fbpx

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Hankinnan mittaaminen ja kehittäminen (2 pv)

Seuraa ja reagoi – valitse oston työkalut ja toimenpiteet

Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikainen käyttö ratkaisee, oliko osto onnistunut vai ei, oston mittaaminen antaa meille työkaluja asian selvittämiseen.

Ostajille tehdyn kyselyn mukaan heidän työajastaan menee yli 30% ongelmien selvittelyyn. Ostaminen onkin niitä harvoja toimintoja, joissa on ongelmienratkaisuprosessi hyvin esillä. Periaatteessa asia on helppo, koska tuotteen tai palvelun tulee olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikea määrä, oikealta toimittajalta, oikean laatuisena. Käytännössä tämä ei toteudu.

Koulutuksen aikana perehdymme, mitkä tekijät aiheuttavat ongelmia ja miten niiden vaikutuksia voitaisiin vähentää merkittävästi. Oston mittaaminen auttaa meitä havaitsemaan ja ennakoimaan syntyviä haasteita tulevaisuudessa. Ymmärrämme, miten omalla toiminnallamme voimme kehittää asiaa ja mitä työkaluja on käytössämme.

Koulutuksen tavoitteena on antaa oston mittaamiseen työkalut ja riittävä osaaminen ongelmien ratkaisujen menetelmistä, joita voimme hyödyntää arkisessa ostamisessa. Samalla liitämme operatiiviset ongelmanratkaisumallit osaksi strategisista suunnittelua. Selvitämme myös, miten voimme kehittää hankintaa toiminnallisesti eteenpäin.

Toteutamme koulutuksen yhteydessä käytännönläheisiä työpaja-osuuksia, joissa työstetään arjen todellisten esimerkkien avulla oman työympäristömme syy-seuraussuhteita ja ratkaisemme niihin liittyviä haasteita.


Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille hankinnan työtehtävätasoille. Koulutus on suunnattu oston ammattilaisille, kuten ostojohtajille, ostopäälliköille, ostajille, ostoassareille ja heidän kanssaan läheisesti toimiville tehtäville, kuten myynti, talous, liiketoiminta, kehitys jne.


Hyödyt

Koulutus on monipuolinen, käytännön tietoa antava ja työskentelytavaltaan vuorovaikutteinen. Saat hyvän mahdollisuuden oman ympäristön haasteiden pohdintaan kokeneen asiantuntijan ohjauksella sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.

Työpajoissa on hyvä tilaisuus tutustua ja vaihtaa ajatuksia muiden yritysten ostajien kanssa, koska usein samat haasteet toteutuvat monessa yrityksessä samaan aikaan. Kenelläpä ei olisi toimitusketjun ongelmia etenkin näin Covid-19 viruksen aikana, tai epävarmuustekijöitä saatavuuden osalta.

Kysynnän heiketessä on vaarana vaihto-omaisuusarvojen ja kiertonopeuksien ongelmat. Tiedät, mitä tulisi mitata ja mitä voi jättää hieman vähemmälle arvolle, tuskin tarvitset 150 mittaria toimintaasi.

Koulutus antaa valmiudet löytää toiminnasta merkittäviä kehitysalueita, joihin voimme itse vaikuttaa.


Kouluttaja Hannu Soininen, hankinnan ja toimitusketjun asiantuntija

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointityökaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.


Ohjelma

Päivä 1

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus.

9.00 Koulutus alkaa

Hankinnan rooli yrityksen kilpailukyvyssä

 • Hankintatoiminnon strategiat ja johtamisjärjestelmän ohjaus
 • Hankintatoiminnon mittarit ja tavoitteet
 • Miksi mittareita on paljon?

Tauko

Mitä mittaamiselta odotetaan?

 • Mikä on mittarin rakenne ja tarkoitus?
 • Mitä asioita ostossa on seurattava ja mitattava?
 • Miten mittaaminen vaikuttaa sidosryhmien vuorovaikutukseen?

11.30 – 12.30 Lounastauko

Työpaja, mitä ongelmia meillä on ostossa?

 • Valitaan mitattavia aiheita ja konkretisoidaan niitä (työkaluja)
 • Valitaan kehitettävä mittariaihio (työkaluja)
 • Tehdään mittari valmiiksi (työkaluja)

14.00 Kahvitauko

Mittaamisen tuloksien hyödyntäminen

 • Mittaamisen informaation kerääminen ja jalostaminen
 • Mitä informaatio kertoo toiminnastamme?
 • Miten yrityksen kehitystoimintaympäristö toimii

Yhteenveto päivästä

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Päivä 2

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus.

9.00 Koulutus alkaa

Mittaaminen osana oman toiminnan kehittämistä

 • Toiminnan ja tuotoksen laadun kehittäminen
 • Toimintaprosessien kehittäminen
 • Työkalut ja menetelmät

10.15-10.30 Kahvitauko

Mittaaminen osana ulkoisten toimintojen kehittämistä

 • Toiminnallisten prosessien hoitaminen
 • Toimittajien toimituskyvyn parantaminen
 • Poikkeamien hallinnan rakentaminen ja ylläpito

11.30-12.30 Lounastauko

Työpaja, mitä mittareita huomioidaan?

 • Hankinnan tuloskortissa?
 • Toimittajan tuloskortissa?
 • Ulkoistetussa palvelussa?

14.00 Kahvitauko

Työpaja jatkuu

 • Mitä huomioita pohdinnan aikana syntyi?
 • Mittaripankkien esittely ja perustelut valinnoille.
 • Mikä oli haastavinta?

Yhteenveto päivästä/koulutuksesta

16.00 Koulutus päättyy


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

Koulutuspaikka:  Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi)

Ajankohta: 24.-25.03.2021

Osallistumismaksu: 1197 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin. Striimaustallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen yhden viikon ajan. Lähikoulutukseen sisältyy myös koulutuspäivän lounas ja kahvitarjoilut. Koulutusohjelmasta saa myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1157 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 1057 euroa/ hlö (+ alv 24%)

BONUS! Ilmoittaudu 09.03.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.

Bonus: Saat käyttöösi koulutuksen tallenteen 1 viikon ajaksi koulutuksen jälkeen! Saat Osallistumisohjeessa lisätietoa miten saat tallenteen käyttöösi.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Tuhti, osallistava ja mielenkiintoinen"

"Perustelevaa, ammattimaista ja osaavaa"

"Loistava osallistava tapa kouluttaa ja case esimerkit loistavia"

"Nyt näkyy vahvaa osaamista"

"Koulutus tapa on selkeä ja perusteleva, vahva asiaosaaminen"

"Toimittajat ovat haasteiden edessä ja samoin oma porukka"

Hankinnan mittaaminen ja kehittäminen (2 pv) (4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.