fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Improvisoinnin työkalut ja metataidot hektisessä työelämässä (1 pv)

Työskenteletkö jatkuvasti muuttuvien tilanteiden ristipaineessa? 

 • Miten siirtyä selviytymistaistelusta kaaoksen keskellä rentoon surffaamiseen muutoksen aallolla?
 • Oletko joskus ajatellut, että pää hajoaa, koska niin monesta suunnasta tulee yhtäaikaa niin erilaisia
  vaatimuksia ja pyyntöjä?
 • Ovatko suunnitelmat muuttuneet jo ties monetta kertaa ja aina pitää pystyä taikomaan uusi versio?
 • Miten säilyttää yllättävissäkin tilanteissa paras toimintakyky, edustavuus ja tyylikäs tyyneys yrityksen edustajana ja käyntikorttina?
 • Haluaisitko oppia keinoja, jolla kaaoksen kanssa on helpompi elää ja jonglöörata sujuvasti useammallakin pallolla?

Tämä hauska ja hyödyllinen valmennus saattaisi kiinnostaa sinua! Ei enää jatkuvaa sinnittelyä, vaan luontaista loistamista!

Työelämään ja arkeen kuuluvat suvannot ja kiihdytysajot, järjestyksen ja kaaoksen hetket. Jotta kykenisimme sietämään muutoksen ja kaaoksen voimia, meidän tulisi osata päästää irti menneestä, suunnitelmista ja

vanhentuneesta tiedosta. On kyettävä tunnistamaan ja hyväksyä nopeasti muuttunut tilanne ja loikata spontaanisti uuteen kyytiin. Olla välittömästi valmiita kehittelemään uutta strategiaa.

Improvisaatiotaidot auttavat tekemään nopeita ratkaisuja jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa!


Kenelle

Päivä sopii mm. assistenteille ja muille avainhenkilöille, jotka ovat jatkuvassa ristipaineessa ja samalla on oltava yrityksen ja orgnisaation edustava käyntikortti ja myös sisäinen voimavara.

Päivä soveltuu hienosti esimiehille, asiakaspalvelijoille, asiantuntijoille, myyjille, henkilöstöjohdolle, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille ja kaikille, jotka haluavat kehittää kykyjään kohdata muutostilanteiden kaoottisuutta.


Hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien improvisaatiotaitoja siten, että muutoksen sietokykymme kasvaa ja vastarintamme vähenee. Saamme konkreettisia itsensä johtamisen ja kehittämisen taitoja työkaluja arkeen, jotta muutos- ja kaaostilanteiden hallinta muuttuu helpommaksi.

Tässä valmennuksessa tutustutaan oman ilmaisun tyypillisiin strategioihin ja kehitetään edelleen sen joustoa, harjoitellaan kehon kielen tietoista käyttöä sekä improvisaation käytännöllisiä työkaluja. Harjoittelemme myös
toisten negatiivisten väitteiden ja tunteiden kohtaamista ja niiden käsittelyä.

Tutustumme improvisaation metataitoihin, jotka ovat:

 • Huomaa enemmän
 • Hyväksy ideasi
 • Päästä Irti
 • Vaikutu
 • Tue toisia
 • Tee jotakin
 • Joo, ja…
 1. Sovellamme näitä taitoja osallistujien työelämäkonteksteihin valmentajan turvallisella ohjauksella erilaisin menetelmin ja purkukeskusteluin. Työtapa on toiminnalliseen oppimiseen vahvasti perustuva.
 2. Teemme yksinkertaisia ja hauskoja harjoitteita, joiden synnyttämiä kokemuksia, tunteita ja havaintoja puramme yhdessä keskustellen, sekä pareittain että koko ryhmän kesken. Purkukeskustelut yhdistetään fasilitoidusti teoreettisiin kehyksiin.
 3. Voimme tarvittaessa käsitellä yhdessä myös muutamaa tyypillistä työelämän casea, joita ratkomme koko ryhmän voimin käyttäen päivän aikana opittuja työkaluja.

Tässä valmennuksessa:

 1. tunnistat omat ilmaisu- ja käyttäytymisstrategiasi ja opit uusia
 2. kehität sietokykyä ja valmiutta kohdata muutostilanteita ja sopeutua niihin nopeasti
 3. valmiuden käyttää improvisaatiotaitojasi tietoisena työkaluna
 4. voimaannut tunnistaessasi oman vaikutusvaltasi vuorovaikutuksen etenemisen suhteen
 5. keinoja auttaa toisia selviytymään muutoksesta
 6. elämäsi helpottuu ja voimavarasi kasvavat kun muutosvastarinta ja stressi vähenee
 7. empaattinen ymmärryksesi kasvaa ja osaat asettua myös vastapuolen asemaan

Saat hauskan, hyödyllisen ja energisoivan valmennuspäivän, joka resonoi arjessa ja elämässäsi pitkään!


Kouluttaja

Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutus alkaa

Yhteistoiminnallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen

 • tutustumme iloiseen mokaamiseen ja luovumme epäonnistumisen pelosta
 • rakennamme turvallisen ja yhteistoiminnallisen ilmapiirin ryhmään
 • opimme hyväksymään omia spontaaneja ideoitamme

10:30 tauko

Improvisaation metataidot

 • tutustumme improvisaation metataitoihin
 • otamme kehon kielen keinot tietoiseen käyttöön

12:00-12:45 lounas

Improvisaation metataidot työelämässä

 • jatkamme tutustumista improvisaation metataitoihin
 • harjoitteet syventyvät ja monimutkaistuvat

14:00 iltapäiväkahvi

Mahdollinen case-työskentely ja purku

 • sovellamme opittua arjen konfliktitilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä
 • lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

16:00 koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 8.10.2019

Osallistumismaksu:
697 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

Ryhmäetu: Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%)


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Ihan loistava! Sai nauramaan ja liikuttumaan. Auttoi oivaltamaan."

"Hauskaa ja rentoa, erilaisilta aloilta porukkaa– yllättävän hyvin toimi keskustelu."

"Loistava!"

"Simo, tämä päivä pelasti vähintään koko viikkoni. Kiitos!"

Improvisoinnin työkalut ja metataidot hektisessä työelämässä (1 pv) (4.9)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.