisuutta tulee kehittää niin, että organisaatioon saadaan luotua hyvä turvallisuustaso ja -kulttuuri
 • miten saavutetaan tehokas valmius häiriö- ja kriisitilanteiden varalle.

Kenelle 

 • Organisaation turvallisuudesta vastuulliset johtajat,
 • kriisijohtamisesta ja -viestinnästä vastaavat johtajat,
 • aloittavat turvallisuusjohtajat ja -päälliköt sekä riskienhallintapäälliköt,
 • omien työtehtävien ohessa turvallisuusvastuutehtävissä toimivat henkilöt,
 • työturvallisuuspäälliköt ja työturvallisuushenkilöstö,
 • organisaation kehittämisestä sekä johtamisen ja laadun arvioinnista vastaavat henkilöt.

Hyödyt 

Koulutuksen aikana

 • pohditaan yhdessä turvallisuusjohtamiseen liittyviä haasteita
 • käydään läpi turvallisuusjohtamiskokonaisuus
 • käsitellään turvallisuusvaatimuksia
 • esitellään turvallisuuden eri osa-alueet
 • tutustutaan keinoihin arvioida turvallisuustasoa ja kehittää organisaation kokonaisturvallisuutta

Lisäksi osallistujat saavat työkaluja, linkkejä ja vinkkejä organisaation turvallisuusjohtamisen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseen.


Kouluttaja 

Kouluttajana toimii Kari Helislahti, joka on toiminut yli kolmenkymmenen vuoden ajan eri organisaatioissa, mm. lentoyhtiössä, vakuutusyhtiössä ja valtionhallinnossa, kokonaisturvallisuuden kehittämisestä ja kriisijohtamisesta vastuullisena johtajana ja -päällikkönä.

 


Ennakkotehtävä 

Pohdi, mitkä ovat merkittävimmät turvallisuusriskit ja keskeisimmät turvallisuuden osa-alueet edustamassasi organisaatiossa. Saat ennakkotehtävän sähköpostiisi viikkoa ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, yhteyksien tarkistaminen

9.00 Koulutus alkaa

Turvallisuuskokonaisuus, turvallisuusvaatimukset ja -riskit

 • Organisaation turvallisuuskokonaisuus (turvallisuuden osa-alueet)
 • Lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset
 • Muut vaatimukset, mm. sopimukset, omistaja- ja asiakasvaatimukset sekä yrityskuvavaatimukset
 • Turvallisuusriskien tunnistaminen ja analysointi
 • Esimerkkejä turvallisuusriskeistä
 • Liiketoiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden hallinta

10.30 Tauko

Turvallisuusjohtaminen

 • Organisaation kokonaisvaltainen riskienhallinta ja turvallisuuden liittyminen riskienhallintaan
 • Turvallisuusjohtamiskokonaisuus
 • Turvallisuuspolitiikka ja muut keskeiset linjaukset
 • Erilaiset turvallisuusstrategiat
 • Turvallisuuden eri osa-alueet
 • Turvallisuusvastuut ja -tehtävät, asiantuntemuksen organisointi
 • Turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet
 • TUrvallisuusmittarit
 • Keskeisimmät ulkoiset sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa

11.30 – 12.30 Lounastauko

12.30 Koulutus jatkuu

Hyvä turvallisuuskulttuuri

 • Hyvän turvallisuuskulttuurin elementit
 • Hyvän turvallisuuskulttuurin luominen
 • Turvallisuustason arviointi (auditointi) ja turvallisuuden kehittäminen
 • Turvallisuustarkastukset
 • Vakuutukset

14.00 Tauko

Häiriö- ja kriisitilanteisiin varautuminen

 • Vakavien häiriö- ja kriisitilanteiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten arvioiminen
 • Vakavien häiriö- ja kriisitilanteisiin ennalta varautuminen, varautumis- ja valmiussuunnittelu
 • Tilanteiden johtaminen, tilannejohto-ohjeet, tarkistuslistojen apuna käyttäminen
 • Kriisiviestintä
 • Toiminta vakavien häiriö- ja kriistilanteiden jälkeen

15.00 Koulutus päättyy


Etätyöskentelystä

Koulutus on interaktiivinen ja voimme keskustella ja tehdä käytännön harjoituksia, kuten lähivalmennuksissakin. Pidämme riittävästi taukoja.

Verkkoalustana toimii Zoom. Saat selkeät käytännön ohjeet vielä ennen koulutusta ja voit osallistua omalta työpisteeltäsi tai kotoa, mobiililaitteen tai tietokoneen avulla, mistä vaan internet-yhteyden äärestä.

Tutustu tarkemmin Zoomiin


Koulutuspaikka: Verkkovalmennus

Ajankohta: 26.05.2020

Osallistumismaksu: 397 euroa / hlö (+ alv 24%). Koulutuspäivän jälkeen saat myös sähköiset koulutusmateriaalit.

Ryhmäetuhinta: 2 tai useampi, 297 eur / hlö (+ alv)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 11.05.2020 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Turvallisuus- ja kriisijohtaminen käytännössä (1 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.