fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Oston perusteet digiaikana (1 pv)

Ostelusta ammattimaiseen hankintaan

Päivitä oston operatiivinen osaaminen ja kurkista tulevaisuuden toimintamalleihin, teknologioihin ja ohjausympäristöihin.

Toimitusketjun (SCM) johtamismallien yleistyessä ostamisesta tulee osa laajempaa kokonaisuutta, jossa on yhteisiä toimintamalleja, tavoitteita, työkaluja, rooleja ja velvollisuuksia. Ostaminen vaatii enemmän osaamista ja tehtävän vastuut ovat huomattavasti laajemmat kuin aikaisemmin.

Ostamisen operatiivinen tehokkuus ratkaisee usein myös yrityksen kilpailukyvyn markkinoilla, joten ostajat toimivat paljon mahdollistajina. Teknologian nopea kehittyminen muuttaa myös ostamisen toimintatapoja, mutta mahdollistaa myös merkittävää tehokkuuden lisääntymistä.

Koulutuksessa tuodaan esille perinteisen ostamisen toiminnallisuus ja käsitellään niitä haasteita ja ratkaisumalleja, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Perehdymme ostajan työn sidosryhmätyöskentelyyn, informaatioon ja vuorovaikutustaitoihin, unohtamatta neuvottelutaitojen ja toimittajien johtamista, kuten tavoitteita, mittaamista sekä sopimusauditointeja. Opimme samalla case-esimerkkien kautta, miten ostamista tehdään erilaisissa yrityksissä.

Ostamisen strategisella tasolla tutustumme hankinnan johtamiseen, skenarointiin ja suunnitteluun sekä tulevaisuuden teknologia- ja työkaluratkaisuihin.


Kenelle
Kohderyhmänä ovat ostajat ja ostopäälliköt tiimeineen, kuten muut oston eri tehtävissä toimivat asiantuntijat ja assistentit sekä sidosryhmissä työskentelevät ammattilaiset. Myyntihenkilöille tämä koulutus antaa vahvan näkymän oston kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen.


Hyödyt
Koulutuksen monipuolisella annilla pystyt havainnoimaan laajempia kokonaisuuksia ja näkökulmia ympäristöstäsi. Yhteistyötaidot ja toimintamallit kehittyvät ja saat näkymän tulevaisuuden oston rooliin. Saat tietoa, miten yrityksien ostotoiminta on järjestetty ja mitkä asiat ja menetelmät ovat tärkeässä roolissa.

Kasvatat ostoammattilasten verkostoasi ja voit sparrata kokeneen kouluttajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Saat valmiudet kehittää omaa ostamisen ympäristöäsi ja tunnistat työsi kannalta keskeiset toimijat ja parhaimmat toimintatavat.


Kouluttaja Hannu Soininen, varasto- hankinta- ja tuotantoasiantuntija
Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointityökaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
”Huippusisältö ja kansantajuisesti kerrottu”
”Loistava tapa esittää asioita”
”Kokemusperäinen ja laaja-alainen osaaminen”
”Olisin voinut kuunnella paljon lisää”
”Materiaalit loistavia”
”Todella hyvä ja ajatuksia vahvistava + esimerkkicaset hyviä.”
”Herätti lisää mielenkiintoa omaa työtä kohtaan ja sen mahdollisuuksiin. Sain itsevarmuutta toimia jatkossa päämäärätietoisemmin luottaen omaan osaamiseeni ja ammattitaitooni.”
”Selkeä puhe, mielenkiintoisia arkipäivän esimerkkejä, ei siis pelkkää luennointia.”
”Toimitusketjun harvoja Guruja”


OHJELMA

08:45 Yhteyksien tarkistus
09:00 Koulutus alkaa
11.30 -12.30 Lounastauko
16:00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

SISÄLTÖ

9.00 Koulutus alkaa

Hankintatoiminta osana yrityksen johtamista
– Hankinnan strateginen suunnittelu ja ohjaus
– Hankinnan toimintamallit ja teknologiat
– Oston operatiivinen toteuttaminen

Hankittavat tuotteet ja palvelut
– Valikoimanhallinnan suunnittelu ja kriteerit
– Ostoneuvottelun prosessi ja dokumentit
– Neuvottelutaidot ja vastaväitteiden käsittely

Oston seuranta ja mittaaminen
– Toimittajayhteistyö ja sen kehittäminen
– Yleisimmät operatiiviset ongelmat ja ratkaisut
– Toimittajien sopimusauditointi

Ryhmätyö kehitystyökaluilla
– Valitaan ongelmat tarkastelun alle
– Tarkastellaan ongelman syitä
– Ratkaistaan ongelma

Operatiivinen logistiikka
– Kuljetusmuotojen valinta ja riskien hallinta
– Tavaran lähettäminen ja vastaanottaminen
– Varaston vastaanottoprosessi

Miten kansainvälisyys vaikuttaa ostamiseen?
– Kansainvälinen kauppa ja kauppapoliittiset toimenpiteet
– Huolintaliikeyhteistyö ja saapuvat kuljetukset
– Tullaus-, passitus-, verotus-, luvat- ja rajoitteet (viranomaismääräykset)

Oston talous
– Oston kustannuserien laskentaperusteet
– Pääomakustannukset ja kiertonopeus
– Hinnoittelulaskennan perusteet

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
– Teknologinen kehittyminen (esim. tekoäly, koneoppiminen, Iot, alustalous, automaatio)
– Johtamisen kehittyminen (hankintastrategioiden kehittyminen, autonomiset työkalut, joustavuuden vaikutus)
– Oston tehokkuuden mittaaminen (prosessimittareista kokonaisuuksien mittaamiseen)

Yhteenveto päivästä/koulutuksesta

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus 

Ajankohta:
19.1.2022 

Osallistumismaksu:
597 euroa / hlö
 (+ alv 24 %). Sisältää luentomateriaalin. Tallenne on osallistujien katsottavissa 2 viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Ryhmäetuhinnat: 
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Kouluttajan pitkä ja monipuolinen kokemus näkyy niin perusasioiden kuin esimerkkien yhteydessä"

"Kouluttajalla on looginen ja selkeä tapa kertoa asioita"

"Vahva osaaminen ja miellyttävä tapa osallistaa opiskelijoita"

"Toimitusketjun harvoja Guruja"

"Vahva teknologiaosaaminen"

"Sain paljon ajatuksia omaan työhöni"

Oston perusteet digiaikana (1 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.