Oppi Areena

Ajankohtaista


Kulttuurimuutosjohtaminen vaatii johtajalta esimerkillistä rohkeutta

Kulttuurimuutosjohtaminen vaatii johtajalta esimerkillistä rohkeutta ja onnistumisuskoa herättävää suunnannäyttämistä. Mistä tuo rohkeus ja usko tulee?

 

Jokaisella yrityksellä on oma ainutlaatuinen yrityskulttuurinsa. Tämä kumpuaa ennen kaikkea johtajien kyvystä tuottaa yhteistä näkemystä. Jokaisen henkilön yksilöllinen kokemus tuo oman ratkaisevan lisänsä.

Kun ihmiset valitsevat työpaikkaa, ollaan usein erittäin kiinnostuneita kuulemaan tavoista, miten ihmisiä tuolla kohdellaan ja minkälainen yleismaine työpaikalla on. Pohdimme, että olisimmeko onnellisia tuossa työpaikassa. Maineesta kaikuvat arvot ja henkilöstön yleiskäytös vaikuttavat siihen, minkälainen tuosta ainutlaatuisesta sosiaalisesta ja psykologisesta kulttuurihengestä muovautuu.

Antti Nevalainen, Valmento Oy, palveluliiketoiminta, myyntivalmennus, johtaminen, kouluttaja, Eventium

Antti Nevalainen

Organisaatiokulttuuriin latautuu kokemuksia, odotuksia, filosofiaa ja yhteiset arvot. Nämä kaikki yhdessä muodostavat yrityskuvan, jossa heijastuvat työskentelyn, vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen tavat, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kun asiat sisällä on kunnossa, se näkyy myös ulospäin myönteisesti. Tuo on jotain, johon oma nimi halutaan helposti yhdistettävän.

Kulttuuri pohjautuu jaettuihin asenteisiin, uskomuksiin, käytäntöihin, sekä kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Nämä kaikki muovautuvat pitkän ajan saatossa ja muodostuvat uskomuksiksi, joihin luotetaan. Tämä sisäinen luottamus vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, tuottavuuteen, sekä suorituskykyyn. Antaa siis selkeät autonomiset ohjenuorat yhteistyölle, asiakaspalvelulle, tuotelaadulle, sekä turvallisuudelle. Myös tavat markkinoida ja mainostaa uskottavasti omaa tuotettaan, perustuvat tähän luottamukseen.

Kun kulttuurimuutosta johtaa, tulee perusasiat pitää koko ajan mielessä.

Kulttuurimuutos alkaa siitä, kun kulttuurimuutosjohtaja ottaa roolinsa vakavasti. Sen jolla on valtaa,  täytyy alkaa näyttämään mallia siitä mikä on tärkeintä. Jotain jonka pieleen mennessä tuhoudumme tai parhaimmillaankin jäämme keskinkertaisiksi. Saamme siis olla markkinoilla, vain sen aikaa kunnes kilpailijat menevät ohi ja lujaa. Kulttuuri tulee olla määritelty ytimekkäästi, mutta riittävän selkeästi ja lyhyesti, jotta sen muistaminen ja sisäistäminen ei vaadi liikoja. Nämä manifestit jäävät helposti arjen jalkoihin ja katoavat kaukaisiksi puheensorinoiksi ihmisten mielensyövereihin. Meillä pitää siis olla jotain kättäpitempää, johon voidaan palata ja jonka sanansaattajiksi henkilöstö on rekrytoitu mukaan.

Huipputiimiksi kehitytään yhdessä, eikä huipputiimi hyväksy loisia keskuuteensa.

Tämä tulee huomioida myös tulevissa uusien ihmisten rekrytoinneissa. Asiat pitää siis esittää niin, että saat oikeanlaisia ihmisiä taloon. Ydinprosessit ja niihin sopivat käytännön soveltamisrajat tulee muodostaa ja jalostaa, jotta kulttuuria voi ylipäätään ajan saatossa muodostua. Nämä säännöt ovat siis jotain, mistä haetaan tilanneymmärrystä, mutta tarpeen mukaan voidaan soveltaa, riskit ja edut huomioiden.

Tämänkaltainen vastuunkanto ei synny työntekijöiden mieleen ja sydämiin itsestään, vaan vaatii sen, että annetaan riittävän usein mahdollisuus tutkiskella ja kehittää. Käydä siis kokemuksia läpi ja tuoda parantavia ajatuksia korjaamaan tilanneohjeita paremmiksi. Toisin sanoen ratkaistaan ongelmia kuin ongelmia siten, että ihmisille annetaan mahdollisuus oppia ja opettaa. Luoda parempaa. Yhteinen tavoitemaailma, johon kaikki uskoo, eikä mitään 1940-mallin käskyjohtamis- ja standardiinpuristamiskaavaa.

Miksi näin?

Koska jos työntekijät tekevät oikein vain, kun heille kerrotaan mikä on oikein, vaikka se tehtäisiin kuinka hienovaraisesti tahansa, et ole luonut kulttuuria. Valvonnan puuttuessa todellisuus paljastuu ja siitä totuudesta harvoin on johto kovinkaan tietoinen. Vastaavatko siis työntekijät asiakaspalvelussa puhelimeen kelloa katsellen, että kuinka kauan tähän saa mennä, vai pistävätkö tosissaan parastaan, koska asiakas on tärkein.

Kulttuurillinen kehitys jää usein vain haaveeksi, koska et ole kehittänyt mitään kehittyvää ja kestävää. Kulttuuri on kuin elävä organismi, jolla on oma tahto ja joka saa voimansa ihmisistä, jotka on rohkaistu mukaan tekemään jotain merkityksellistä. Jotain johon jokainen haluaa kuulua mukaan. Kulttuuri on se manifesti ja julistus, joka tulee manipuloimatta työntekijän sydämestä.

Eikö olisikin kiva, että tuo julistus saisi kylmät väreet menemään selkäpiitä pitkin, kun se on jotain kiehtovaa, koskettavaa ja samalla voimaannuttavaa?

Teksti: Antti Nevalainen

Eventiumin koulutuskalenteri aiheesta:

2018-08-15T08:55:56+00:00 huhtikuu 5th, 2018|Tags: |

Kymmenen kultaista vinkkiä: Katkaise ylikuormituksen noidankehä – lopeta aloittaminen, aloita lopettaminen!

“Työ ei tekemällä lopu.” Jos tämä pitäisi paikkaansa, niin mikäs järki töitä olisi tehdä ollenkaan?

Lean konsultti Tuomas Mikkonen antaa 10 vinkkiä, joilla katkaiset ylikuormituksen noidankehän ja työn hallintaan soljuvaksi virraksi.

Tuomas Mikkonen, KTM, kouluttaja, Lean Office

Tuomas Mikkonen

Ongelma nykyisin ei ole niinkään työ pitäisi saada loppumaan. Se pitäisi saada hallintaan. Sopivasti soljuvaksi virraksi, jossa saadaan tehtyä asioita valmiiksi, sillä ainoastaan valmiilla asioilla ruukaa olemaan arvoa.

Joten lopeta aloittaminen ja opettele lopettamaan!

1. Rajoitettu kapasiteeti

Tietotyössä meidän niskaamme kaadetaan lukemattomia maileja, projekteja, asiakkuuksia, hankkeita, kokouksia ja muuta sälää. Kun uusia tehtäviä kasaantuu tarpeeksi alamme käyttämään suuren osan ajastamme niiden managerointiin ja tehtävien suorittaminen hidastuu. Tälläinen krooninen ylikuormitus johtaa nopeasti noidankehään, jossa pitää juosta nopeammin pysyäkseen edes paikalla.

Ensimmäinen askeleesi on siis tunnistaa teidän kapasiteetti ja varmistaa, ettei työn määrä ikinä ylitä sitä.

2. Visualisoi

Tietotyössä työnmäärää on paljon vaikeampi hahmottaa kuin tuotannossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö sitä voisi tehdä. Kanbanit (=tietotaulu) sopivat tähän kuin nakutettu. Oli kyseessä sitten fyysinen taulu toimiston seinällä tai digitaalinen, niin se auttaa hahmottamaan työnmäärää ja virtausta.

Toinen askeleesi on siis ottaa Kanban käyttöön ja visualisoida teidän työ.

3. Ylikuorma

Alussa Kanban tulee näyttämään sekavalta, sillä siellä on aivan liikaa työtä. Tämä on ok, sillä ainakin olette saaneet nykytilan näkyviin.

Kolmas askeleesi on kartoittaa nykytila

4. WIP-rajat

Koska haluamme ehkäistä ylikuormitusta, jotta työn virtaus olisi mahdollinen, niin meidän pitää rajoittaa yhtäaikaa olevien työtehtävien määrää. Tämä kuulostaa aluksi hieman epäintuitiiviseltä, mutta pian huomaatte, että työt tulevat nopeammin tehtyä.

WIP (Work in Progress) tarkoittaa työtä, joka on aloitettu, mutta ei vielä saatettu päätökseen. Jokaisella funktiolla, osastolla ja henkilöllä on eri WIP-raja. Tämä saadaan selville testaamalla eri rajoja. Kun työtä näin keinotekoisesti rajoitetaan on tiimin pakko saada joitain tehtäviä päätökseen ennen seuraavien aloittamista.

Neljäs askeleesi on luoda WIP-rajat prosessin eri vaiheille.

5. Työn vähentäminen

Aluksi tehtäviä tulee olemaan prosessin jokaisessa vaiheessa enemmän kuin rajat sallivat. Tähän on kaksi vaihtoehtoa: vaikea ja helppo. Vaikea tapa on siirtää kaikki olemassa olevat työt “To-Do” -osioon ja ottaa ne työn alle sitä mukaan kuin työtä valmistuu. Helppo tapa on työstää nykyinen työkuorma rajojen sallimiin rajoihin ja perustaa uusi käytäntö: “Emme aloita uutta tehtävää ennen kuin olemme WIP-rajojen puitteissa”.

Viides askeleesi on työstää nykyinen työkuorma WIP-rajojen mukaiseksi

6. Lopeta aloittaminen

Kanban toimii päivittäisjohtamisen tauluna ja työn virtauksen lennonjohtotornina. Se voi antaa hyvän kuvan miten työ virtaa, mitä saadaan valmiiksi ja missä kohdissa työ jumiutuu. Se ei kuitenkaan toimi ilman muutamia avain tapoja.

Yksi niistä tavoista on päivittäiset “stand-up” kokoukset. Nimi tulee siitä, että kaikki seisovat taulun edessä, jotta fokus pysyisi kirkkaana ja kokous olisi tehokas. Näiden päivittäisten n. 15 minuuttia kestävien standuppien tarkoitus on käydä Kanban läpi oikealta vasemmalle (lopusta alkuun) ja keksittää fokus loppuvaiheessa oleviin tehtäviin, jotta ne saataisiin poissa päiväjärjestyksestä. Tämän osion slogan onkin: “Lopeta aloittaminen, aloita lopettaminen”.

Kuudes askeleesi on aloittaa päiväkokoukset, jotta päivän työt virtaisivat mahdollisimman jouhevasti.

7. Littlen laki

Miksi työn määrän vähentäminen sitten lisää tehokkutta? Littlen lain mukaan keskimääräinen läpimenoaika saadaan laskettua kun keskimääräinen WIP jaetaan keskimääräisellä suoritusteholla. Jos siis haluat pienentää läpimenoaikaa, niin sinulla on siihen kaksi keinoa:
1) Lisää suoritustehoa ostamalla parempia ohjelmistoja, koneita, ylitöillä, kepillä & porkkanalla tai vastaavilla keinoilla
2) Vähennä WIP:ia

Toinen näistä toimii aika paljon paremmin.

Seitsemäs askeleesi on päättää haluatko valita vaihtoehdon 1. vai 2.

8. Laatu

Pienempi hetkellinen työmäärä myös mahdollistaa nopeammat palautesyklit ja pienemmän multitaskauksen. John Medina kirjoitti kirjassaa “Brain Rules” että, kun ihminen työstää useita asioita kerralla, niin hänellä voi mennä jopa 50 % pidempään kussakin asiassa ja voi tehdä jopa 50 % enemmän virheitä.

Kahdeksas askel on alkaa mittamaan läpimenoaikaa ja palvelun laatua.

9. Imusysteemi

Kun WIP-rajoja kunnioitetaan, niin systeemiin muodostuu luonnollinen imu. Kun resurssilla on kapasitettia ottaa lisätöitä vastaan, niin silloin se myös niin tekee. Tässä esimiehet voivat tehdä isoja virheitä ja puskea töitä eteenpäin silloin kun kapasiteettiä ei ole. Tällöin systeemi voi murtua ja ollaan takaisin aloituspisteessä.

Yhdeksäs askel on astua syrjään ja antaa systeemin toimia luonnollisesti. Tarkkaile kuitenkin, että ovathan kaikki onnistuneet ottamaan uuden käytänteen haltuun. Opeta ja valmenna tarvittaessa.

10. Käyttöaste ja luppoaika

Entä jos kokoajan ei ole tehtävää? Sehän on katastrofi! Eikö?

Jos järjestelmä toimii, niin kuin sen pitäisi ja työt tulevat kokonaisuudessaan nopeammin tehtyä, niin eikö silloin ole aivan sama onko jokainen 100 % ajasta “tehokas”. Osaoptimoinnin aikakausi on ohi ja tämä pitää hyväksyä.

Kun käyttöaste hetkellisesti tippuu, niin se voi luoda piilotettuja siunauksia. Silloin työntekijällä on aikaa korjata ja parantaa systeemiä, tehdä tuote- ja palvelukehitystä, parantaa asiakaspalvelua ja useita muita tehtäviä, jotka jäävät arjen jalkoihin.

Kymmenes askel on neuvoa ihmisiä mihin keskittää energia kun tehtäviä ei ole akuutisti tehtäväksi. Yksi keino on perustaa oma kehityskanban, jossa on tarpeellisia kehityshankkeita, joita voi edistää “luppoajalla”.

Luonnollisesti on vielä useita eri näkökulmia, joita pitää käydä läpi, kuten pullonkaulatyöntekijöiden aika, viikko retrospektiivit, sprint WIP:t, projektisumat & kehityskanbanit, strategiset portfoliokanbanit ja pari muuta seikkaa.

Kun käyt nämä kymmenen askelta läpi, niin voit katkaista ylikuormituksen noidankehän ja tuoda tekemisen ilon takaisin toimistoonne!

Teksti: Tuomas Mikkonen

Eventiumin seuraavat koulutukset aiheesta:

Lean Office -koulutus (1pv) 11.10.2018, Helsinki

Lean käytännössä – tiekartta teidän tapaan kehittää (1 pv) 06.11.2018, Helsinki

LEAN Office -koulutus (1 pv) 20.11.2018, Helsinki

 

2018-10-01T08:26:59+00:00 maaliskuu 26th, 2018|Tags: |

Työ & tekijä: Tilanne haltuun työpaikalla

Antti Nevalainen, Valmento Oy, palveluliiketoiminta, myyntivalmennus, johtaminen, kouluttaja, EventiumTyöpaikalla on kolmenlaisia ihmisiä. Heitä jotka kiusaavat, heitä jotka tulevat kiusatuiksi ja heitä jotka katselevat vierestä, kun toista kiusataan.

Näin sanoo yritysvalmentaja Antti Nevalainen, jonka mukaan yrityskulttuureihin liittyy paljon hiljaista ja vaiettua totuutta.

Miksi kiusaamiseen ei puututa ja millaisia ratkaisumalleja esimiehen työkalupakissa pitäisi hankalien tilanteiden varalle olla?

Ihan yksinkertaisen asian äärellä ei Nevalaisen mielestä olla.

  • Työpaikkakiusaaminen, jonkinasteinen häirintä tai eriarvoisuus voivat olla työyhteisössä jo niin tavanomaista, että niitä ei enää osata edes huomioida. Toisaalta tilanne on voinut jatkua niin pitkään, että enää ei osata, uskalleta tai kehdata purkaa tilannetta, hän sanoo.

Turtuminen vallitsevaan asiaintilaan on tavallista.

  • Ihmiset ovat yllättävän sopeutuvaisia. Aika paljon ollaan valmiita kurjuuksia sietämään.Tehdään vain töitä ja toivotaan, että tämäkin menee ohi.

Nevalaisen mukaan monilla työpaikoilla on unohtunut perussääntö, että jokaisella on vastuu yleisestä hyvinvoinnista. Lisäksi tarvitaan esimerkillistä, roolimalliksi kelpaavaa johtamista ja ihmisten kohtaamisen taitoja.

  • Monesti varsinkin tuore esimies onkin innokas puuttumaan ongelmiin. Mutta jos hän huomaa jäävänsä ilman tukea, lakkaa hänkin puuttumasta. Ihminen ei jaksa kovin pitkään, jos panokset tuntuvat menevän hukkaan.

Nevalaisen mukaan hankalia tilanteita ratkova esimies tarvitsee tukea omalta esimieheltään ja hänen täytyy pystyä luottamaan yrityskulttuuriin.

Tärkeimmäksi esimiestaidoksi Nevalainen nostaa ihmisten kohtaamisen.

  • Ihminen pelkää aina eniten sitä, mitä minulle tulee tapahtumaan. Jotta syystä tai toisesta pelkäävä työntekijä uskaltaisi avautua, tarvitaan luottamusta ja sen synnyttämiseen tarvitaan muutakin, kuin pakolliset työpalaverit. Tarvitaan yhteistä aikaa, henkilökohtaista tutustumista, kommunikaatiota.

Myös tapaan, jolla asiat sanotaan, on tärkeä kiinnittää huomiota, sillä se ratkaisee Nevalaisen mukaan reaktiot.

  • Jos työntekijä kokee tulevansa arvostelluksi tai uhatuksi, hänessä nousee puolustusreaktio. Tämän jälkeen järkevä keskustelu on huomattavasti vaikeampaa.

Nevalainen on huomannut, että hyvä tapa ilmaista mielipide ja ajatukset on syyttämätön ”minusta tuntuu malli.

  • ”Minusta tuntuu, että tämän asian kanssa ei ole onnistuttu ihan parhaalla mahdollisella tavalla, vai mitä mieltä sinä olet?”, hän antaa esimerkin.

Esimiehen työkalupakissa on Nevalaisen mielestä hyvä olla riittävästi avoimia kysymyksiä.

Niillä otetaan selvää, minkälaisten ongelmien kanssa kulloinkin ollaan tekemisissä.

  • Ja kun tilannetieto on kirkkaana mielessä, osaa esimies tehdä oikeita havaintoja ja johtopäätöksiä.

Joskus työntekijät tarvitsevat vain tukea ja opastusta, toisinaan mikään tuki tai opastus ei riitä. Silti esimiehen ei pidä sortua julmuuksiin.

  • Empatia toista kohtaan toimii aina paremmin.

Esimiestaitoihin kuuluu hankalien tilanteiden selvittämisen lisäksi niiden ennaltaehkäisy.

Nevalaisen mielestä yksi oiva keino on kysellä työntekijöiltä – ja miksi ei myös omalta esimieheltään – mikä mietityttää.

  • Vastaukset saattavat yllättää. Kyselemistä pitää jatkaa niin pitkään, että toinen puhuu totta. Kehonkieli, vastaus tai vastaamattomuus, ne kaikki kertovat jostain. Niille merkeille vain pitää tulla herkäksi.

 

Teksti: Teija Varis

 

Tilanne haltuun eli viisi taitoa, joita esimiehen kannattaa harjoitella

Uteliaisuus

Ole utelias. Lopulta saat tietää kaiken, mitä pitääkin.

Kommunikointitaidot

Tunteet ohjaavat ihmistä voimakkaasti, eli harjoittele avoimia kysymyksiä, joista toiselle ei tule kuulustelun tunnetta.

Valmistaudu kohtaamisiin

Pidä päiväkirjaa ja tee suunnitelmat aina kirjallisesti, jotta muistat tärkeät asiat. Selvittämällä faktat ja neuvotteluasemasi, voit miettiä valmiiksi vaihtoehdot eri lopputuloksille ja opetella etukäteen paremmat kysymykset.

Kalenteroi yhteistä aikaa

Useimmista asioista kannattaa ja pitää keskustella kasvotusten. Suhdetta ja luottamusta ei luoda sähköpostilla.

Ole rehellinen ja tee aina oikein

Näin sinuun opitaan luottamaan ja ansaitset toisten kunnioituksen

Seuraavat koulutukset:

 Vastuuton työkäyttäytyminen (1 pv) 27.9.2018

Tilanne haltuun työpaikalla – lopeta kiusaamisen kulttuuri (1 pv) 04.10.2018

2018-09-20T11:54:30+00:00 helmikuu 11th, 2018|Tags: |

Oppi-Areena sisällöntuottajille

Hyvä osaamisen kehittäjä,

Erja Laurila

Erja Laurila

Eventiumin Oppi-Areena on kouluttajien, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden sivusto, jossa julkaisemme ajankohtaisia blogeja, mielenkiintoisia artikkeleita ja videoita. Kerromme tulevista koulutusteemoista ja tulevaisuuden trendeistä, pohdimme digiajan ilmiöitä. Sivuston sisällöntuottajia olemme me kaikki, joita kiinnostaa koulutus, itsensä kehittäminen sekä yritysten ja organisaatioiden ratkaisut esim. kannattavuuden parantamisen, palveluprosessien, esimiestyön ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista.

Oppi-Areenan päätoimittajana, Eventiumin koulutustuottajana ja suunnittelijana toimii Erja Laurila, jolla on yli 20 vuoden kokemus osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta. Mielenkiinnon aiheita ovat esimiestyö, johtaminen sekä monipuolinen asiantuntijoiden tietotyö ja strateginen kehittäminen. Sydämenasiana Erjalla on missio vaikuttavasta ja aitoa merkitystä tuottavasta koulutustarjoomasta.

Me haluamme Eventiumissa auttaa ihmisiä omilla kasvupoluillaan ja yrityksiä menestymään – se luo hyvinvointia työpaikoille, koteihin ja myös yhteiskunnallisesti. Toimimme ketterästi ja visionäärisesti, mutta ennen kaikkea arjen käytännönläheisiä osaamishaasteita yhdessä kampittaen.

Jos haluat tulla mukaan Oppi-Areenan kirjoittajarinkiin, otathan yhteyttä! Kivat, mielenkiintoiset ja ajankohtaiset jutut ovat tervetulleita.

Iloisin kirjoittajaterkuin Erja Laurila, Eventium

2018-02-11T18:44:01+00:00 helmikuu 10th, 2018|Tags: |

Jotain meni rikki siinä tohinassa

Jussi Leinonen

Kouluttaja Jussi Leinonen

Kaikkien toitottama työelämän murros on ollut käsittämätöntä viimeisen 10 vuoden aikana.

Tästä aiheesta puhutaan niin paljon, että sitä on turha enää vatvoa.. Globalisaatio, some, etätyö, verkkokauppa jne., tiedetään, tiedetään.

Kun työelämä uusiutui, muuntautui ja heitti voltin, jotain meni rikki siinä tohinassa. Nimittäin koneiden ottaessa isompaa roolia, ihmisten kehittäminen ja integrointi prosessiin unohtui. Ihmistaitojen, ystävällisyyden ja empatian maljakko putosi lattialle. Ja se on työlästä korjata.

Saan tehdä päivittäin töitä työyhteisöjen ja johtajuuden kehittämisen kanssa. Huomattavaa on se, että akuutit ongelmat ovat kaikki ihmisten välisiä. Vauhti ja vaatimukset työelämässä ovat kasvaneet siinä määrin, että meillä ei ole enää aikaa rakentaa luottamusta ja tutustua työkavereihimme ja avainasiakkaisiimme.

Se on usein ongelmien juurisyy.

Ajanpuute puolestaan on lähes aina tekosyy; sitä on aivan yhtä paljon kuin ennenkin. On kysymys priorisoinnista, että haluammeko laittaa ihmiset ja hyvinvoinnin toimintamme keskiöön ja käyttää siihen aikaa, vai onko keskiössä tulos ja prosessit.

Tottakai tarvitsemme menestyvää liiketoimintaa, jotta valot pysyy hallissa päällä. Toisaalta tarvitsemme myös työstään innostuvia ja hyvinvoivia ihmisiä, jotta valot hallissa kannattaa pitää päällä.

Nyt kannattaa paikata ihmistaitojen, ystävällisyyden ja empatian vajetta työpaikalla yksi kiireetön ”mitä kuuluu” -kerrallaan.

 

 

Kirjoittaja on Eventiumin kouluttaja,  VIKTOR Work-Life Metrics Oy:n toimitusjohtaja Jussi Leinonen. Jussi on työskennellyt luovissa työyhteisöissä niin työyhteisön jäsenenä kuin esimiehenäkin. Markkinointi-ekonomin koulutuksen omaava Jussi tuulettaa koulutuksissa ajatuksia ja toimintatapoja raikkaalla otteella.

Teemme Eventiumissa Jussin kanssa yrityskohtaisia tiimivalmennuksia avointen koulutuspäivien ja webinaarien lisäksi.

Voit tutustua ja ilmoittautua tästä Jussin seuraavaan koulutukseen, joka järjestetään Helsingissä 7.3.2018.
Innovaation uusi kipinä (1 pv)

Katso myös uudet valmennukset:
2018-02-05T13:03:01+00:00 helmikuu 5th, 2018|

Jäätkö kiireeseen ja turhautumiseen jumiin? Näin lean auttaa ulos kaaoksesta

Tuomas Mikkonen, KTM - Eventium kouluttaja, Lean Office

Tuomas Mikkonen, KTM – Eventium kouluttaja, Lean Office

Lean-konsultti Tuomas Mikkonen antaa kuusi vinkkiä, joilla saat tieto- ja palvelutyön virtaamaan ja tuottamaan asiakkaalle arvoa organisaatiossasi täydellä teholla. Tyhjäkäynti, kaaos ja pullonkaulat pois.

”Leanin kovin vahvuus on, että se antaa selkeät toimintamallit siihen, että ette jää kiireeseen ja turhautumiseen jumiin. Lean antaa ne työkalut, joilla pääsette tulipaloista ja kaaoksesta kohti standardoitua organisaatiota”, Mikkonen sanoo.

Lue lisää: Kauppalehti 26.11.2017

Tuomas Mikkonen seuraava koulutus: LEAN Office -koulutus

2017-11-28T14:24:38+00:00 marraskuu 28th, 2017|Tags: |

RATE, WebAkatemia ja Urban Mill räjäyttivät tajunnan ja eetterin

Digiajan TorstaiTurinat mukana Suomi 100 -juhlinnassa

Mikä yhdistää vanhoja, ikinuoria dipolilaisia? ”He uusiutuvat, uskaltavat ajatella toisin ja tehdä rohkeita tekoja.” – Näin kiteytti torstai-illan 23.11.2017 pikkujoulujen fiiliksen viisas seniorimentori Ilari Rantala.

Urban Millille kokoontui koulutusalan 100 loistavinta tyyppiä Ratekoulutuksen Sampo Korppoon, Urban Millin isäntien Kari Mikkelän, Lars Miikin ja sekä allekirjoittaneen, Erja Laurilan kutsumina. Mukana oli kouluttajia ympäri Suomen sekä muita yhteistyökumppaneita pääkaupunkiseudulta, mm. Espoon kaupungilta ja Otaniemen alueen yrityksistä. Asian ytimessä olivat kanssamme työskentelevät Metropolian insinööriopiskelijat ja Pohjois-Tapiolan lukion mentoropiskelijat ja opettajat.

On the air tonight

Aalto-yliopiston ja erityisesti Dipolin kasvatit iloitsivat jälleennäkemisistä jopa yli 20-vuotisen taipaleen ajalta. On hienoa, kuinka hyvien tyyppien yhteys on säilynyt. Matkan varrella mukaan on liittynyt lisää eri alojen innostavia ja mahdollistavia toimijoita. Yhdessä olemme ideoineet ja toteuttaneet vaikuttavia kehittämishankkeita. Urban Millin pöhinään kuuluukin erityisesti uusien merkitystä tuottavien verkostojen ja kansainvälisten bisnesavausten luominen.

Ilta alkoi live- ja verkkotapahtumana, jossa esittelimme WebAkatemian kouluttajien kera poimintoja tulevan vuoden webinaariteemoista; Lean Office, asiakkuuksien johtaminen, data-analytiikka, Balanssitanssi asiakkaan kanssa, sosiaalisen median uudet trendit ja markkinointi, Conference Presentations, asiantuntijaesityksen maaginen kaava sekä johtamisen tärkeimmät menestystekijät. (lisää…)

2017-11-28T14:25:20+00:00 marraskuu 28th, 2017|Tags: |

Rakennus- ja kiinteistöalan aliurakointi ja hankinnat

Antti Nevalainen, Valmento Oy, palveluliiketoiminta, myyntivalmennus, johtaminen, kouluttaja, Eventium

Antti Nevalainen, Valmento Oy, palveluliiketoiminta, myyntivalmennus, johtaminen, kouluttaja, Eventium

Jatkuva kiire painaa päälle ja kilpailu sen kun kovenee. Hinnat on poljettu kannattamattomiksi jo vuosia sitten ja samalla asiakkaan alhainen sietokyky viivästyksille ja ongelmille on vajonnut kaikkien aikojen ennätykseensä.

 

Virheitä ei sallita, mutta sopimusten epäselvyyden, vajavaisen kommunikoinnin, sekä eri vaiheiden ja tekijöiden rajapintojen epäselvyys aiheuttaa sen, että virheiltä ei voi välttyä. Kilpailu luotettavasta ja osaavasta työvoimasta käy kiivaana, eikä oma täyteen ahdettu kalenteri kestäisi minkäänlaisia lisäongelmia. Siviilielämääkin saisi olla ja ilman jatkuvaa työn kotiin kuljettamista. Kuulostaako tutulta?

Kaikki alkaa siitä, että asiakas ei ole ihan varma, että mitä siihen tarjouspyyntöön kannattaa kirjoittaa.

Tämä jatkuu siten, että tarjoajat eivät osaa suhtautua tarjoukseen järkevästi, koska tilaajan tietämättömyydestä johtuva ajatus sisällyttää tarjouspyyntöön kaikki mahdollinen, vaikeuttaa ratkaisevasti vertailukelpoisen tarjouksen laskemista ja vähentää laskemisintoa. Miksi siis panostaa tarkkaan ja aikaa vievään tarjouslaskentaan, jos työn kotiutuminen vaikuttaa ehtojen valossa epätodennäköiseltä. Varmuuden vuoksi tehdään pikainen tarjous ”roiskis paiskis, tulee jos on tullakseen” ja sitten lasketaan sitä marginaalia. Tuokaan ei luonnollisesti riitä, koska joku pahaa-aavistamaton grynderi kuitenkin laskee tarjouksen liian halvalla, eikä tilaaja välttämättä osaa arvioida riskiä, joka tuohon sisältyy. (lisää…)

2017-11-28T12:35:07+00:00 marraskuu 28th, 2017|Tags: |

Mielipide: Etätyön johtaminen vaatii kontrollin sijaan pelisääntöjä

Ulla Vilkman, Senior Consultant, Leadership & HRD Master Suomi - esimiestaidot, johtamiskoulutus

Ulla Vilkman, Senior Consultant, Leadership, HRD Master Suomi – esimiestaidot, johtajuus, etätyö

Onnekkaimmat nauttivat ajasta ja paikasta riippumattomasta työstä, kunhan tuloksia syntyy, kirjoittaa Ulla Vilkman.

”Etätyön kieltämään päätyneet organisaatiot ­eivät ole ymmärtäneet, miksi ongelmia ilmenee.”

Lue lisää: Kauppalehti 20.11.2017

2017-11-28T14:27:49+00:00 marraskuu 28th, 2017|Tags: |

Artikkeli siitä, tuliko tilasuunnittelijasta radikaali fasilitaattori – Voiko oppeja soveltaa suunnittelutyössä?

Kuka kirjoittaja on?

Teija Anttila-Minkkinen

Teija-Anttila Minkkinen

Kirjoittaja, Teija Anttila-Minkkinen on Metropolia ammattikorkeakoulun muotoilusta, sisustusarkkitehtuurin linjalta pian valmistuva 32-vuotias nainen. Hänellä on taustanaan yli kuuden vuoden työkokemus tilasuunnittelutöistä arkkitehtitoimistossa Helsingissä, ja intressi tehdä fasilitointityötä tulevaisuudessa. Hän osallistui Eventiumin järjestämään päivän kestävään toiminnallisen fasilitoinnin koulutukseen. Tuleva fasilitaattori kertoo tässä artikkelissa oman koulutuskokemuksensa, ja summaa mitä ajatuksia se herätti hänessä tilasuunnittelijan näkökulmasta.

Mitä, missä, milloin?

Kurssi: Radikaali fasilitointi – toiminnallisen valmennuksen next step (1 pv) Business Meeting Park Campus, Helsinki, syksy 2017.

Kyseessä on intensiivinen koko päivän kestävä koulutus. Harjoitukset antavat minulle keinoja yhdessä tekemiseen, innovointiin ja tulosten käsittelyyn. Määritämme yhdessä osallistujien kesken päivän agendan, siihen sisällytetään peruskäsitteiden lisäksi myös osallistaminen. Ryhmään kuuluu kuusi erilaisista taustoista tulevaa ihmistä. Teemme yhdessä paljon pienryhmä/-parityöskentelyä ja suoritamme tulosten purkua koko ryhmän kesken.  (lisää…)

2017-11-19T18:28:07+00:00 marraskuu 8th, 2017|Tags: |