fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Toimitusketjun johtamisen kehittäminen (2 pv)

Toimitusketjun kehittämisellä kilpailuetuja

 

Haluatko sinä olla mukana tulevaisuuden menestyjänä?

Toimitusketjun ohjauksen tulevaisuuden ohjausmalli, tuotto-ohjaus:

”Kysyntäohjautuva, liiketoiminnan tuottoihin perustuva ohjausmalli, jossa hyödynnetään älykästä informaatiota, reaaliaikaisuutta, autonomista suunnittelua mahdollistavaa tekoälyä. Työkalut ovat käyttöliittymältään mobiileja ja pelimäisiä, käyttäjäkokemus on vuorovaikutteista yhteistyötä, näyttögrafiikka verkossa ja online, tiimityöskentely rajatonta ja kokonaisvaltaista, optimointi on reaaliaikaista ja autonomista, päätöksien tekemisen reaaliaikainen faktapohjainen simulaatio yrityksen liiketoiminnan tuottojen maksimoimiseksi.”


 Tässä kahden päivän etäkoulutuksessa:

 • Tutustumme toimitusverkoston strategiseen suunnitteluun, ohjaukseen ja simulointiin, jonka tavoitteena on luoda rakenne, työkalut ja johtamismalli toimitusketjulle.  Käymme myös syvällä operatiivisen toteutuksen ja virtautuksen ohjauksen keskeisissä toiminnallisuuksissa, kuten prosessien ja laadun hallintaan työkaluineen sekä vuorovaikutuksen, joustavuuden ja tavoitteellisuuden kehittämiseen.
 • Koulutuksessa perehdytään myös toimitusketjuun osallistuvien toimintojen, kuten hankinnan, varastoinnin, tuotannon, myynnin, talouden ja liiketoiminnan toiminnallisuuksiin kehittämisen näkökulmasta. Painopisteenä on myös ulkoisten toimintojen ja palveluiden rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen, jotka kuuluvat osana rakenneratkaisuihin.
 • Koulutuksen pääpaino on toimitusverkoston rakenne, suunnittelu sekä johtamisaihealueiden kehittäminen. Tarkastelemme seikkaperäisesti operatiivisen tason hankinnan, varastoinnin, tuotannon ja myynnin tehtävien keskeisiä ongelmia. Esim. ostajien työajasta menee noin 30 % ongelmien selvittelyyn, kun tuote tai palvelu ei ole paikalla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikean laatuisena jne.
 • Käsittelemme myös teknologiset mahdollisuudet.

Tule mukaan!


Kenelle 

Toimitusverkostojen kanssa toimivat johtajat, päälliköt, työnjohtajat sekä asiantuntijat, joiden työtehtävät liittyvät toimitusverkostossa työskentelyyn esim. hankinnassa, varastoissa, tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, kuljetuksissa, liiketoiminnassa, taloudessa, tietotekniikassa ja niiden tukitoiminnoissa.


Hyödyt

Tunnistat oman toimintaympäristösi keskeiset haasteet ja kehitysmahdollisuudet. Saat hyvän kuvan toimitusverkostojen nykytilanteesta ja kehittämisen tarpeista:

 1. Toimitusverkoston strateginen suunnittelu (infra ja rakennesuunnittelu)
 2. Toimitusverkoston ohjaus- ja johtamisjärjestelmä (tavoitteet ja vuorovaikutus)
 3. Teknologian ja automaation mahdollisuudet
 4. Ohjaustyökalut (simulointi ja skenarointi)
 5. Toimintojen haasteiden havainnointi ja kehitystoimenpiteet
 6. Operatiivisen toiminnan kehittämisen työkalut
 7. Laajempi näkemys toimintaympäristöstäsi

Hannu Soininen, hankinnan ja toimitusketjun asiantuntija

Kouluttaja 

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointityökaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”Koulutuspäivien asiantuntija vastaa kysymyksiin:

Miltä tulevaisuus kuulostaa, osalla se on  jo nykyisyyttä?

Kehityspolkumme on kulkenut käsitteistä Materiaalitalous, Logistiikka, Toimitusketju (SCM) kohti liiketoiminnan tavoitteet huomioivaa tuotto-ohjattua toimitusverkostoa. Suuntana on ollut tilaus-toimitusketjun kustannusoptimoinnista, ulkoisten palveluiden lisääntymisen, verkostoyhteistyön kehittämisen kautta liiketoiminnan ja talouden tavoitteiden huomioimiseen.

SCM-johtajien ja -päälliköiden määrä lisääntyy yrityksissä ja tehtävät edellyttävät laajempaa osaamista kuin perinteisen logistiikan hoitaminen edellytti. Samaan aikaan myös työkalut ovat suhteellisen heikot ja organisatorinen asema jäsentymätön, joten kehityspolun suunta näyttää selkeältä. Toimitusketjun johtamisjärjestelmän luominen, toimitusketjun rakenne ja ohjausratkaisut, kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden ja teknologisen kyvykkyyden lisääminen. Iso teema on myös joustavuuden ja reagointikyvyn kehittäminen, tästä hyvänä esimerkkinä on Covid-19 viruksen aiheuttamat haasteet liiketoiminnalle ja toimitusketjulle.

Mikä on toimitusverkoston ohjauksen tilanne?

Yritykset pystyvät muodostamaan dataa omista toiminnoistaan, joka mahdollistaa kehittyneen ohjausympäristön rakentamisen. Tosin tällä hetkellä datasta tehdään visuaalisesti kauniita mittaripankkeja, joita yrityksen erilaiset ryhmät pyrkivät ymmärtämään parhaalla mahdollisella tavalla oman toiminnan kehittämiseen. Kokonaisuutta on vaikea ohjata ja johtaa. Kun tämä vaihe saadaan kehittymään, niin pääsemme valtavien  kilpailuetujen hyödyntämiseen. Suurin ongelma on työkalujen puuttuminen.


Ohjelma

Päivä 1

8. 45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusketjun kehityskaari

 • Materiaalitalous, kustannukset hallintaan
 • Logistiikka, asiakasratkaisujen läpimurto
 • Toimitusketju (SCM), laaja-alainen ja syvä yhteistyö
 • Tuotto-ohjaus, keinoälyn läpimurto

10.15–10.30 Kahvitauko

Toimitusverkoston kehittyneimmät ratkaisut

 • Liiketoimintamallit, kustannuksista tuottojen maksimointiin
 • Teknologia ja automaatioratkaisut, ratkaisumalleja
 • Keinoäly mahdollistajana, case esimerkit
 • Työkalujen kehittyminen

11.45–12.45 Lounastauko

Yrityksen liiketoiminta ja toimitusverkoston rakenne

 • Liiketoiminnan ja toimitusverkoston vuorovaikutus
 • Toimitusverkoston rakenne ja johtamisjärjestelmä
 • Toimitusketjun tavoitteet ja mittaaminen
 • Toimitusketjun vuorovaikutus

14.00–14.15 Kahvitauko

Toimitusverkoston johtaminen ja esimiestyöskentely

 • Strateginen johtaminen, rakenne ja kehityssuunnat
 • Taktinen johtaminen, toimintamallit ja työkalut
 • Operatiivinen johtaminen, prosessit ja laatu
 • Henkilöstöjohtaminen, tehtävät ja roolit

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2

8. 45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus.

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusverkosto kansainvälisessä toimintaympäristössä

 • Kansainvälinen kauppa ja kauppapoliittiset toimenpiteet
 • EU kaupparyhmittymänä, toimintatavat, verotus, rajoitukset, luvat
 • Huolinta ja kuljetusmuotojen valintaperusteet
 • Riskeiltä suojautuminen ja vakuuttaminen

10.15–10.30 Kahvitauko

Toimintojen rakenne ja kehitysmahdollisuudet

 • Toimittajamarkkinoiden hallinta
 • Asiakasmarkkinoiden hallinta
 • Tuotanto ja Sales & Operations Planning
 • Liiketoiminta ja talous

11.45–12.45 Lounastauko

Varastointi, kehityskohteet nähtävillä

 • Varastoinnin ohjaus ja johtaminen
 • Varaston prosessit ja keräilytehokkuus
 • Varaston keskeiset ongelmat (yleispäteviä)
 • Vuorovaikutuksen lisäämisen tarve

14.00–14.15 Kahvitauko

Ulkoisten palveluiden hallinta ja kehittäminen

 • Miksi ulkoistetaan toimintoja ja mitä hyötyjä tavoitellaan?
 • Ulkoistamisprosessin hallinta ja johtaminen
 • Ulkoistetun toiminnan ylläpito ja kehittäminen
 • Yleisimmät syyt heikkoon palvelun laatuun

16.00 Koulutus päättyy


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

KoulutuspaikkaVerkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 10.-11.03.2021 

Osallistumismaksu: 1197 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut. Koulutusohjelmasta saa myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1157 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 1057 euroa/ hlö (+ alv 24%)

BONUS! Ilmoittaudu 23.02.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Tuhti, osallistava ja mielenkiintoinen"

"Perustelevaa, ammattimaista ja osaavaa"

"Loistava osallistava tapa kouluttaa ja case esimerkit loistavia"

"Nyt näkyy vahvaa osaamista"

"Koulutus tapa on selkeä ja perusteleva, vahva asiaosaaminen"

"Toimittajat ovat haasteiden edessä ja samoin oma porukka"

Hannua voisin kuunnella loputtomiin. Paras kouluttaja minun mielestä tähän aiheeseen

Toimitusketjun johtamisen kehittäminen (2 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.